Anda di halaman 1dari 3

Protokol Pemerhatian di Dalam Bilik Darjah

Gelungan :

Kelas

Tarikh

Waktu Pengajaran : .

Arahan : soalan-soalan yang diberikan sebagai panduan sahaja. Pemerhati digalakkkan


untuk mencatatkan segala maklumat yang diperhatikan sepanjang proses pengajaran
dan pembelajaran berlansung:

1. Interaksi murid murid ( aktif, pasif, bebas dsb)


.....................

2. Hubungan murid murid ( mesra, sehala, dua hala, autokratik, demokratik)

3. Penglibatan murid dalam sesi perbincangan ( tunjukkan minat, aktif, suka


bersembang, buang masa dsb)

4. Minat atau motivasi murid ( berminat, sambil lewa, tidak seronok, bebanan )

5. Kekuatan sesi perbincangan (luahan idea, amalan, kerejasama


.
.

6. Konflik yang wujud dalam sesi perbincangan ( punca emosi , perasaan)

Protokol Temu Bual

Gelungan :

Tempat

: ..

Tarikh :

..

Masa:

Pengenalan,
i.

Penerangan tentang objektif kajian, cara pengutipan data kajian, kegunaan

ii.

data dan jaminan kerahsiaan identity peserta dan temph masa temu bual.
Meminta waris peserta untuk membaca dan menandatangani surat

iii.

persetujuan kajian ke atas anak mereka


Menguji alat perakam dan merakam temu bual.

SOALAN TEMU BUAL SEPARUH BERSTRUKTUR


1. Apakah perasaan kamu semasa berada dalam kelas ?
2. Adakah kamu suka dengan aktiviti yang dijalankan tadi ?
3. Bagaimana perasaan kamu dengan keadah jari tadi ?
4. Adakah kamu faham cara menggunakan jari untuk pendaraban ?
5. Mahukah kamu belajar keadah jari lagi ?
6. Bolehkah kamu dapat habiskan soalan yang diberi dengan cepat ?