Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh/Hari
Masa
Bilangan Murid
Tajuk
Standard
Kandungan

Bahasa Malaysia
3 Bestari
3 Mei 2016
8.20-8.50 pagi
24 orang
Unit 13: Pembeli Bijak
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan
bertatasusila.

Standard
Pembelajaran

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid


dapat:
1. Membaca maklumat yang dipelajari dengan lancar.

Kemahiran Berfikir
Penerapan nilai

1. Menaakul
1. Rajin

Peniilaian P&P
Bahan Bantu
Belajar

1. Murid membaca bahan teks yang disediakan


1. Buku teks

Langkah
Mukadimah

Isi Kandungan
Doa memulakan
pelajaran

Set Induksi :
(Fasa
persediaan,
pemerhatian
dan analisis)

Jual beli

Langkah 1:
(Fasa
ImaginasiFasa
penjanaan

Pembeli Bijak

Aktiviti
1. Murid-murid membaca
doa memulakan peljaran
bersama-sama.
1. Guru bertanya kepda
murid-murid makanan
yang selalu mereka beli
ketika rehat.
2. Murid menerangkan alas
an bagi setiap pilihan
mereka.
3. Guru mengaitkan aktiviti
dengan sesi pengajaran
dan pembelajaran.
1. Murid-murid diminta
membuka buku teks muka
surat 66.
2. Guru meminta muridmurid membaca makna

Catatan

Idea)
3.

Langkah 2:
(Fasa
Penjanaan
idea-sintesis
idea)

Jenis barangan
pilihan pembeli

Langkah 3:
(Fasa
Perkembanga
n,
penambahbai
kan dan
menilai
Penutup

Jenis barangan
pilihan pembeli

Refleksi Kendiri:
Kekuatan

Kelemahan

1.

2.

1.

2.

Rumusan sesi
pengajaran dan
pembelajaran

1.

pembeli bijak yang


dinyatakan.
Murid-murid menyatakan
ciri-ciri pembeli bijak yang
difahami.
Guru membahagikan
murid-murid kepada
empat kumpulan.
Guru meminta muridmurid membaca isi
kandungan grafik secara
berkumpulan.
Murid-murid bersoal
jawab dengan guru
berkenaan barang yang
menjadi pilihan.
Murid-murid menyatakan
alasan bagi setiap
barangan yang dipilih.
Guru merumuskan sesi
pengajaran dan
pembelajaran pada hari
ini.

Penambahbaikan