Anda di halaman 1dari 4

SULIT

21
BAHAGIAN A

1. Nyatakan 3 wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris


(SHTI).

i.
____________

Wilayah
yang
dikuasai
oleh
SHTI
iii. _________

ii.
_________

(3 markah)

2. Nyatakan 3 sebab mengapa SHTI ingin menduduki Pulau Pinang.


i.
ii.
iii.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(3 markah)

3. Jawab soalan berkaitan pertapakan SHTI di Pulau Pinang berikut.


2

SULIT

21
a) Apakah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1786?
_______________________________________________________________________
(2 markah)

b) Apakah syarat yang terkandung dalam perjanjian tersebut?


i.
SHTI __________________________melindungi musuh Kedah.
ii.
SHTI akan membantu ________________ jika diserang
iii.

____________________.
SHTI akan membayar sebanyak ______________ setahun kepada
Sultan Kedah sebagai pampasan.

4. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


Pelabuhan
Kawasan
perdagangan
Bertapak

Melaka
Perjanjian
InggerisKedah 1786
ditabalkan

(4 markah)

Perjanjian 30
Januari 1819

Loji

Sultan Abdul
Rahman

Gudang

Perwarisan
takhta

Singapura

dilucutkan

Sultan
Hussein

Lingga

Pertapakan SHTI di Singapura

tidak sah sebab tidak mendapat persetujuan ____________________.Raffles menggunakan isu ______________ant

(10 markah)

5. Lengkapkan rajah berikut tentang maklumat berkaitan faktor campur


tangan British di Negeri- negeri Melayu pada tahun 1874.

Faktor campur
3
tangan British

SULIT

21

(6 markah)
BAHAGIAN B
1. Jika anda sebagai seorang pemerintah, bagaimanakah anda mahu
meningkatkan pendapatan negara menggunakan hasil kekayaan bumi
Malaysia.
i.

________________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

iii.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(6 markah)

2. Anda sebagai warganegara yang bertanggungjawab, bagaimanakah


anda memupuk semangat kerjasama di kalangan masyarakat setempa
anda.

SULIT

21
i.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ii.

__
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

iii.

__
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
(6 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT


SELAMAT MAJU JAYA

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

DISAHKAN OLEH,

_____________________
(CIK NUR ATIKAH
NOORDI)
GURU SEJARAH

__________________
(PN NUR AZLIN JALIL)
KETUA PANITIA SEJARAH

______________________
(PN SUHAIBAH
MOHAMED)
GKMP SAINS
KEMANUSIAAN