Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh/Hari
Masa
Bilangan Murid
Tajuk
Standard
Kandungan

Bahasa Malaysia
3 Bestari
4 Mei 2016
7.20 8.20 pagi
24 orang
Unit 13: Pembeli Bijak
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
sebutan jelas dan intonasi yang betul.

Standard
Pembelajaran

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang


mengandungi ayat tunggal susunan songsang dengan lancar,
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid


dapat:
1. Membaca teks yang dipelajari dengan betul.
2. Mengenal pasti tiga ayat tunggal susunan songsang
dengan tepat.

Kemahiran Berfikir

1. Mengenal pasti

Penerapan nilai

1. Berdisiplin

Peniilaian P&P

1. Murid-murid membaca ayat yang di pelajari.


2. Murid-murid menyebut ayat tunggal susunan songsang
yang dikenal pasti.

Bahan Bantu
Belajar

1. Teks gergasi

Langkah
Mukadimah

Isi Kandungan
Doa memulakan
pelajaran

Set Induksi :
(Fasa
persediaan,
pemerhatian
dan analisis)

Teks dalam
keadaan
songsang

1.

1.

2.
3.

Aktiviti
Murid-murid membaca
doa memulakan pelajaran
bersama-sama.
Guru menampal teks
secara terbalik pada
papan tulis.
Guru bersoal jawab
dengan murid.
Guru mengaitkan soal
jawab dengan sesi
pengajaran dan
pembelajaran hari ini.

Catatan

Langkah 1:
(Fasa
ImaginasiFasa
penjanaan
Idea)
Langkah 2:
(Fasa
Penjanaan
idea-sintesis
idea)

Teks Ketahui
Hak Pelanggan

1. Guru menampal teks


gergasi pada papan tulis.
2. Guru membahagikan
murid-murid kepada
empat kumpulan.

Teks Ketahui
Hak Pelanggan

1. Murid-murid membaca
teks yang dipelajari
mengikut kumpulan
masing-masing.
2. Guru memberi
penerangan tentang ayat
tunggal sususan
songsang.

Langkah 3:
(Fasa
Perkembanga
n,
penambahbai
kan dan
menilai

Teks Ketahui
Hak Pelanggan

Penutup

Rumusan sesi
pengajaran dan
pembelajaran

1. Murid-murid menyebut
ayat tunggal susunan
songsang yang terdapat
pada teks.
2. Murid-murid menggari
ayat tunggal susunan
songsang pada teks
gergasi.
1. Guru merumuskan sesi
pengajaran dan
pembelajaran pada hari
ini.

Refleksi Kendiri:
Kekuatan

Kelemahan

Penambahbaikan