Anda di halaman 1dari 1

KUIZ

SAINS TAHUN 4
FOTOSINTESIS
1. Apakah maksud fotosintesis ?

__________________________________________________________________________
2. Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan
proses tersebut ?

3. Apakah yang dimaksudkan dengan klorofil ?

4. Bagaimanakah fotosintesis membantu hidupan lain


meneruskan kehidupan ?

5. Apakah yang akan berlaku sekiranya proses fotosintesis tidak


berlaku ?