Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahun

: Tahun 4

Tarikh

: 23 Januari 2015

Masa

: 60 minit

Bidang

: Nombor dan Operasi

Tajuk

: Darab

Standard Kandungan

: 4.1 Mengaplikasi pendaraban dua nombor

Standard Pembelajaran : (ii) mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan
nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.
Fasa

Aktiviti
-Induksi

Persediaan
Aktivit 1
Langkah 1
Aktiviti 2
Langkah 2
Aktiviti 3
Langkah 3
- Perbincangan
Penilaian
- Rumusan
Penutup
Refleksi :

Catatan