Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh/Hari
Masa
Bilangan Murid
Tajuk
Standard
Kandungan

Bahasa Malaysia
3 Bestari
4 Mei 2016
9.20 9.50 pagi
24 orang
Unit 13: Pembeli Bijak
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
sebutan jelas dan intonasi yang betul.

Standard
Pembelajaran

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang


mengandungi ayat tunggal susunan songsang dengan lancar,
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid


dapat:
1. Mengenal pasti tiga ayat tunggal susunan songsang
dengan tepat.
2. Menulis tiga ayat tunggal susunan songsang dengan
tepat.

Kemahiran Berfikir

1. Mengenal pasti

Penerapan nilai

1. Berdisiplin

Peniilaian P&P

1. Murid-murid menyebut ayat tunggal susunan songsang


yang dikenal pasti.
2. Murid-murid menulis ayat tunggal susunan songsang
yang dikenal pasti.

Bahan Bantu
Belajar

1. Teks gergasi

Langkah
Mukadimah

Isi Kandungan
Doa memulakan
pelajaran

Set Induksi :
(Fasa
persediaan,
pemerhatian
dan analisis)

Teks dalam
keadaan
songsang

Aktiviti
1. Murid-murid membaca
doa memulakan pelajaran
bersama-sama.
1. Guru menampal teks
secara terbalik pada
papan tulis.
2. Guru bersoal jawab
dengan murid.
3. Guru mengaitkan soal
jawab dengan sesi
pengajaran dan

Catatan

pembelajaran hari ini.


Langkah 1:
(Fasa
ImaginasiFasa
penjanaan
Idea)

Teks Ketahui
Hak Pelanggan

Langkah 2:
(Fasa
Penjanaan
idea-sintesis
idea)
Langkah 3:
(Fasa
Perkembanga
n,
penambahbai
kan dan
menilai
Penutup

Teks Ketahui
Hak Pelanggan

Refleksi Kendiri:
Kekuatan

Kelemahan

1. Murid-murid menyebut
ayat tunggal susunan
songsang yang terdapat
pada teks.
2. Murid-murid menggaris
ayat tunggal susunan
songsang pada teks
gergasi.
1. Murid-murid menulis ayat
tunggal susunan
songsang pada buku tulis
masing-masing

Teks Ketahui
Hak Pelanggan

1. Guru menyemak jawapan


murid-murid bersamasama di dalam kelas.

Rumusan sesi
pengajaran dan
pembelajaran

1. Guru merumuskan sesi


pengajaran dan
pembelajaran pada hari
in.

Penambahbaikan