Anda di halaman 1dari 5

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN AZAN

1. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

2. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

3. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

4. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

5. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

6. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

7. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

8. NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

9. NAMA :.
SUARA
(10 M)

10.

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

13.

TERTIB
(10M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

12.

KELANCARAN
(20M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

11.

LAGU
(10M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

14.

NAMA :.
SUARA
(10 M)

15.

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

20.

LAGU
(10M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

19.

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

18.

TERTIB
(10M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

17.

KELANCARAN
(20M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

16.

LAGU
(10M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

21.

NAMA :.
SUARA
(10 M)

22.

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

26.

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

25.

TERTIB
(10M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

24.

KELANCARAN
(20M)

NAMA :.
SUARA
(10 M)

23.

LAGU
(10M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

NAMA :.
SUARA
(10 M)

LAGU
(10M)

KELANCARAN
(20M)

TERTIB
(10M)

JUMLAH

TANDA TANGAN
HAKIM

(
)