Anda di halaman 1dari 1

Sarana 1 (TSS)

SESI PERKONGSIAN GURU


Nama Ahli Kumpulan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tempat / Tarikh / Masa :
Deskripsi : Apa yang telah berlaku? Apa yang dikaji / pelajari?

Interprestasi : Apa yang penting / menarik / berguna / releven tentang sesi perkongsian atau
idea yang dusampaikan tadi? Adakah amalan ini sama atau berbeza dengan apa yang anda
praktikkan sebelum ini?

Hasil : Apakah yang saya pelajari? Apa maksudnya pada profesionalisme saya

Skjengka18 /2016