Anda di halaman 1dari 37

SEJARAH BAB 7 :

ISLAM DI ASIA
TENGGARA

7.1
KEDATANGAN
ISLAM DI ASIA
Nurul Aisyah Bt. Azuwalri
Nur
Faeqah Furairah Bt. Othman
TENGGARA
Nurul Asyiqin Fatini Bt. Sharaan

Masyarakat di Asia Tenggara menganut


agama Hindu dan Buddha sebelum
kedatangan Islam.
Petempatan mereka adalah di Acheh,
Pasai, Perlak, Melaka, Brunei, Gerisik,
Terengganu, Pattani dan Makasar
Sejarah telah mengemukan tiga teori
iaitu Islam datang dari Semenanjung
Tanah Arab, China India.

Pelabuhan
utama Asia

Kedudukan Selat Melaka amat strategik kerana terletak Tenggara &


Selat
di di pertengahan laluan.
Melaka
Maka, ia menjadi tempat menunggu prubahan angin
monsun.

Catatan China mengatakan para pedagang Arab dan


Parsi tinggal di Canton.
Sejak 300M, mereka membina petempatan dan pusat
perniagaan di Canton.

John Crawford mengemukakan bahawa kedatangan


Islam adalah dariSemenanjung Tanah Arab.
Turut disokong oleh Professor Syed Muhammad Naquib
al-Attas.

Menurut
John
Crawford

Teori
pertama

TEORI & BUKTI ISLAM DATANG DARI


SEMENANJUNG TANAH ARAB

Terdapat persamaan bahan penulisan dan


kesusasteraan Semenanjung Tanah Arab dan Asia
Tenggara.
Adat resam dan kebudayaan orang Melayu
dipengaruhi oleh budaya Arab.
Kehidupan serta nilai murni yang ditunjukkan oleh
pendakwah dan pedagang Islam.
Pedagang Islam jujur semasa menjalankan dakwah.
Pedagang dan pendakwah Islam mementingkan
sifat kebersihan dan berhemah tinggi.
Sebahagian besar pedagang Arab membina
perkampungan dan tapak untuk aktiviti
perdagangan.
Perkampungan ini telah menjadi tempat
mengumpulkan barang jualan seperti barangan
mewah dari China dan India.
Sebahagian pedagang Arab berkahwin dengan

Professor
Syed
Naquib
bersetuju
dengan
pendapat
John
Crawford
Islam telah
menarik
minat
masyaraka
t
Pedagang
Arab
menetap di
pelabuhan
Selat
Melaka

Emanuel
Gadinho Eredia
& S.Q Fatimi
mengatakan
Islam tersebar
menerusi China.

Pendapat Islam
datang dari
China
dikukuhkan
dengan
persamaan
unsur seni bina
negara China.

TEORI &
BUKTI
ISLAM
DATANG
DARI
CHINA.
Pedagang Islam di
Canton telah
berpindah secara
beramai- ramai.
- Berdasarkan bukti
bukti penemuan
Batu Bersurat di
Kuala Sungai
Teersat (1899M)

Emanuel
mengatakan
Canton
merupakan
pusat
perniagaan
orang Arab
beragama
Islam .

Teori ketiga
mengatakan Iislam
tersebar menerusi
India iaitu wilayah
Gujerat dan pantai
Koromandel.

Bukti lain
kedatangan Islam
ialah batu nisan
marmar dan batu
nisan Malik al Salih
di Pasai.

TEORI &
BUKTI ISLAM
DATANG
DARI INDIA

- Gujerat merupakan
pusat pemerintahan
Islam pada zaman
Alaudin Khilji.
- Pedagang Islam di
Gujerat telah
menyebarkan agama
Islam

Snouck Hurgronje
berpendapat
perdagangan
dengan Asia
Tenggara telah
lama wujud dan
membolehkan
penyebaran Islam

7.2 PENYEBARAN
ISLAM DI ASIA
TENGGARA

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Pedagang Islam yang berdagang di pelabuhan


Asia Tenggara telah tinggal di bandar-bandar
tersebut.
Pelabuhan ini telah menjadi pusat
perkembangan ekonomi dan ilmu.
Islam kemudian disebarkan di bandar-bandar
pelabuhan ini dengan cara aman dan tertib.
Sikap keterbukaan dan kesediaan masyarakat
Asia Tenggara dalam menerima pembaharuan
telah memudahkan pendakwah Islam dari
Semenanjung Tanah Arab, India, dan China
menyebarkan dakwah Islamiah tanpa paksaan.
Islam juga tersebar menerusi perkahwinan dan
pengislaman raja serta golongan bangsawan.
Peranan pendakwah dan keistimewaan agama
Islam itu sendiri adalah saling berkaitan dalam

Perdagangan
Pedagang

Sikap

dari Arab, China dan India telah lama menjalin hubungan di :-

a) Pelabuhan Asia Tenggara


-Selat Melaka
-Teluk Siam
-India-China
b) Pelabuhan Kepulauan
Rempah
-Maluku
-Makasar
c) Pelabuhan di Laut Jawa

& tingkah laku baik pedagang Islam Menjadi ikutan penduduk


setempat. Kepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajuk perbualan
serta ikutan penduduk tempatan.
Sesetengah pendakwah luar ini membawa ulama bersama-sama mereka
untuk berdakwah di pelabuhan.
Sifat mahmudah pedagang Islam serta semangat dakwah yang tertanam
di hati mereka telah menarik minat orang tempatan.
Pedagang Islam juga mempunyai hubungan baik dengan pemerintah
tempatan hingga diberi keistimewaan. Ada di antara mereka yang
dianugerahkan jawatan syahbandar yang juga berperanan menyebarkan
agama Islam.

Perkahwin
an

Pengislaman Raja dan Golongan Bangsawan

Kelahiran Kerajaan Islam


Kerajaan

Islam terawal yang wujud di Asia


Tenggara ialah :a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Perlak
Samudera
Pasai
Melaka
Acheh
Demak
Mataram
Sulu
Mindanau

Kerajaan-kerajaan
Islam ini telah
meluaskan Islam
melalui penguasaan
terhadap kawasan
baharu.

Kerajaan
Kesultanan
Sultan
Ditubuhkan

Para
Kawasan
Tun
Bendahara
Muncul

Berperanan
Acheh

Usaha
Kerajaan

Johor - Riau

Brunei

Peranan Pusat Kebudayaan


Terdapat

beberapa pusat kebudayaan yang


wujud di Asia Tenggara iaitu :a)
b)
c)
d)

Perlak
Samudera Pasai
Acheh
Johor - Riau

Pusat kebudayaan tersebut


memainkan peranan
sebagai pusat penyebaran
Islam dan pusat keilmuan.

Institusi pendidikan dan


golongan bijak pandai
banyak terdapat di Pusat
Kebudayaan

Sultan-sultan
Banyak
Berperanan
b)
a)
Sultan Mahmud
Melaka

Antara
Banyak
Kerajaan

Pemerintah
an
dan
Pentadbiran

Sistem
Pendidika
n

Bahasa

7.3 Pengaruh
Islam
di Asia Tenggara

Budaya

Institusi
Kewangan
Perniagaa
n

Seni

Pemerintahan dan Pentadbiran

Institusi beraja diubah suai menjadi institusi


kesultanan
(warisan kerajaan Abbasiyah dan
Turki Uthmaniyah).

Sultan menjadi ketua negara . Mufti menjadi


/* juga pegawai seperti kadi,
penasihat sultan. Wujud
khatib, bilal.

Gelaran sultan - meletakkan raja setaraf dengan


kerajaan Islam yang lain.

Dalam Hukum Kanun Melaka raja digelar Khalifatul


Mukminin (pemimpin orang mukmin), perkataan ini
tercatat dalam wang syiling kerajaan melayu.

Gelaran Zillulah filAlam (bayangan Allah di dalam


alam)
digunakan oleh raja Melaka .

Contoh sultan yang berpegang teguh kepada Islam Sultan Malik (Samudera Pasai), Sultan Iskandar Thani
(Acheh).

Nama nama Islam digunakan seperti Acheh Darus


Salam (negeri), Sultan Mahmud Syah bererti sultan
terpuji.

Undang undang syariah yang diperkenalkan seperti


kes jenayah, harta pusaka. Ia termaktub dalam
Hukum Kanun Melaka di Melaka dan Kanun Mahkota
Alam di Belanda.

Semangat jihad menentang penjajah telah


diterapkan contohnya di Acheh menetang Portugis,
di Jawa menentang Portugis dan Belanda .

Semangat jihad ini disebarkan melalui tulisan ulama


seperti Syeikh Nurudin dan Abdul Rauf Singkel.

Di Pattani - Syeikh Daud menulis tentang kewajipan


berjihad kepada pelajarnya untuk menentang Siam .

Sistem
Pendidikan

Sebelum Islam pendidikan hanya untuk bangsawan.

Kedatangan Islam memberi penekanan terhadap


kepentingan ilmu ke dalam jiwa masyarakat
mewajibkan semua masyarakat menuntut ilmu

Kesannya wujud institusi formal seperti pondok, istana,


pesantren, madrasah dan surau.

Pusat pendidikan terawal di Perlak disebut dayah atau


pondok, contohnya Dayah Bukit Ce Breek .

Samudera-Pasai - menjadi pusat penterjemahan karya


agama menjadi rujukan kerajaan Islam yang lain

Pendidikan pondok berkembang ke Pattani, Acheh, Jawa.

Di Patani penuntut pondok termasuk pelajar dari


seluruh Asia Tenggara.

Di Melaka tiada pondok - pelajar menuntut di rumah


ulama, masjid, surau dan istana.

Di Acheh sistem pendidikan lebih sistematik, terdapat


peringkat rendah (rangkang), menengah (muenasah)
dan tinggi atau universiti (Jamiah Bait al-Rahman).

Pelajarnya meliputi pelajar luar Acheh. Di Acheh wanita


digalakkan belajar di dayah dan memegang jawatan
pentadbiran.

Bahasa dan
Kesusateraan

Tulisan jawi berasal daripada tulisan Arab (al-Quran) yang


diubahsuai dengan perkataan Melayu.

Tulisan ini menjadi tulisan rasmi menggantikan tulisan Palava


Dewanagari ( tulisan zaman Hindu Buddha ).

Istilah Arab digunakan dalam tulisan jawi bahasa Melayu seperti


sultan, syukur, masjid, alam dan berkat .

Melalui tulisan jawi lahir penulis seperti Tun Sri Lanang.

Bahasa Melayu juga menjadi bahasa lingua franca di Kepulauan


Melayu, ia menjadi bahasa pedagang timur dan barat.

Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan berkembang pesat dalam


bidang perdagangan

Cara hidup

Sebelum Islam cara hidup Anismisme, Hindu dan


Buddha.

Kedatangan Islam maka cara hidup Islam


diasimilasikan seperti bertudung dan bersongkok.

Islam dijadikan ad din iaitu cara hidup lengkap


dan menyeluruh.

Kedatangan Islam turut mengubah sistem sosial


seperti konsep persaudaraan dan persamaan taraf tolong menolong dan gotong royong.

Kesenian

Kesenian Islam contohnya seni khat, seni bina, seni ukir.

Seni khat ada pada batu nisan ( tulisan ayat al Quran ), ukiran
kayu, bilah mata keris, batu bersurat ( Terengganu ).

Makam di Pasai mempunyai pengaruh Parsi ( syair Parsi ).

Terdapat juga seni khat yang bertatahkan emas, perak.

Unsur seni kaligrafi turut mengambil contoh huruf Arab, ayat al


Quran dan tulisan jawi.

Seni Islam ini juga dicantumkan dengan unsur tumbuhan.

Pengaruh seni bina Islam boleh juga dilihat pada bentuk masjid,
kubah, mimbar, mihrab dan menara azan seperti masjid
Ubaidiyah Kuala Kangsar.

Ekonomi

Baitulmal diperkenalkan di Acheh oleh Sultan Iskandar


Muda yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara
(hasilnya diperoleh daripada zakat dan sedekah).

Islam menggalakkan umatnya mencari rezeki halal dan


melarang mengemis.

Perdagangan digalakkan dan pedagang mesti berpegang


kepada unsur yang halal .

Perkara dilarang - seperti riba, penindasan dan penipuan .

Islam juga menyarankan sikap berjimat cermat.

RUMUSAN

Para sejarawan bersetuju Islam datang


dari Semenanjung Tanah Arab, China dan
India yang datang dari pedagang.
Ada kebenaran Islam disebarkan semasa
pedagang menjalankan aktiviti
perniagaan kerana berdakwah dituntut
oleh Islam.
Penyebaran Islam pada peringkat awal
terhad di kawasan pelabuhan dalam
kalangan para pedagang sahaja.
Pekembangan Islam seterusnya
dilaksanakan oleh para ulama,
menyebabkan Islam dianuti oleh
sebahagian besar masyarakat Asia