Anda di halaman 1dari 4

KEHADIRAN IBU BAPA UNTUK HARI PENDAFTARAN TAHUN 2016

Nama Sekolah

: SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MOUNT AUSTIN

Kod Sekolah

: JBA 1122

No Tel Sekolah

: 07 - 3572590

BORANG INI DIHANTAR KE PPD SELEWATNYA 28.01.2016


*Isi di ruang yang berkenaan
BIL

AKTIVITI

Pendaftaran Tahun 1

Pendaftaran Tingkatan 1

Pendaftaran Peralihan

PENGESAHAN

BIL HADIR

TARIKH

CAP SEKOLAH

BILANGAN PATUT
HADIR

____________________________________
Tanda Tangan Pengetua / Guru Besar

: ____________________________________

____________________________________

LAMPIRAN A

PERATUS
KEHADIRAN

KEHADIRAN IBU BAPA UNTUK HARI PENETAPAN TARGET TAHUN 2016


Nama Sekolah

: SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MOUNT AUSTIN

Kod Sekolah

: JBA 1122

No Tel Sekolah

: 07 - 357 2590

BORANG INI DIHANTAR KE PPD SELEWATNYA 28.02.2016


*Isi di ruang yang berkenaan
BIL

AKTIVITI

*Hari Penetapan Target Tahun 6 (SR)

*Hari Penetapan Target Tingkatan 5 (SM)

PENGESAHAN

BIL HADIR

____________________________________
Tanda Tangan Pengetua / Guru Besa

TARIKH

CAP SEKOLAH

____________________________________

____________________________________

LAMPIRAN B

IN

BILANGAN PATUT
HADIR

___________________________
Tangan Pengetua / Guru Besar

___________________________

___________________________

PERATUS
KEHADIRAN