Anda di halaman 1dari 86

PELAN OPERASI

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA BAHASA MALAYSIA

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Program
Sukatan Pelajaran
Minimum

Menggunakan pendekatan yang mudah dalam


menjawab rumusan dan pemahaman novel.

Memberi pendedahan
kepada pelajar yang lemah
cara menjawab soalan
rumusan dan pemahaman
novel.

Guru-guru Bahasa
Malaysia Tingkatan
4, Tingkatan 5 SPM
(P) dan 5 SPM (L).

Pelajar-pelajar
Tingkatan 4, 5
SPM (P) dan 5
SPM (L).

Januari
Oktober

Peningkatan dalam
pencapaian ujian dan
peperiksaan.

2.0 Program STAR

Menguasai teknik menjawab soalan SPM


melalui soalan latih tubi dalam kelas.

Meningkatkan bilangan
pelajar sederhana mendapat
keputusan yang lebih baik.

Guru-guru Bahasa
Malaysia Tingkatan
4 dan 5.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 4 dan 5
(sederhana dan
lemah).

Mac
Oktober

Peningkatan dalam
pencapaian ujian dan
peperiksaan.

3.0 Program JULANG


Bahasa Malaysia

Membantu pelajar-pelajar yang gagal Bahasa


Malaysia dalam peperiksaan percubaan agar
dapat menjawab secara minimum untuk lulus

Memberi pendedahan
kepada pelajar cara
menjawab soalan rumusan

Guru-guru Bahasa
Malaysia Tingkatan

Pelajar-pelajar
yang terpilih
(gagal BM pep.

Oktober
November

Keputusan SPM

4.0 Program 5 Perkataan


Majalah Dalam Kelas
(MDK)

dalam peperiksaan SPM.

dan novel secara minimum.

5.

percubaan SPM)

Menguasai teknik membaca dan mengetahui


isu-isu semasa.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar cara
mendapatkan ilmu.

Semua guru Bahasa


Malaysia.

Semua pelajar.

Februari
November

Guru-guru Bahasa
Malaysia Tingkatan
4 dan 5.

Semua pelajar
Tingkatan 5.

April

Semua pelajar memiliki


bahan bacaan DS, DM,
DK.

2. Dapat menanam minat


membaca.

5.0 Bengkel Teknik


Menjawab Soalan SPM

Menguasai teknik menjawab soalan BM


Kertas 1 dan 2 SPM.

Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
menjawab soalan BM SPM
yang betul dan tepat.

Keputusan pepriksaan
setengah tahun,
peperiksaan percubaan
dan SPM.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru-guru Bahasa Malaysia

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

CATATAN

Program Sukatan
Pelajaran Minimum

Tingkatan 4, Tingkatan 5 SPM


(P) dan 5 SPM (L).

tiada

Sepanjang tahun

Januari Oktober

Peningkatan dalam
pencapaian ujian dan
peperiksaan.

Program STAR

Guru-guru Bahasa Malaysia


Tingkatan 4 dan 5.

tiada

8 bulan

Mac Oktober

Peningkatan dalam
pencapaian ujian dan
peperiksaan.

Program JULANG
Bahasa Malaysia

Guru-guru Bahasa Malaysia


Tingkatan 5.

tiada

2 bulan

Oktober November

Keputusan SPM

Program 5 Perkataan
Majalah Dalam Kelas
(MDK)

Semua guru Bahasa Malaysia.

tiada

Sepanjang tahun

Februari November

Semua pelajar memiliki


bahan bacaan DS,
DM, DK.

Bengkel Teknik
Menjawab Soalan SPM

Guru-guru Bahasa Malaysia


Tingkatan 4 dan 5.

tiada

1 hari

April

Keputusan pepriksaan
setengah tahun,
peperiksaan percubaan
dan SPM.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA BAHASA INGGERIS

AKTIVITI

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

1.0 Language Week

Menjalankan aktiviti yang boleh meningkatkan


penggunaan Bahasa Inggeris dalam kalangan
pelajar.

Dapat menggalakkan pelajar


menggunakan Bahasa
Inggeris.

Guru-guru Bahasa
Inggeris

Semua pelajar

Mac

2.0 Word Power

Menyenaraikan 10 perkataan dan latih tubi


penggunaan perkataan tersebut.

1. Menambahkan
perbendaharaan kata pelajar.

Guru-guru Bahasa
Inggeris

Semua pelajar

Mac
Oktober

Guru-guru Bahasa
Inggeris.

Semua pelajar

April

Kejayaan pelajar
menjalankan tugasan yang
diberi.

Pelajar near-miss
Tingkatan 3 dan 5.

Ogos

Keputusan peperiksaan
percubaan PMR dan SPM

Persembahan dan
penyertaan pelajar dalam
pertandingan.

Perkataan disenaraikan
dalam buku nota dan
digunkan dengan betul.

2. Membina keyakinan
pelajar menggunakan
Bahasa Inggeris.

3.0 English-in-Camp

Mengadakan perkhemahan Bahasa Inggeris.

Membina keyakinan pelajar


dalam kemahiran
berkomunikasi.

AJK Persatuan BI.

4.0 Writing Workshop

Mengadakan bengkel penulisan bagi pelajar


near-miss untuk memastikan mereka lulus
PMR dan SPM.

1. Pelajar dapat membina


ayat mudah dengan betul.
2. Dapat meningkatkan
keyakinan pelajar dalam
penulisan.

Guru-guru Bahasa
Inggeris

5.0 JULANG Bahasa


Inggeris

Mengadakan kelas tambahan bagi pelajar nearmiss untuk lulus dan memberi latihan
tambahan bagi pelajar near-miss untuk
mendapat A.

Dapat membimbing pelajar


menjawab soalan Kertas 2
bagi PMR dan Kertas 1 bagi
SPM.

Guru-guru Bahasa
Inggeris

Pelajar near-miss
Tingkatan 3 dan 5.

Jun
September

Keputusan peperiksaan
percubaan PMR dan SPM

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Persembahan dan
penyertaan pelajar dalam
pertandingan.

Language Week

Guru-guru Bahasa Inggeris

RM 180

7 hari

Mac

Word Power

Guru-guru Bahasa Inggeris

Tiada

8 bulan

Mac Oktober

English-in-Camp

Guru-guru Bahasa Inggeris.

RM 1600

3 hari

April

AJK Persatuan BI.

Perkataan disenaraikan
dalam buku nota dan
digunkan dengan betul.

Kejayaan pelajar
menjalankan tugasan
yang diberi.

CATATAN

Writing Workshop

Guru-guru Bahasa Inggeris

Tiada

3 hari

Ogos

Keputusan peperiksaan
percubaan PMR dan
SPM

JULANG Bahasa
Inggeris

Guru-guru Bahasa Inggeris

Tiada

4 bulan

Jun September

Keputusan peperiksaan
percubaan PMR dan
SPM

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENGAJIAN AM

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

1.0 Kem Pengajian Am

Membolehkan pelajar memahami isi


kandungan pelajaran secara menyeluruh dalam
kedua-dua kertas

OBJEKTIF

1. Meningkatkan
penguasaan pelajar dalam
PA.

2. Mendedahkan pelajar
kepada disiplin PA

SUMBER TENAGA

Guru-guru mata
pelajaran

SASARAN

Semua pelajar
tingkatan 6

JANGKA
MASA

Mei

INDIKATOR
KEJAYAAN

Pep. Percubaan dan


STPM

2.0 Latih tubi kertas 1


dan 2

Mendedahkan pelajar kepada bentuk soalan


sebenar.

1. Meningkatkan kecekapan
dalam menganalisa data.

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 6

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 6 Atas

Julai Oktober

Pep. Percubaan dan


STPM

Ogos

Pep. Percubaan dan


STPM

2. Meningkatkan penguasan
dan kemahiran dlm disiplin
PA

3.0 Ceramah Teknik


Menjawab

Meningkatkan kemahiran menjawab soalan

Meningkatkan penguasaan
disiplin PA

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Kem Pengajian Am

Ketua panitia dan guru mata


pelajaran

RM 300.00

1 hari

Mei

Pep. Percubaan dan


STPM

Latih-tubi Kertas 1 dan


2

Ketua panitia dan guru mata


pelajaran

tiada

4 bulan

Julai-oktober

Pep. Percubaan dan


STPM

CATATAN

Kutipan RM5 setiap


pelajar utk bahan dan
makanan

Ceramah Teknik
Menjawab

Ketua panitia dan guru mata


pelajaran

tiada

1 hari

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Ogos

Pep. Percubaan dan


STPM

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Program GALUS


PMR dan SPM

Pelajar perlu menguasai sukatan pelajaran.

Pelajar dapat menguasai


sukatan pelajaran.

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 3 dan 5

Februari September

Kehadiran pelajar dalam


kelas tambahan,

2.0 Latih tubi

Mendedahkan pelajar kepada bentuk soalan


sebenar.

Meningkatkan kecekapan
dalam menjawab soalan
PMR dan SPM.

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 3 dan 5

Julai Oktober

Pep. Percubaan, PMR dan


SPM

3.0 Ceramah Teknik


Menjawab

Meningkatkan kemahiran menjawab soalan

Meningkatkan penguasaan
pelajar.

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 3 dan 5

Ogos

Pep. Percubaan, PMR dan


SPM

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

Program GALUS PMR


dan SPM

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru mata pelajaran

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

tiada

8 bulan

Februari - September

Kehadiran pelajar dalam


kelas tambahan.

CATATAN

Latih-tubi

Ketua panitia dan guru


matapelajaran

tiada

4 bulan

Julai-oktober

Pep. Percubaan, PMR


dan SPM.

Ceramah Teknik
Menjawab

Ketua panitia dan guru


matapelajaran

tiada

1 hari

Ogos

Pep. Percubaan, PMR


dan SPM.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN MORAL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

Mac
September

1.0 Kelas Tambahan


Terancang

Pelajar kurang bimbingan dan pendedahan


dalam teknik menjawab soalan peperiksaan.

Dapat memberi pendedahan


teknik menjawab soalan
peperiksaan.

Guru Pendidikan
Moral

Pelajar-pelajar
Pendidikan Moral

2.0 Kursus
Pengendalian Kerja
Kursus (PBS)

Guru kurang memahami cara pelaksanaan.

Guru dapat mengendalikan


PBS kerja kursus PM
dengan lebih baik.

Ketua Pentaksir
Sekolah

Guru-guru PM

April

3.0 Khidmat Masyarkat

Memberi pendedahan kepada pelajar


kehidupan bermasyarakat.

Pelajar dapat mengamalkan


nilai-nilai murni yang
dipelajari.

Guru-guru PM

Semua pelajar

Februari

INDIKATOR
KEJAYAAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Guru dapat membimbing


pelajar menjalankan kerja
kursus dengan baik.

Pelajar lebih berbudi


bahasa.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

Kelas Tambahan
Terancang

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru Pendidikan Moral

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

Tiada

6 bulan

Mac September

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

CATATAN

Kursus Pengendalian
Kerja Kursus (PBS)

Ketua Pentaksir Sekolah

Tiada

1 hari

April

Guru dapat
membimbing pelajar
menjalankan kerja
kursus dengan baik.

Khidmat Masyarkat

Guru-guru PSK

Tiada

1 hari

Februari

Pelajar lebih berbudi


bahasa.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA SEJARAH

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Program Bina


Konsep Kata

Kelemahan yang nyata para pelajar dalam


Sejarah ialah mengingat fakta-fakta sejarah.

Dapat membantu pelajarpelajar mengingat faktafakta sejarah PMR dan


SPM.

Guru-guru Sejarah.

Semua pelajar

Januari
Oktober

Konsep Kata dicatat /


ditampal di dalam buku
nota / buku khas.

2.0 Program

Membantu pelajar-pelajar meningkatkan


pemahaman dan penguasaan dalam subjek
Sejarah.

Memberi pendedahan
kepada para pelajar
terutamanya near-miss
dalam menguasai kemahiran
dan teknik menjawab solan
Sejarah Kertas 1 dan 2.

Guru-guru Sejarah.

Pelajar-pelajar
near-miss
Tingkatan 4 dan 5.

Januari
Oktober

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Top-Up SPM

PELAN OPERASI

BIL

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

AKTIVITI

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Program Bina Konsep


Kata

Guru-guru Sejarah.

Tiada

10 bulan

Januari Oktober

Konsep Kata dicatat /


ditampal di dalam buku
nota / buku khas.

Program

Guru-guru Sejarah.

Tiada

10 bulan

Januari Oktober

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

CATATAN

Top-Up SPM

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA GEOGRAFI

AKTIVITI

1.0 Gerak Gempur


Topikal Tingkatan 3

HURAIAN / JUSTIFIKASI

Menjawab soalan subjektif.

OBJEKTIF

Pelajar dapat menjawab 10


set soalan ala PMR.

SUMBER TENAGA

Guru Geografi
Tingkatan 3

SASARAN

Pelajar Tingkatan
3

JANGKA
MASA

April
September

INDIKATOR
KEJAYAAN

Ujian, Peperiksaan
Percubaan, PMR

2.0 Permata Sulaiman

Mengukuh dan memperkaya ilmu geografi.

Pelajar dapat menguasai


sukatan secara optimum.

Guru Geografi
Tingkatan 3, 5 dan 6
Atas.

Pelajar Tingkatan
3, 5 dan 6 Atas.

Mac
September

3.0 Pembelajaran Awal

Menghabiskan sukatan pelajaran.

Pelajar dapat menghabiskan


sukatan pelajaran lebih awal.

Guru Geografi
Tingkatan 3, 5 dan 6
Atas.

Pelajar Tingkatan
3, 5 dan 6 Atas.

Januari - Julai

Sukatan pelajaran habis


pada bulan Julai

4.0 Bengkel Teknik


Menjawab SPM dan
STPM

Menguasai teknik menjawab SPM dan STPM.

Pelajar dapat menjawab


soalan struktur dan esei
dengan baik dan menepati
skema.

Guru Geografi
Tingkatan 5 dan 6
Atas.

Pelajar Tingkatan
5 dan 6 Atas.

Jun

Semua pelajar Tingkatan


5D, 5E dan 6 Atas hadir.

5.0 Pecutan Terakhir

Mengedarkan nota ringkas dan soalan ramalan.

Pelajar dapat menguasai


topik-topik utama dan
menjawab soalan ramalan.

Guru Geografi
Tingkatan 3, 5 dan 6
Atas.

Pelajar Tingkatan
3, 5 dan 6 Atas.

Oktober

Semua pelajar Tingkatan


5D, 5E dan 6 Atas hadir.

PELAN OPERASI

Semua pelajar hadir

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Gerak Gempur Topikal


Tingkatan 3

Guru Geografi Tingkatan 3

Tiada

6 bulan

April September

Peperiksaan Setengah
Tahun, Peperiksaan
Percubaan PMR.

Permata Sulaiman

Guru Geografi Tingkatan 3, 5


dan 6 Atas.

Tiada

6 bulan

Mac September

Semua pelajar hadir

Pembelajaran Awal

Semua guru Geografi

Tiada

7 bulan

Januari Julai

Sukatan pelajaran habis


pada bulan Julai

Bengkel Teknik
Menjawab SPM dan
STPM

Guru Geografi Tingkatan 5


dan 6 Atas.

Tiada

1 hari

Jun

Semua pelajar Tingkatan


5D, 5E dan 6 Atas hadir.

Pecutan Terakhir

Guru Geografi Tingkatan 5


dan 6 Atas.

Tiada

1 bulan

Oktober

Semua pelajar Tingkatan


5D, 5E dan 6 Atas hadir.

CATATAN

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

1.0 TON WARNA

Kemahiran mewarna dengan baik dan betul.

Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
mewarna yang betul.

Guru-guru PSV

Pelajar-pelajar
PSV

2.0 Membatik

Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan


dan kemahiran membatik.

Dapat memberi pendedahan


kepada pelajar pengetahuan
dan kemahiran membatik.

Guru-guru PSV

AJK Kelab PSV

JANGKA
MASA

Januari Oktober

Februari
April

INDIKATOR
KEJAYAAN

Hasil kerja pelajar

Pameran hasil kerja ahli


kelab

3.0 Teknik Impasto

Pelajar mendapat kemahiran pelbagai teknik

Memberi pendedahan
kepada pelajar pelbagai
teknik yang berkaitan
dengan PSV.

Guru-guru PSV

Pelajar PSV
Tingkatan 5

Mei
September

Pep.Perc dan SPM

4.0 Satu Pelajar Satu


Karya

Memberi peluang untuk pelajar menunjukkan


bakat mereka.

Pelajar dapat menunjukkan


bakat seni masing-masing.

Guru-guru PSV

Semua pelajar
PSV.

Februari
Julai

Karya- karya dipamer di


galeri.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

CATATAN

TON WARNA

Guru-guru PSV

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Hasil kerja pelajar

Membatik

Guru-guru PSV

Tiada

3 bulan

Februari April

Pameran hasil kerja ahli


kelab

Teknik Impasto

Guru-guru PSV

Tiada

5 bulan

Mei September

Pep.Perc dan SPM

Satu Pelajar Satu Karya

Guru-guru PSV

Tiada

6 bulan

Februari Julai

Karya- karya dipamer di


galeri.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

1.0 Kursus Guru Bukan


Opsyen

Memberi bimbingan kepada guru-guru yang


bukan opsyen.

Dapat melatih guru-guru


yang bukan opsyen supaya
memahami isi kandungan
pelajaran.

Ketua Panitia

Guru-guru PSK

2.0 Khidmat Masyarkat

Memberi pendedahan kepada pelajar


kehidupan bermasyarakat.

Pelajar dapat mengamalkan


nilai-nilai murni yang
dipelajari.

Guru-guru PSK

Semua pelajar

JANGKA
MASA

Februari

Mac
September

INDIKATOR
KEJAYAAN

Guru lebih yakin


mengajar PSK.

Pelajar lebih berbudi


bahasa.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

Kursus Guru Bukan


Opsyen

Ketua Panitia

Tiada

1 hari

Februari

Khidmat Masyarkat

Guru-guru PSK

Tiada

6 bulan (berkala)

Mac September

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Guru lebih yakin


mengajar PSK.

Pelajar lebih berbudi


bahasa.

CATATAN

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Kursus Guru Bukan


Opsyen

Memberi bimbingan kepada guru-guru yang


bukan opsyen.

Dapat melatih guru-guru


yang bukan opsyen supaya
memahami isi kandungan
pelajaran.

Ketua Panitia

Guru-guru PJK

Februari

Guru lebih yakin


mengajar PJK.

2.0 Ujian Kecergasan


Fizikal

Memberi pendedahan cara mengendalikan


Ujian Kecergasan Fizikal.

Dapat melatih guru


mengelolakan Ujian
Kecergasan Fizikal dengan
lebih baik.

Ketua Panitia

Guru-guru PJK

Februari

Guru lebih yakin


mengendalikan Ujian
Kecergasan Fizikal.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

CATATAN

Kursus Guru Bukan


Opsyen

Ketua Panitia

Tiada

1 hari

Februari

Guru lebih yakin


mengajar PJK.

Ujian Kecergasan
Fizikal

Ketua Panitia

Tiada

1 hari

Februari

Guru lebih yakin


mengendalikan Ujian
Kecergasan Fizikal.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA SAINS (PMR)

AKTIVITI

1.0 5-words a day

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

Memahami istilah Sains dapat membantu para


pelajar memahami isi kandungan pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Sains dan
boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1,2 dan 3.

Semua pelajar
Tingkatan 1,2 dan
3

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk memberi jawapan dalam ayat
berbahasa Inggeris.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1,2 dan 3.

Semua pelajar
Tingkatan 1,2 dan
3

3.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Sains
Tingkatan 3 dan
Bahasa Inggeris

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Sains
Tingkatan 3.

Soalan Subjektif

Mac Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 3.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

Pelajar-pelajar
Tingkatan 3.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

menghadapi SPM.
2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

5.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

5-words a day

Guru-guru Sains Tingkatan 1,2


dan 3.

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru-guru Sains Tingkatan 1,2


dan 3.

Tiada

8 bulan

Mac - Oktober

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

Ujian Diagnostik

Guru Sains Tingkatan 3 dan


Bahasa Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian

CATATAN

penilaian

Intervensi

Guru Sains Tingkatan 3.

Tiada

6 bulan

April - Oktober

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA SAINS TERAS (SPM)

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 5-words a day

Memahami istilah Sains dapat membantu para


pelajar memahami isi kandungan pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Sains dan
boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

Guru-guru Sains
Tingkatan 4 dan 5.

Semua pelajar
Sains Tingkatan 4
dan 5

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk memberi jawapan dalam ayat
berbahasa Inggeris.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru-guru Sains
Tingkatan 4 dan 5.

Semua pelajar
Sains Tingkatan 4
dan 5

Mac Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Sains
Tingkatan 5 dan
Bahasa Inggeris

Pelajar-pelajar
Sains Tingkatan 5.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

Soalan Subjektif

3.0 Ujian Diagnostik

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Sains
Tingkatan 5.

Pelajar-pelajar
Sains Tingkatan 5.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Guru-guru Sains
Tingkatan 4.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 4.

Januari Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

5.0 Membina Peta


Minda

Pelajar membina peta minda secara individu


dan juga secara berkumpulan.

Dapat meningkatkan
penguasaan dan pemahaman
pelajar terhadap sesuatu
topik.

6.0 Penataran PEKA


Sains

PEKA membantu pelajar dalam menjawab


soalan Kertas 3. Oleh itu guru perlu mahir
mengendali dan menanda PEKA.

Dapat memberi pendedahan


kepada guru baru
pengendalian dan penandaan
PEKA Sains.

Ketua Pentaksir
PEKA Sains

Guru Sains yang


baru.

Februari

Guru lebih yakin


mengendali dan menanda
PEKA Sains.

7.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

5-words a day

Latih Tubi Soalan

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru-guru Sains Tingkatan 4


dan 5.

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

Penigkatan dalam

CATATAN

Subjektif

Guru-guru Sains Tingkatan 4


dan 5.

Tiada

8 bulan

Mac - Oktober

markah ujian dan


peperiksaan.

Ujian Diagnostik

Guru Sains Tingkatan 5 dan


Bahasa Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian

Intervensi

Guru Sains Tingkatan 5.

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Membina Peta Minda

Guru-guru Sains Tingkatan 4.

RM 100.00

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Guru lebih yakin

Penataran PEKA Sains

Ketua Pentaksir PEKA Sains

Tiada

1 hari

Februari

mengendali dan
menanda PEKA Sains.

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA FIZIK

AKTIVITI

1.0 5-words a day

HURAIAN / JUSTIFIKASI

Memahami istilah Fizik dapat membantu para


pelajar memahami isi kandungan pelajaran.

OBJEKTIF

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Fizik dan
boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

SUMBER TENAGA

Guru Fizik

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Pelajar Fizik Ting


4 dan 5

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

2.0 Latih Tubi Soalan


Subjektif

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk memberi jawapan dalam ayat
berbahasa Inggeris.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru Fizik

Pelajar Fizik
Tingkatan 4 dan 5.

Mac Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

3.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Fizik dan


Bahasa Inggeris

Pelajar Fizik
Tingkatan 4 dan 5.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

1. Dapat merawat pelajar-

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

pelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Fizik

Pelajar Fizik
Tingkatan 5.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.
3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

5.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

5-words a day

Guru Fizik

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru Fizik

Tiada

8 bulan

Mac - Oktober

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

CATATAN

Ujian Diagnostik

Guru-guru Fizik dan Bahasa


Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian

Intervensi

Guru Fizik

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA KIMIA

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA

INDIKATOR

MASA

KEJAYAAN

1.0 5-words a day

Memahami istilah Kimia dapat membantu para


pelajar memahami isi kandungan pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Kimia dan
boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

Guru-guru Kimia

Pelajar Kimia Ting


4 dan 5

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk memberi jawapan dalam ayat
berbahasa Inggeris.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru-guru Kimia

Pelajar Kimia
Tingkatan 4 dan 5.

Mac Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Pelajar ragu-ragu untuk menjawab soalan atau


memberi pandangan dalam Bahasa Inggeris.
Mereka seharusnya cuba bertutur dalam
Bahasa Inggeris.

Memberi keyakinan kepada


para pelajar untuk bertutur
dalam Bahasa Inggeris.

Guru-guru Kimia

Pelajar Kimia
Tingkatan 4 dan 5.

Mac September

Soalan Subjektif

3.0 Chemistry
Presentation

Peningkatan bilangan
pelajar yang memberi
respon semasa P&P

4.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

1. Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru-guru Kimia
dan Bahasa Inggeris

Pelajar Kimia
Tingkatan 4 dan 5.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

Guru Kimia

Pelajar Kimia
Tingkatan 5.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Ketua Pentaksir
PEKA Kimia

Guru Kimia yang


baru.

Februari

Guru lebih yakin


mengendali dan menanda

2. Memberi rawatan atas


kelemahan pelajar.

5.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

6.0 Penataran PEKA


Kimia

PEKA membantu pelajar dalam menjawab


soalan Kertas 3. Oleh itu guru perlu mahir

Dapat memberi pendedahan


kepada guru baru

7.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

mengendali dan menanda PEKA.

pengendalian dan penandaan


PEKA Kimia.

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

PEKA Kimia.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

CATATAN

5-words a day

Guru-guru Kimia

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru-guru Kimia

Tiada

8 bulan

Mac - Oktober

Chemistry Presentation

Guru-guru Kimia

Tiada

6 bulan

Mac - September

Peningkatan bilangan
pelajar yang memberi
respon semasa P&P

Ujian Diagnostik

Guru-guru Kimia dan Bahasa


Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian

Intervensi

Guru Kimia

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

ujian dan peperiksaan.

Penataran PEKA Kimia

Ketua Pentaksir PEKA Kimia

Tiada

1 hari

Februari

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Guru lebih yakin


mengendali dan
menanda PEKA Kimia.

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA BIOLOGI

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

1.0 5-words a day

Memahami istilah Biologi dapat membantu


para pelajar memahami isi kandungan
pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Kimia dan
boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

Guru Biologi

Pelajar Biologi
Ting 4 dan 5

2.0 Latih Tubi Soalan


Subjektif

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk memberi jawapan dalam ayat
berbahasa Inggeris.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru Biologi

Pelajar Biologi
Tingkatan 4 dan 5.

Mac Oktober

3.0 Smart Biology

Pelajar menjawab soalan mengikut topik.

Pelajar dapat menjawab


soalan mengikut topik.

Guru Biologi

Pelajar Biologi
Tingkatan 4 dan 5.

Mac September

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

4.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

1. Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Biologi dan


Bahasa Inggeris

Pelajar Biologi
Tingkatan 4 dan 5.

Guru Biologi

Pelajar Biologi
Tingkatan 5.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

2. Memberi rawatan atas


kelemahan pelajar.

5.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

6.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

PELAN OPERASI

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

5-words a day

Guru Biologi

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru Biologi

Tiada

8 bulan

Mac - Oktober

Smart Biology

Guru Biologi

RM 3.00 per orang

6 bulan

Mac - September

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Ujian Diagnostik

Guru Biologi dan Bahasa


Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian.

Intervensi

Guru Biologi

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

CATATAN

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA SAINS TAMBAHAN

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 5-words a day

Memahami istilah Sains Tambahan dapat


membantu para pelajar memahami isi
kandungan pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Sains
Tambahan dan boleh
menggunakannya dengan
betul dan tepat.

Guru-guru Sains
Tambahan Tingkatan
4 dan 5.

Semua pelajar
Sains Tambahan
Tingkatan 4 dan 5

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk memberi jawapan dalam ayat
berbahasa Inggeris.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru-guru Sains
Tambahan Tingkatan
4 dan 5.

Semua pelajar
Sains Tambahan
Tingkatan 4 dan 5

Mac Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Soalan Subjektif

3.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Sains
Tambahan Tingkatan
5 dan Bahasa
Inggeris

Pelajar-pelajar
Sains Tambahan
Tingkatan 5.

Februari Ogos

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Sains
Tambahan Tingkatan
5.

Pelajar-pelajar
Sains Tambahan
Tingkatan 5.

April Oktober

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.
3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

5.0 Membina Peta


Minda

Pelajar membina peta minda secara individu


dan juga secara berkumpulan.

Dapat meningkatkan
penguasaan dan pemahaman
pelajar terhadap sesuatu
topik.

Guru-guru Sains
Tambahan Tingkatan
4.

Pelajar-pelajar
Sains Tambahan
Tingkatan 4.

Januari Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

6.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

5-words a day

Guru-guru Sains Tambahan


Tingkatan 4 dan 5.

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru-guru Sains Tambahan


Tingkatan 4 dan 5.

Tiada

8 bulan

Mac - Oktober

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

Ujian Diagnostik

Guru Sains Tambahan


Tingkatan 5 dan Bahasa
Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian

Intervensi

Guru Sains Tambahan


Tingkatan 5.

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Membina Peta Minda

Guru-guru Sains Tambahan


Tingkatan 4.

RM 100.00

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian

CATATAN

ujian dan peperiksaan.

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA MATEMATIK(PMR)

AKTIVITI

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Semua pelajar
Matematik
Tingkatan 1,2 dan
3

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

Pelajar Matematik
Tingkatan 1 ,2 dan
3

Januari Oktober

Ujian khas Algebra

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

1.0 5-words a day

Memahami istilah Matematik dapat membantu


para pelajar memahami isi kandungan
pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Matematik
dan boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

Guru-guru
Matematik
Tingkatan 1,2 dan 3.

2.0 Modul Algebra

Lemah dalam topik Algebra menyebabkan


pelajar sukar memahami isi pelajaran MT di
menengah atas.

Menambah kemahiran
pelajar dalam meyelesaikan
masalah topik Algebra.

Guru-guru
Matematik Tingkatan
1,2 dan 3.

3.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Matematik
Tingkatan 3 dan
Bahasa Inggeris

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 3.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Matematik
Tingkatan 3.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 3.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Guru Matematik
Tingkatan 3.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 3.

April dan
Ogos

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

5.0 Bengkel Matematik


PMR

Memberi bimbingan intensif kepada pelajarpelajar teknik menjawab soalan Matematik


bagi mendapat markah yang maksimum.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
menjawab soalan PMR.

2. Meningkatkan bilangan
pelajar yang lulus
Matematik dalam PMR.

6.0 Kelas Tambahan


Terancang (STAR dan
HIKMAH)

Menguasai teknik menjawab soalan Matematik


PMR dan sukatan pelajaran.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar soalan
berformat PMR.

Guru Matematik
Tingkatan 3.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 3.

Februari Ogos

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

2. Dapat menghabiskan
sukatan pelajaran.

7.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

5-words a day

Guru-guru Matematik
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

Modul Algebra

Guru-guru Matematik
Tingkatan 1, 2 dan 3.

RM 450

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Ujian khas Algebra

Ujian Diagnostik

Guru Matematik Tingkatan 3


dan Bahasa Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian.

Intervensi

Guru Matematik Tingkatan 3.

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Bengkel Matematik
PMR

Guru Matematik Tingkatan 3.

RM 1200

2 hari

April dan Ogos

Penigkatan dalam
markah ujian dan

CATATAN

peperiksaan.

Kelas Tambahan
Terancang

Guru Matematik Tingkatan 3.

RM 200

Sepanjang tahun

Februari - Ogos

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA MATEMATIK(SPM)

AKTIVITI

1.0 5-words a day

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

Memahami istilah Matematik dapat membantu


para pelajar memahami isi kandungan
pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Matematik
dan boleh menggunakannya
dengan betul dan tepat.

SUMBER TENAGA

Guru-guru
Matematik
Tingkatan 4 dan 5.

SASARAN

Semua pelajar
Matematik
Tingkatan 4 dan 5

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

2.0 Latih Tubi Soalan


Subjektif

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk menjawab soalan subjektif.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru-guru
Matematik Tingkatan
4 dan 5.

Semua pelajar
Matematik
Tingkatan 4 dan 5

Januari Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

3.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Matematik
Tingkatan 5 dan
Bahasa Inggeris

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 5.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Matematik
Tingkatan 5.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 5.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Guru Matematik
Tingkatan 5.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 5.

April dan
Ogos

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

5.0 Bengkel Matematik


SPM

Memberi bimbingan intensif kepada pelajarpelajar teknik menjawab soalan Matematik


bagi mendapat markah yang maksimum.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
menjawab soalan SPM.

2. Meningkatkan bilangan
pelajar yang lulus MT dalam
SPM.

6.0 Kelas Tambahan


Terancang (STAR dan
HIKMAH)

Menguasai teknik menjawab soalan Matematik


SPM dan sukatan pelajaran.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar soalan
berformat SPM.

Guru Matematik
Tingkatan 5.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tingkatan 5.

Januari Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

2. Dapat menghabiskan
sukatan pelajaran.

7.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

5-words a day

Guru-guru Matematik
Tingkatan 4 dan 5.

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru-guru Matematik
Tingkatan 4 dan 5.

RM 100

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

CATATAN

Ujian Diagnostik

Guru Matematik Tingkatan 5


dan Bahasa Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian

Intervensi

Guru Matematik Tingkatan 5.

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Bengkel Matematik
SPM

Guru Matematik Tingkatan 5.

RM 1200

2 hari

April

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Ogos

Kelas Tambahan
Terancang

Guru Matematik Tingkatan 5.

RM 200

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

AKTIVITI

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

1.0 5-words a day

Memahami istilah Matematik Tambahan dapat


membantu para pelajar memahami isi
kandungan pelajaran.

Pelajar-pelajar dapat
menguasai istilah Matematik
Tambahan dan boleh
menggunakannya dengan
betul dan tepat.

Guru-guru
Matematik
Tambahan Tingkatan
4 dan 5.

Semua pelajar
Matematik
Tambahan
Tingkatan 4 dan 5

Februari Oktober

Istilah-istilah disenaraikan
dalam buku nota / buku
khas.

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk menjawab soalan subjektif.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru-guru
Matematik
Tambahan Tingkatan
4 dan 5.

Semua pelajar
Matematik
Tambahan
Tingkatan 4 dan 5

Januari Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

Soalan Subjektif

3.0 Ujian Diagnostik

Melalui Ujian Diagnostik, diharapkan dapat


mengesan kelemahan para pelajar dari segi
penguasaan sukatan pelajaran dan Bahasa
Inggeris.

Mengesan kelemahan
penggunaan bahasa Inggeris
dan kelenahan pelajar dalam
sukatan pelajaran.

Guru Matematik
Tambahan Tingkatan
5 dan Bahasa
Inggeris

Pelajar-pelajar
Matematik
Tambahan
Tingkatan 5.

Februari Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian penilaian

4.0 Intervensi

Melalui Ujian Diagnostik, kelemahan pelajar


dalam topik-topik tertentu dapat dikesan.
Kelemahan ini perlu diatasi agar dapat
memberi keyakinan kepada pelajar untuk
menghadapi SPM.

1. Dapat merawat pelajarpelajar yang lemah dalam


topik-topik tertentu.

Guru Matematik
Tambahan Tingkatan
5.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tambahan
Tingkatan 5.

April Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Guru Matematik
Tambahan Tingkatan
5.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tambahan

Januari Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

2. Memberi pendedahan
kepada pelajar teknik
belajar.

3. Memberi keyakinan
pelajar untuk menghadapi
SPM.

5.0 Program Sukatan


Pelajaran Minimum
(MAS)

Menguasai teknik menjawab tajuk-tajuk


terpilih bagi membolehkan pelajar yang lemah
lulus dalam SPM.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar sukatan
pelajaran minimum yang

perlu dikuasai.

Tingkatan 5.

2. Meningkatkan bilangan
pelajar yang lulus MT dalam
SPM.

6.0 Kelas Tambahan


Terancang

Menguasai teknik menjawab soalan Matematik


Tambahan SPM dan sukatan pelajaran.

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar soalan
berformat SPM.

Guru Matematik
Tambahan Tingkatan
5.

Pelajar-pelajar
Matematik
Tambahan
Tingkatan 5.

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

2. Dapat menghabiskan
sukatan pelajaran.

7.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam
bahasa Inggeris.

Januari Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa
Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

5-words a day

Guru-guru Matematik
Tambahan Tingkatan 4 dan 5.

Tiada

9 bulan

Februari - Oktober

Istilah-istilah
disenaraikan dalam buku
nota / buku khas.

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru-guru Matematik
Tambahan Tingkatan 4 dan 5.

RM 100

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

Ujian Diagnostik

Guru Matematik Tambahan


Tingkatan 5 dan Bahasa
Inggeris

Tiada

6 bulan

Februari - Ogos

Peningkatan dalam
pencapaian ujian
penilaian

Intervensi

Guru Matematik Tambahan


Tingkatan 5.

Tiada

6 bulan

April - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Program Sukatan
Pelajaran Minimum
(MAS)

Guru Matematik Tambahan


Tingkatan 5.

Tiada

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

CATATAN

Kelas Tambahan
Terancang

Guru Matematik Tambahan


Tingkatan 5.

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

RM 100

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PRINSIP AKAUN & PERDAGANGAN

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Bengkel Menjawab


Soalan

Memahami danmendapat pendedahan awal


bentuk soalan SPM.

Pelajar mendapat
pendedahan soalan
berformat SPM dan dapat
menjawab soalan dengan
teknik yang betul.

Guru-guru
Perdagangan dan
Prinsip Akaun

Pelajar-pelajar
Perdagangan dan
Prinsip Akaun.

Mei
Oktober

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

2.0 Kem Motivasi

Membimbing dan memberi kesedaran kepada


para pelajar kepentingan persiapan awal
menghadapi peperiksaan dari segi fizikal,
mental dan emosi.

Pelajar dapat membuat


persiapan awal dan
mendapat petua dan tip
penting menjawab soalan
peperiksaan.

Kaunselor

Pelajar-pelajar
Perdagangan dan
Prinsip Akaun.

Julai

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Guru Cemerlang
PA/Perdagangan

3.0 Kuiz Perdagangan


dan Prinsip Akaun

Menguji penguasaan dan keupayaan pelajar


menguasai sukatan pelajaran secara spontan.

Dapat menguji kecekapan


dan kesediaan pelajar
menjawab soalan secara
spontan.

Guru-guru
Perdagangan dan
Prinsip Akaun

Pelajar-pelajar
Perdagangan dan
Prinsip Akaun.

Ogos

4.0 Gerak gempur

Menguji pencapaian pelajar sebelum SPM.

Melatih dan membimbing


pelajar menjawab soalan
SPM.

Guru-guru
Perdagangan dan
Prinsip Akaun

Pelajar-pelajar
Perdagangan dan
Prinsip Akaun.

September
Ogos

Pelajar menjawab soalan


dengan pantas.

Keputusan SPM.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

Bengkel Menjawab
Soalan

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru-guru Perdagangan dan


Prinsip Akaun

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

Tiada

6 bulan

Mei Oktober

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

CATATAN

Kem Motivasi

Kaunselor

Tiada

1 hari

Julai

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Pelajar menjawab soalan


dengan pantas.

Guru Cemerlang
PA/Perdagangan

Kuiz Perdagangan dan


Prinsip Akaun

Guru-guru Perdagangan dan


Prinsip Akaun

Tiada

1 hari

Ogos

Gerak gempur

Guru-guru Perdagangan dan


Prinsip Akaun

Tiada

2 bulan

September Ogos

Keputusan SPM.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA EKONOMI ASAS (SPM) / EKONOMI (STPM)

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Latih Tubi Intensif


Julai

Meningkatkan pemahaman dan penguasaan


pelajar terhadap isi kandungan pelajaran
terutama dalam topik-topik score.

Dapat meningkatkan
pemahaman dan penguasaan
pelajar terhadap topik
score.

Guru Ekonomi Asas


dan Ekonomi

Pelajar Tingkatan
5C dan 6A1

Julai
November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujian-ujian
sumatif.

2.0 Program AIM 1 dan


AIM 2.

Meningkatkan pemahaman dan penguasaan


pelajar terhadap isi kandungan pelajaran.

Dapat meningkatkan
pemahaman dan penguasaan
pelajar terhadap topik isi
kandungan pelajaran.

Guru Ekonomi Asas


dan Ekonomi

10 pelajar terpilih
dari Tingkatan 5C
dan 6A1.

Mac
November

Lulus mendapat markah


70 100 dalam ujianujian sumatif.

Dapat meningkatkan
pemahaman dan penguasaan
pelajar terhadap topik isi

Guru Ekonomi Asas


dan Ekonomi

Pelajar Tingkatan
5C dan 6A1

Mac
November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujian-ujian

AIM 1 untuk Tingkatan 5.


AIM 2 untuk Tingkatan 6.

3.0 Program STAR

Memantapkan pemahaman pelajar dengan


melakukan ulangkaji.

kandungan pelajaran.

4.0 Bengkel Teknik


Menjawab

Memberi pendedahan tentang teknik


menjawab soalan Kertas 1 dan 2.

sumatif.

Dapat meningkatkan
kemahiran pelajar menjawab
Kertas 1 dan 2.

Guru Ekonomi Asas


dan Ekonomi

Pelajar Tingkatan
5C dan 6A1

Julai

Peningkatan dalam
keputusan ujian dan
pepriksaan.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

Latih Tubi Intensif Julai

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru Ekonomi Asas dan


Ekonomi

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

RM 100

5 bulan

Julai November

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Lulus mendapat 40
markah dalam ujianujian sumatif.

CATATAN

Program AIM 1 dan


AIM 2.

Guru Ekonomi Asas dan


Ekonomi

RM 100

9 bulan

Mac November

Lulus mendapat markah


70 100 dalam ujianujian sumatif.

Program STAR

Guru Ekonomi Asas dan


Ekonomi

Tiada

9 bulan

Mac November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujianujian sumatif.

Bengkel Teknik
Menjawab

Guru Ekonomi Asas dan


Ekonomi

RM 200

1 hari

Julai

Peningkatan dalam
keputusan ujian dan
pepriksaan.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA PENGAJIAN PERNIAGAAN (STPM)

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Latih Tubi Intensif


Julai

Meningkatkan pemahaman dan penguasaan


pelajar terhadap isi kandungan pelajaran
terutama dalam topik-topik score.

Dapat meningkatkan
pemahaman dan penguasaan
pelajar terhadap topik
score.

Guru Pengajian
Perniagaan

Pelajar Tingkatan
6A2 dan 6A3

Julai
November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujian-ujian
sumatif.

2.0 Program AIM 1 dan


AIM 2.

Meningkatkan pemahaman dan penguasaan


pelajar terhadap isi kandungan pelajaran.

Dapat meningkatkan
pemahaman dan penguasaan
pelajar terhadap topik isi
kandungan pelajaran.

Guru Pengajian
Perniagaan

10 pelajar terpilih
dari Tingkatan
6A2 dan 6A3.

Mac
November

Lulus mendapat markah


70 100 dalam ujianujian sumatif.

Dapat meningkatkan
pemahaman dan penguasaan
pelajar terhadap topik isi
kandungan pelajaran.

Guru Pengajian
Perniagaan

Pelajar Tingkatan
6A2 dan 6A3

Mac
November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujian-ujian
sumatif.

AIM 1 untuk Tingkatan 5.


AIM 2 untuk Tingkatan 6.

3.0 Program STAR

Memantapkan pemahaman pelajar dengan


melakukan ulangkaji.

4.0 Bengkel Teknik


Menjawab

Memberi pendedahan tentang teknik


menjawab soalan Kertas 1 dan 2.

Dapat meningkatkan
kemahiran pelajar menjawab
Kertas 1 dan 2.

Guru Pengajian
Perniagaan

Pelajar Tingkatan
6A2 dan 6A3

Julai

Peningkatan dalam
keputusan ujian dan
pepriksaan.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

Latih Tubi Intensif Julai

Program AIM 1 dan


AIM 2.

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Guru Pengajian Perniagaan

RM 100

5 bulan

Julai November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujianujian sumatif.

Guru Pengajian Perniagaan

RM 100

9 bulan

Mac November

Lulus mendapat markah


70 100 dalam ujian-

CATATAN

ujian sumatif.

Program STAR

Guru Pengajian Perniagaan

Tiada

9 bulan

Mac November

Lulus mendapat 40
markah dalam ujianujian sumatif.

Bengkel Teknik
Menjawab

Guru Pengajian Perniagaan

RM 200

1 hari

Julai

Peningkatan dalam
keputusan ujian dan
pepriksaan.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

Julai
September

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.0 Program Latih Tubi


Berterusan

Menjawab soalan objektif topikal.

Pelajar dapat menguasai


topik-topik utama dalam
bahagian teras dan elektif.

Guru mata pelajaran

Pelajar-pelajar
Tingkatan 3

Keputusan Pep.
Percubaan PMR.

2.0 Latih tubi

Mendedahkan pelajar kepada bentuk soalan


sebenar.

Meningkatkan kecekapan
dalam menjawab soalan
PMR dan SPM.

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 3 dan 5

Julai Oktober

Pep. Percubaan, PMR dan


SPM

3.0 Ceramah Teknik


Menjawab

Meningkatkan kemahiran menjawab soalan

Meningkatkan penguasaan
pelajar.

Guru mata pelajaran

Semua pelajar
tingkatan 3 dan 5

Ogos

Pep. Percubaan, PMR dan


SPM

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

Program Latih Tubi


Berterusan

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Guru mata pelajaran

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

Tiada

3 bulan

TARIKH
PELAKSANAAN

Julai September

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Keputusan Pep.
Percubaan PMR.

CATATAN

Latih tubi

Guru mata pelajaran

Tiada

4 bulan

Julai - Oktober

Pep. Percubaan, PMR


dan SPM

Ceramah Teknik
Menjawab

Guru mata pelajaran

Tiada

1 hari

Ogos

Pep. Percubaan, PMR


dan SPM

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA REKA CIPTA

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA

SASARAN

1.0 Bengkel Teknik


Menjawab Soalan

Memahami danmendapat pendedahan awal


bentuk soalan SPM.

Pelajar mendapat
pendedahan soalan
berformat SPM dan dapat
menjawab soalan dengan
teknik yang betul.

Guru Reka Cipta

Pelajar-pelajar
Reka Cipta.

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk menjawab soalan subjektif.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru Reka Cipta


Tingkatan 4 dan 5.

Semua pelajar
Reka Cipta

Soalan
Tingkatan 4 dan 5
Subjektif

PELAN OPERASI

JANGKA
MASA

April

Januari Oktober

INDIKATOR
KEJAYAAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Penigkatan dalam mark


ujian dan peperiksaan.

BIL

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

AKTIVITI

Bengkel Menjawab
Soalan

Guru Reka Cipta

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru Reka Cipta Tingkatan 4


dan 5.

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

Tiada

1 hari

April

RM 100

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

INDIKATOR
PELAKSANAAN

CATATAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA SAINS PERTANIAN

AKTIVITI

1.0 Bengkel
Menjawab
Soalan

HURAIAN / JUSTIFIKASI

Memahami danmendapat pendedahan awal


bentuk soalan SPM.

OBJEKTIF

Pelajar mendapat
pendedahan soalan
berformat SPM dan dapat
menjawab soalan dengan
teknik yang betul.

SUMBER TENAGA

SASARAN

Guru Sains Pertanian

Pelajar-pelajar
Sains Pertanian.

JANGKA
MASA

April

INDIKATOR
KEJAYAAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

2.0 Latih Tubi

Pelajar-pelajar seharusnya mempunyai


keyakinan untuk menjawab soalan subjektif.

Pelajar dapat kemahiran


menjawab soalan subjektif.

Guru Sains Pertanian


Tingkatan 4 dan 5.

Semua pelajar
Sains Pertanian

Januari Oktober

Penigkatan dalam mark


ujian dan peperiksaan.

Soalan
Tingkatan 4 dan 5
Subjektif

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

Bengkel Menjawab
Soalan

Guru Sains Pertanian

Tiada

1 hari

April

Latih Tubi Soalan


Subjektif

Guru Sains Pertanian


Tingkatan 4 dan 5.

RM 100

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA ICT / ICTL

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Penigkatan dalam
markah ujian dan
peperiksaan.

CATATAN

AKTIVITI

1.0 Kelas Tambahan


Terancang

HURAIAN / JUSTIFIKASI

Menguasai teknik menjawab soalan ICT SPM


dan sukatan pelajaran.

OBJEKTIF

1. Memberi pendedahan
kepada pelajar soalan
berformat SPM.

SUMBER TENAGA

SASARAN

Guru ICT Tingkatan


5.

Pelajar-pelajar ICT
Tingkatan 5.

JANGKA
MASA

Januari Oktober

INDIKATOR
KEJAYAAN

Penigkatan dalam markah


ujian dan peperiksaan.

2. Dapat menghabiskan
sukatan pelajaran.

2.0 Teknik Menjawab


Soalan

Memahami danmendapat pendedahan awal


bentuk soalan SPM.

Pelajar mendapat
pendedahan soalan
berformat SPM dan dapat
menjawab soalan dengan
teknik yang betul.

Guru ICT

Pelajar-pelajar ICT
Tingkatan 5

Julai

3.0 SeDAAP

Memberi pendedahan format pentaksiran ICT.

Palajar dapat pendedahan


format pentaksiran kerja
kursus ICT.

Guru ICT

Pelajar-pelajar ICT
Tingkatan 5

Januari - Jun

4.0 RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Pelajar membaca teks atau melafaz ayat yang


ditulis dengan kuat.

Dapat meningkatkan
penguasaan menyebut
perkataan-perkataan dalam

Guru-guru Sains
Tingkatan 1, 2 dan 3.

Pelajar-pelajar
Tingkatan 1, 2 dan
3.

Januari Oktober

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam bahasa

bahasa Inggeris.

Inggeris.

PELAN OPERASI

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TEMPOH
PELAKSANAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
PELAKSANAAN

Kelas Tambahan
Terancang

Guru ICT Tingkatan 5.

RM 100

Sepanjang tahun

Januari - Oktober

Peningkatan pencapaian
ujian dan peperiksaan.

Teknik Menjawab
Soalan

Guru ICT Tingkatan 5.

Tiada

1 hari

Julai

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

3.0 SeDAAP

Guru ICT Tingkatan 5.

Tiada

6 bulan

Januari - Jun

Peningkatan keputusan
ujian dan peperiksaan.

CATATAN

RAP (Read A Loud


Prpgramme)

Guru-guru Sains Tingkatan 1,


2 dan 3.

Tiada

10 bulan

Januari - Oktober

Peningkatan dalam
bilangan pelajar yang
berinteraksi dalam
bahasa Inggeris.