Anda di halaman 1dari 5

KARANGAN LENGKAP: PERANAN REMAJA UNTUK MENJAYAKAN

WAWASAN NEGARA
Pendahulua
n
Makna
Remaja terdiri daripada golongan muda yang berusia 13 tahun hingga 18
tahun. Remaja memainkan peranan penting dalam memajukan negara.
Sekarang
Pada era globalisasi ini,negara perlu melahirkan pemuda yang berwibawa
supaya negara kita dapat berdiri sama tinggi,duduk sama rendah dengan
negara maju lain.
Peribahasa
Pemuda Harapan Bangsa,Pemudi Tiang Negaramerupakan slogan yang
menunjukkan kepentingan peranan remaja dalam negara.
Persoalan
Persoalannya,apakah peranan remaja untuk menjayakan wawasan negara?
Isi (1)
Isi
Sebab

contoh

Akibat

Rumusan

Isi(2)
Isi
Sebab

Contoh

Contoh
Rumusan

Antara peranannya ialah remaja perlu belajar bersunguh-sungguh.


Hal ini berlaku demikian kerana hanya dengan pelajaran sahajalah,
seseorang itu boleh mengubah dirinya, keluarga, masyarakat dan juga
negara.
Misalnya, remaja perlu mengaturkan jadual waktu untuk mengulang kaji
pelajaran supaya dapat mencapai kecemerlangan pelajaran.
Tanpa ilmu pengetahuan, remaja tidak boleh mencipta rekaan-rekaan baru
dan dengan ini kita masih bergantung kepada negara luar dari segi
teknologi.
Jelaslah bahawa remaja sepatutnya menjadi modal insan cemerlang yang
boleh mereka cipta sesuatu kerana remaja perlu menjadi menyumbang
teknologi negara.
Selain itu, remaja perlu menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang
terjebak dalam masalah sosial.
Kesemua gejala ini akan merosakkan diri remaja itu dan memalukan
keluarga seperti kata pepatah,menconteng arang di muka ibu bapa.
Kerajaaan pula terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk
menyelesaikan masalah ini.
Alangkah baiknya jika remaja menggunakan masa yang terluang dengan
aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku dan mengumpul
setem.
Remaja perlu mengawal nafsu untuk mengelakkan diri daripada
terjerumus dalam kancah maksiat kerana ikut hati mati,ikut rasa binasa.
Janganlah melibatkan diri dalam vandalism, gengsterisme, peras ugut dan

penyalahgunaan dadah.
Isi(3)
Isi

sebab

contoh

Akibat
Rumusan

Di samping itu, remaja juga perlu mematuhi segala peraturan dan


undang-undang negara agar negara aman dan rakyat dapat hidup dalam
harmoni.
Apabila remaja mengamalkan sikap yang terpuji dan tidak melanggar
undang-undang negara, barulah segala wawasan negara dapat dijalankan
dengan sempurna.
Remaja sepatutnya menjadi teladan yang baik kepada adik-adik mereka
dengan berusaha bersungguh-sungguh bagi menjayakan kempen-kempen
seperti kempen Antimerokok, kempen Cintalah Sungai Kita dan kempen
Galakan Membaca.
Natijahnya,negara kita akan bebas daripada gejala-gejala sosial.
Remaja yang menjadi tonggak negara akan dapat memainkan peranan
penting dalam menjayakan wawasan negara.

Isi(4)
Isi
sebab

Contoh
Akibat
Rumusan
Penutup
Rumusan

Dalam usaha menjayakan wawasan negara, remaja boleh memberikan


sumbangan tenaga dan idea yang berterusan agar aspirasi negara untuk
menjadi negara maju akan terlaksana.
Untuk mencapai hasrat itu, remaja yang berwawasan perlu banyak
membaca bahan-bahan berbentuk pengetahuan dan berusaha untuk
meningkatkan keupayaan diri dari pelbagai aspek seperti pengetahuan
ICT yang membolehkan mereka memperoleh pengetahuan tanpa batasan
menerusi Internet.
Mereka boleh bertukar-tukar idea dengan remaja dari negara lain dan
seterusnya boleh menjana idea untuk menjayakan wawasan negara.
Natijahnya,negara kita dapat berdiri sama tinggi,duduk sama rendah
dengan negara lain di mata dunia.
Oleh itu,remaja perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dalam
pelbagai bidang.

Cadangan

Konklusinya, remaja memainkan peranan penting dalam menjayakan


wawasan negara.
Remaja yang berkualiti merupakan pemangkin kecemerlangan Negara.
Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk mewujudkan
remaja yang benar-benar berwawasan dan berdedikasi.

Peribahasa

Seperti kata pepatah,di mana ada kemahuan,di situ ada jalan.

KARANGAN LENGKAP: PERANAN REMAJA UNTUK MENJAYAKAN


WAWASAN NEGARA
Pendahulua
n
Makna
Sekarang
Peribahasa
Persoalan
Isi (1)
Isi
Sebab
contoh

Akibat
Rumusan
Isi(2)
Isi
Sebab

Contoh

Contoh
Rumusan
Isi(3)

Remaja terdiri daripada (1) yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun.


Remaja memainkan peranan penting dalam (2) negara.
Pada era globalisasi ini,negara perlu melahirkan pemuda yang (3) supaya
negara kita dapat berdiri sama tinggi,(4) dengan negara maju lain.
Pemuda Harapan Bangsa,(5)merupakan slogan yang menunjukkan (6)
peranan remaja dalam negara.
Persoalannya,apakah peranan remaja untuk menjayakan wawasan negara?
Antara peranannya ialah remaja perlu (7).
Hal ini berlaku demikian kerana hanya dengan pelajaran sahajalah,
seseorang itu boleh (8), keluarga, (9) dan juga negara.
Misalnya, remaja perlu (10) untuk (11) pelajaran supaya dapat mencapai
(12) pelajaran.
Tanpa ilmu pengetahuan, remaja tidak boleh (13) dan dengan ini kita
masih bergantung (14) negara luar dari segi (15).
Jelaslah bahawa remaja sepatutnya menjadi (16) yang boleh mereka cipta
sesuatu kerana remaja perlu menjadi menyumbang teknologi negara.
Selain itu, remaja perlu (17) daripada rakan-rakan yang (18) dalam
masalah sosial.
Kesemua gejala ini akan (19) diri remaja itu dan (20) keluarga seperti kata
pepatah,(21) ibu bapa. Kerajaaan pula terpaksa (22) wang yang banyak
untuk menyelesaikan masalah ini.
Alangkah baiknya jika remaja menggunakan masa yang (23) dengan
aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku dan mengumpul
setem.
Remaja perlu (24) untuk mengelakkan diri daripada (25) dalam (26)kerana
ikut hati mati,(27).
Janganlah (28) dalam vandalism, gengsterisme, (29) dan penyalahgunaan
dadah.

Isi

Di samping itu, remaja juga perlu mematuhi segala (30) negara agar
negara aman dan rakyat dapat hidup dalam harmoni.

sebab

Apabila remaja mengamalkan sikap yang (31) dan tidak melanggar


undang-undang negara, barulah segala (32) dapat dijalankan dengan
sempurna.

contoh

Remaja sepatutnya menjadi teladan yang baik kepada adik-adik mereka


dengan berusaha bersungguh-sungguh bagi (33) seperti kempen
Antimerokok, kempen Cintalah Sungai Kita dan kempen Galakan
Membaca.

Akibat

Natijahnya,negara kita akan (34) gejala-gejala sosial.

Rumusan

Remaja yang menjadi (35) negara akan dapat memainkan peranan penting
dalam menjayakan wawasan negara.

Isi(4)
Isi

Dalam usaha menjayakan wawasan negara, remaja boleh memberikan


(36) yang berterusan agar (37) negara untuk menjadi negara maju akan
terlaksana.

sebab

Untuk mencapai hasrat itu, remaja yang berwawasan perlu banyak


membaca bahan-bahan (38) pengetahuan dan berusaha untuk
meningkatkan (39) dari pelbagai aspek seperti pengetahuan ICT yang
membolehkan mereka memperoleh pengetahuan tanpa (40) menerusi
Internet.

Contoh

Mereka boleh (41) dengan remaja dari negara lain dan seterusnya boleh
(42) idea untuk menjayakan wawasan negara.

Akibat

Natijahnya,negara kita dapat berdiri sama tinggi,duduk sama rendah


dengan negara lain di mata dunia.

Rumusan

Oleh itu,remaja perlu (43) dengan ilmu pengetahuan dalam pelbagai


bidang.

Penutup
Rumusan
Cadangan

Konklusinya, remaja memainkan peranan penting dalam menjayakan


wawasan negara.
Remaja yang berkualiti merupakan (44) kecemerlangan Negara. Oleh itu,
marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk mewujudkan remaja

yang benar-benar berwawasan dan (45).


Peribahasa

Seperti kata pepatah,di mana ada kemahuan,(46).