Anda di halaman 1dari 2

Nama :

__________________
__________________
_________

Nama :
__________________
__________________
_________

Tarikh :
_____________

Tarikh :
_____________

Nama : ______________________________________________
Peta Dakap : Kata Tanya

Siapa

Di mana

KATA
TANYA

Bagaimana

Berapa

Mengapa

Tarikh : _____________________