Anda di halaman 1dari 2

apb1.moe.gov.

my

https://apb1.moe.gov.my/kwapm/ppd/KWAPM_MURID_c.cfm?ting=D&sta=S

Aplikasi Pengurusan Bantuan - SEK.2.1


Bilangan Murid rendah tercicir yang telah disahkan oleh Pengetua/GuruBesar
KOD
BIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

BIL
LAYAK

BELUM
KEMASKINI

KEMASKINI SAH TOLAK

CBA8037

SK KERATONG 10

27

27

14

13

CBA8004

SK PIANGGU

69

69

15

54

CBA8001

SK ROMPIN

58

58

11

47

CBA5083

SK MUADZAM
SHAH

14

14

CBA8036

SK MUADZAM JAYA

21

21

16

CBA8014

SK LADANG KOTA
BAHAGIA

61

61

52

CBA8018

SK (LKTP)
KERATONG 4

41

41

34

CBA8027

SK MELATI

26

26

26

CBA8033

SK BANDAR TUN
RAZAK

31

31

23

10

CBA8035

SK KAMPONG
KOLAM

24

24

14

10

11

CBA8008

SK BUKIT IBAM

24

24

15

12

CBA8023

SK (LKTP)
KERATONG 3

30

30

17

13

13

CBA8026

SK (LKTP)
SELANCAR 3

14

CBA8032

SK JUARA

15

CBA8029

SK DENAI

16

CBA8022

SK (FELDA)
KERATONG 6

48

48

48

17

CBA8003

SK TANJONG
GEMOK

51

51

33

18

18

CBA8039

SK (LKTP)
SELENDANG 4

19

CBA8012

SK KEDAIK

40

40

38

20

CBA8015

SK (FELDA)
KERATONG 1

85

85

83

21

CBA8007

SK KAMPONG AUR

22

CBA8028

SK BULUH NIPIS

90

90

87

23

CBA8038

SK JANGLAU

48

48

10

38

24

CBA8034

SK (LKTP)
KERATONG 7

27

27

21

25

CBA8041

SK
CHENDERAWASIH

16

16

PERAKUAN
GURUBESAR

PERAKUAN PERAKUAN
PPD
JPN

1/2

26

CBA8021

SK.LKTP
SELANCAR 1

31

31

25

27

CBA8040

SK BUKIT RIDAN

36

36

34

28

CBA8011

SK (FELDA)
SELENDANG 01

22

22

22

29

CBA8005

SK SARANG TIONG

50

50

44

30

CBA8025

SK SUNGAI PUTERI

63

63

27

36

31

CBA8010

SK PERANTAU
DAMAI

18

18

13

32

CBA8024

SK (LKTP)
KERATONG 8

22

22

10

12

33

CBC8016

SJK(C) ROMPIN

34

34

12

22

34

CBA8020

SK (FELDA)
KERATONG 2

34

34

29

35

CBA8013

SK BT SEROK

20

20

20

36

CBA8042

SK (FELDA)
SELANCAR 2

22

22

22

37

CBA8030

SK SG. MOK
(JHEOA)

38

CBA8009

SK TEKEK

18

18

18

39

CBA8006

SK LEBAN
CHONDONG

86

86

86

40

CBA8031

SK MUKUT

41

CBA8002

SK PONTIAN

33

33

33

1353

1353

740

613

JUMLAH

Saya dengan ini berpuashati dan mengesahkan bahawa semua butiran maklumat yang diberikan telah disemak, lengkap dan betul selaras
dengan kehendak Surat Pekeliling Kewangan Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Sebarang penyataan palsu akan
mendedahkan saya kepada pendakwaan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia.

2/2