Anda di halaman 1dari 1

Baba kalwA paun ke 10 rup

1 ratti kalwA paun ( marghat ka ratti kalwA paun)


2 gandhila kalwA paun
3 khardoni.kalwA paun
4kesariya kalwA paun
5 gadiya kalwA paun
6 ganga ram kalwA paun
7 bhogi kalwA paun
8 trinatri kalwA paun
9 khedey ka kalwA paun
guruagni kalwA paun
LikeComment
12 people like this.
1 share
Comments

View 28 more comments


56 52 64 52 22
68 108
May 22 at 6:46pm Like


May 22 at 6:48pm Like
Myth John iski aukat nahi hai kuch batane ki, nikhil ko apni gand ka ched nahi pata kaha hai, ye
devtao ki bat kya batayega.
July 30 at 12:10pm Like

Write a comment...