Anda di halaman 1dari 14

NAMA MURID

KELAS

PKSR 1 TAHUN 6 / 2016


SAINS
Kertas 2
Mac
1 jam
Satu Jam

018/2

___________________________________________

SULIT

018/2

1. Baca dan fahami pernyataan berikut :


Mikroorganisma ini hanya boleh
dilihat melalui penggunaan
mikroskop elektron.
a) Namakan mikroorganisma tersebut ?
..
(1 markah)

Belon
getah

Botol kaca
Rajah 1.1

Rajah 1.1 adalah satu eksperimen yang dijalankan oleh murid Tahun 5.
b) Lengkapkan kaedah eksperimen berikut.
Z - Isikan 250 ml air suam ke dalam botol
W - Masukkan tiga sudu kecil yis ke dalam botol
X - Tambah 1 sudu besar gula, goncangkan botol
Y - Pasangkan belon pada mulut botol
Z - .
(1 markah)
c) Sekiranya anda menambah 3 sudu lagi yis ke dalam botol, adakah belon boleh terus
mengembang ?
Ya
Mengapa ?

Tidak

...
(1 markah)
Berat Yis (gram)

Saiz Belon (cm)

15

10

20

15

25

d) Kirakan perbezaan saiz belon di antara berat yis 5 g dan 15 gram.


.

(1 markah)

SULIT

018/2

2 Rajah 2.1 menunjukkan pemerhatian murid berkaitan sifat cahaya.

Rajah 2.1
a) Murid di atas menggunakan lampu suluh sebagai sumber cahaya untuk melakukan eksperimen.
Nyatakan satu sumber cahaya yang boleh menggantikan lampu suluh di atas.

(1 markah)
b) Apakah prinsip cahaya yang hendak diuji oleh murid itu ?
.
(1 markah)
c) Jadual di bawah merupakan keputusan eksperimen bayang-bayang.
Jarak objek dari lampu suluh
(m)

Saiz bebayang

2.0

Besar

2.5

Sederhana

3.0

Kecil
Jadual 2.1

Berdasarkan Jadual 2.1 di atas, tandakan (/) pada pernyataan yang betul.
Bayang-bayang lebih besar apabila jarak objek dari lampu suluh dekat.
Objek perlu digerakkan hampir dengan skrin supaya saiz bayang-bayang besar.
(1 markah)
d) Apakah yang perlu anda lakukan, supaya bentuk bebayang sesuatu objek berubah apabila
disuluh ?
.
(1 markah)

018/2

SULIT

SULIT

018/2

3 Rajah 3.1 menunjukkan bahan-bahan yang menyerap air dan kalis air.

Rajah 3.1

a) Isikan ruangan diberi dengan contoh bahan lain yang boleh menyerap air dan kalis air.

BAHAN BOLEH MENYERAP AIR

BAHAN KALIS AIR

( 2 markah)

Bahan yang tidak boleh menyerap air.

b) Pernyataan di atas merujuk kepada satu sifat bahan. Nyatakan sifat bahan itu.

..
..
(1 markah)
c) Bahan manakah lebih baik digunakan untuk mengelap peluh ?
Tandakan ( / ) pada petak yang betul.

Kain sutera

Kain Kapas
(1 markah)

d) Ramalkan masa yang diperlukan untuk menyerap 100 ml air jika menggunakan
60 helai tisu

Jumlah Helaian Tisu

10

Masa diambil untuk


Menyerap 100 ml air
(min)

12

20

30

10

40

(1 markah)
018/2

SULIT

SULIT

5
018/2

4 Jadual 4.1 di bawah merupakan nama-nama ahli sistem suria.


a) Lengkapkan ahli sistem suria yang tertinggal dalam ruangan disediakan.

Matah
ari

Astero
id

Meteoro
id

Komet

Satelit
Semulajadi

Jadual 4.1

b)

(1 markah)

Susun semula planet-planet di bawah bermula daripada planet yang paling jauh dari Matahari ?
1

Uranus
Marikh

Neptun
Musytari

Bumi

Utarid

Zuhal

Zuhrah
(1 markah)

Planet paling hampir dengan Matahari. Permukaannya terdiri


daripada kawah dan daratan. Suhunya sangat tinggi.
c) Apakah planet yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas ?
..

(1 markah)
Matahari

Bumi

400 kali jarak Bumi ke Bulan

Bulan

1 kali jarak Bumi ke Bulan

Rajah 4.1
d) Berdasarkan maklumat di atas, jawab soalan berikut:
i)

Berapakah jarak di antara Matahari ke Bumi ?


..(1 markah)

ii)

Nyatakan inferens anda mengapakah planet yang paling jauh dari Matahari mempunyai suhu paling rendah
?
..
(1 markah)

018/2

SULIT

SULIT
018/2

5 Rajah di bawah menunjukkan dua keadaan di X dan Y.

Situasi X

Situasi Y

018/2

SULIT

SULIT

018/2

a) Nyatakan jenis pencemaran tersebut.


X :

.
(1 markah)

b) Suaikan istilah dengan penjelasan yang betul.

i)

pencemaran udara

Keadaan di mana berlaku bencana kebakaran serta


kehilangan harta benda
Sumber air tidak selamat diminum dan hidupan
akuatik mati

ii)

:
Pencemaran
air

Udara dipenuhi gas beracun dan menyebabkan


masalah pernafasan
(2 markah)

c) Perhatikan Jadual 5.1 di bawah dan jawab soalan berikutnya.


Penjimatan
Air

Penjimatan
Tenaga
Elektrik

Penjimatan
Tenaga
Manusia

Tidak Menggunakan
Mesin Basuh Cekap
Tenaga

20 %

50 %

Menggunakan
Mesin Basuh Cekap
Tenaga

30 %

20 %

70 %

Jadual 5.1
i)

Nyatakan jumlah penjimatan tenaga manusia dengan menggunakan mesin basuh cekap
tenaga ?
.

ii)

Pada pandangan kamu mesin basuh manakah dapat membantu manusia menggunakan
sumber tenaga dengan lebih lestari ?
..
(2 markah)

018/2

SULIT

SULIT

018/2

6 Rajah 6.1 menunjukkan gambar haiwan yang melakukan migrasi.

(i) Apakah yang dimaksudkan migrasi ?


....
(1 markah)
(ii) Bagaimanakah cara anda menggambarkan haiwan imaginasi rekaan anda ? Tandakan ( / )
pada pernyataan yang betul.
Membuat lakaran

Membina model haiwan


( 1 markah)

b) Lakarkan haiwan imaginasi anda melalui penerangan berikut :


Sejenis haiwan yang mempunyai dua kepala, dua kaki
yang panjang,mempunyai selaput kaki dan berkuku
tajam. Mempunyai sepasang sayap yang lebar. Haiwan
ini boleh tinggal di darat dan air. Sering bermigrasi
untuk mengelak cuaca melampau.

( 2 markah)
c) Pada pemerhatian anda, haiwan di atas boleh dikelaskan kepada kumpulan haiwan apa ?
Herbivor

Karnivor
(1 markah)

018/2
SULIT

SULIT

018/2

7 Rajah 7.1 adalah sejenis buah.

Rajah 7.1
a) Apakah sifat kimia bahan bagi buah di atas ?
...
1

(1 markah)
b) (i) Sekiranya kamu kehabisan asam jawa untuk memasak gulai asam pedas,
apakah bahan lain yang boleh kamu gunakan untuk menggantikan
bahan tersebut ?
.
(1 markah)
Bahan X - Kertas litmus merah bertukar ke biru.
Bahan Y - Kertas litmus biru bertukar ke merah.

(ii) Berdasarkan pemerhatian di atas, apakah sifat kimia bahan :


X ...

Y ..
(2 markah)

c) Nyatakan 2 pembolehubah dalam penyiasatan ini.

(2 markah)

018/2

SULIT

SULIT

10

018/2

8 Rajah 8.1 menunjukkan pelbagai contoh bangunan.

Rajah 8.1
a) Berdasarkan faktor kestabilan binaan, bangunan manakah paling stabil ?

(1

markah)

b) Lakarkan binaan yang stabil dan kurang stabil.


STABIL

KURANG STABIL

(2 markah)
c) Ramalkan apa akan berlaku jika kamu menambah keluasan tapak pada
binaan yang kurang stabil ?

.
(1 markah)

018/2

SULIT

SULIT

11

018/

Rajah 8.2 menunjukkan dua model jambatan yang dibina dalam suatu penyiasatan.

Jadual 8.2 pula menunjukkan keputusan penyiasatan.


Model

Berat yang dapat ditampung (g)

50

300

Jadual 8.2

d) Nyatakan
i)

pemboleh ubah dimanipulasikan dalam penyiasatan ini.


.

ii)

Apakah hipotesis yang ingin diuji pada penyiasatan ini ?


.
...
(2 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT


018/2

SULIT

SKIMA JAWAPAN

NO.SOALA
N

CADANGAN PERATURAN PERMARKAHAN

MARKAH

1(a)

Virus

1(b)

Perhatikan perubahan saiz belon/ukur saiz belon

Ya, kerana lebih banyak yis bernafas dan


membebaskan karbon dioksida/gas

10

Lilin/laser

2(b)

Cahaya bergerak lurus

2(c)

Bayang-bayang lebih besar apabila jarak objek dari lampu suluh


dekat

2(d)

Ubah kedudukan objek/sumber cahaya

3(a)

Tuala,. / Kaca,.

3(b)

Kalis air

3(c)

Kain kapas

3(d)

1 minit

4(a)

Planet

4(b)

Neptun hingga ke Utarid secara menurun

4(c)

Utarid

4(d)i

400 kali jarak Bumi ke Bulan

4 ( d )ii

Jumlah haba diterima daripada Matahari paling


sedikit

Pencemaran udara / Pencemaran air

1(c)
1(d)
NO.SOALA
N
2 (a)

NO.
SOALAN

NO.
SOALAN

NO.SOALA
N
5(a)
5(b)

pencemaran udara
Udara dipenuhi gas beracun dan menyebabkan
masalah pernafasan
Pencemaran air

Sumber air tidak selamat diminum dan hidupan


akuatik mati
5 ( c )i

50 %

5 ( c )ii

Kerana menjimatkan sumber tenaga air dan elektrik

Pergerakan bermusim dari satu tempat ke tempat


lain.

NO.SOALA
N
6(a)
6 ( b )i
6 ( b )ii

Kedua-dua petak ditanda ( / )

Jawapan murid

Karnivor

7(a)

berasid

7 ( b )i

Nanas/mempelam/belimbing buluh/lemon

7 ( b )ii

X-alkali Y -asid

7 ( c )i

Bersifat Asid

6(c)
NO.SOALA
N

7 ( c )ii

i.

Pembolehubah manipulasi : Jenis Bahan

ii.

Bergerak balas : Perubahan warna kertas


litmus

NO.SOALA
N
8(a)

8(b)

Lebih Stabil

8(c)

Lakaran Rajah mesti menunjukan perbezaan


kestabilan objek

8(c)

Lebih stabil

8 ( d )i

Jenis Bahan

8 ( d )ii

Jika jenis bahan digunakan lebih kukuh, maka jumlah


berat beban ditampung lebih banyak/bertambah
kukh jenis bahan,bertambah berat beban dapat
ditampung

JUMLAH

40 MARKAH.