Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN RUMAH TAYAI

UJIAN BULAN MAC 2016


MATEMATIK TAHUN 2
NAMA : _____________________________________

TAHUN : ___________

Jawab semua soalan.


A) Padankan nombor dengan perkataan

532

Seratus satu

101

Enam ratus lima puluh dua

753

Lapan ratus dua puluh lima

825

Lima ratus tiga puluh dua

652

Tujuh ratus lima puluh tiga


5 Markah

B) PILIH DAN GARISKAN JAWAPAN YANG BETUL


a)
b)
c)
d)
e)
f)

123
211
973
407
711
525

adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah

(lebih besar / lebih kecil) daripada 132


(lebih besar / lebih kecil) daripada 112
(lebih besar / lebih kecil) daripada 977
lebih besar daripada (406 / 408)
lebih kecil daripada (709 / 719)
lebih kecil daripada (520 / 530)
6 Markah

C) Tuliskan nombor dalam perkataan atau angka

275
Dua ratus tiga belas
511
Empat ratus enam
683
5 markah
D) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

a)

41

b)

100

200

501

502

d)

310

320

e)

111

c)

43

45

400
503

340

113

115
10 markah

F) Bundarkan kepada puluh terdekat.


a) 256 = ........................
b) 639 = .........................

c) 192 = .........................

G) Bundarkan kepada ratus terdekat.


a) 953 = ........................
b) 409 = .......................
c) 842 = .......................

6 markah

H) Tambahkan nombor yang berikut.


a) 234 + 431 = ___________________

b) 542 + 39 = __________________

c) 187 + 225 = ___________________

6 markah
I) Tolakkan nombor yang berikut.

a) 557 - 45 = ___________________

b) 789 - 138 = __________________

c) 734 - 212 = ___________________

6 MARKAH

J) Selesaikan soalan berikut

BENTUK LAZIM

Terdapat 543 biji guli berwarna merah dan 450 biji


guli berwarna biru. Berapa jumlah guli tersebut?

Terdapat __________________ biji guli.

Suraya mengumpul 765 keping setem. Dia telah


memberikan 548 keping setem kepada Hani. Berapa
baki setem yang Suraya ada?

Baki setem Suraya adalah _____________ keping.

Senia membeli 423 coklat. Dia berikan 312 kepada


Chermai. Berapa baki coklat Senia ?

Baki coklat Senia ialah _______________

6 markah

KERTAS SOALAN TAMAT