Anda di halaman 1dari 13

1

Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014

KERTAS CADANGAN
PROGRAM JARINGAN SISWAZAH NUSANTARA 2.0 (JSN 2014)

TARIKH
5 - 8 Mei 2014

TEMPAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA ( UGM) - YOGYAKARTA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN (UPN) - YOGYAKARTA

KEPERLUAN - KURSUS WAJIB


SKSS 6033: GLOBALISASI DAN ISU KESELAMATAN ANTARABANGSA
(PROGRAM STRATEGI DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA, PPSPS)

TEMA
PERBINCANGAN MEJA BULAT: PEACE EDUCATION, TRAINING AND CAPACITY BUILDING IN
SOUTHEAST ASIA

2
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
KERTAS CADANGAN
Jaringan Siswazah Nusantara 2.0 Tahun 2014 UKM-UGM-UPN, Indonesia: 5 - 8 Mei 2014

1.0

PENGENALAN

Program Jaringan Siswazah Nusantara 1 (JSN) merupakan satu jaringan


kolaborasi yang telah diperkenalkan pada tahun 2012 dengan kerjasama Pusat Pengajian
Sejarah, Politik dan Strategi dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univerversitas Indonesia (UI) serta Center for Strategic and
International Studies (CSIS), Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan
pelajar dengan pembelajaran praktikal dunia luar sekaligus menerapkan kemahiran
insaniah seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran IT dan sebagainya. Selain itu,
melalui program ini, pelajar telah didedahkan dengan kemahiran penulisan seperti yang
dicapai melalui Program JSN 1.0 Tahun 2012 dengan Penerbitan dalam Jurnal Kajian
Wilayah, Resonance dan Senada UKM.
Sehubungan itu, dengan keberjayaan Program JSN 1.0 Tahun 2012, PPSPS
tahun ini sekali lagi akan menganjurkan Program Jaringan Siswazah Nusantara
(JSN) 2.0 Tahun 2014 dengan kerjasama Graduate School, Universitas Gadjah Mada
(UGM) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional
(UPN) Veteran, Yogyakarta, Indonesia. Program kali ini akan mengadakan Perbincangan
Meja Bulat bertemakanPeace Education, Training and Capacity Building in Southeast
Region dengan pembentangan dua kertas kerja di UGM dan dua lagi di UPN, Yogyakarta.
Program ini juga merupakan salah satu daripada keperluan kursus SKSS 6033:
Globalisasi dan Isu Keselamatan Antarabangsa. JSN juga akan membantu untuk mencapai
matlamat fakulti iaitu memangkin pemikiran kontemporari dalam pembentukan
peradaban bangsa dan membentuk suasana penjanaan ilmu yang dinamik dalam budaya
kebangsaan, disamping mencapai KPI fakulti, iaitu Penerbitan dalam Pertanika (UPM),
Kajian Malaysia (USM), dan juga e-jurnal UKM Jebat dan Jurnal Studi Diplomasi
& Pertahanan (UPN). Pada masa yang sama, promosi, publisiti dan pengenalan
tentang Program Sarjana Sains Sosial (terutamanya Analisis Strategi dan Keselamatan)
dan program siswazah baru iaitu: Sarjana Sains Sosial - East Asian Studies dapat
dilaksanakan.
2.0

LATAR BELAKANG

Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih kerana ia adalah salah satu institusi
pengajian tinggi tertua di Indonesia yang tersohor dalam bidang pengajaran dan
penyelidikan dalam Hubungan Antarabangsa. Universitas Gadjah Mada (UGM), universiti
tertua di Indonesia yang ditubuhkan dengan rasminya pada tahun 1949 merupakan
kedudukan tertinggi bagi universiti di Indonesia dalam QS World University Ranking
Tahun 2012. Institusi kedua iaitu Universitas Pembangunan Nasional (UPN)
Veteran, Yogyakarta, Indonesia adalah salah satu universitas di Indonesia, terletak
di Yogyakarta. UPN merupakan institusi pendidikan yang lebih menfokuskan kepada
pengajian siswazah dengan 5 Fakulti yang terdiri daripada 16 program pengajian untuk
1Nusantara ialah sepatah kata majmuk yang berasal daripada dua perkataan bahasa Jawa kuno, iaitu nusa (pulau)
dan antara (lain). Penggunaan kata ini sememangnya lebih tepat bagi Negara kepulauan Indonesia yang bertempat di
antara dua lautan dan negara-negara lain seperti Malaysia

3
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
peringkat Sarjana, 6 program pengajian untuk peringkat Pasca sarjana dan 1 program
pengajian untuk peringkat Diploma 3.

Terdapat empat tajuk dalam empat Perbincangan Meja Bulat; 1).Syrian


Tragedy: Why OIC Doesnt Seem to be working?; 2). ASEAN: What they can
do for the immigrants from Rohingya?; 3). Pembinaan Perdamaian Antara
Kerajaan Indonesia (Jakarta) dan Kerajaan Acheh selepas 10 tahun Tsunami
2004; 4). Kejayaan Diplomasi Malaysia dalam Insiden Lahad Datu, Sabah.
Kesemua pembentangan melibatkan pelajar UKM. Tajuk pertama berkaitan dengan
kursus SKSS 6023, kerana Syria merupakan salah sebuah daripada 57 negara anggota
OIC (Negara-negara Islam) kini sedang bergelut dengan peperangan antara pihak
kerajaan pimpinan Bashar Assad dan pemberontak. Perundingan meja bulat akan cuba
melihat bagaimana Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi ke atas penyingkiran
Syria daripada OIC memandangkan kedua-dua Negara merupakan salah sebuah Negara
anggota pertubuhan tersebut.

Konflik yang melanda etnik Rohingya (di Myanmar) secara tidak langsung
menggamit perhatian dunia terutamanya negara-negara ASEAN dan menepati tajuk
kursus SKSS 6033. Konflik yang melanda mewujudkan lambakan pelarian Rohingya ke
negara-negara jiran termasuk Malaysia. Perundingan meja bulat ini akan cuba
membincangkan peranan yang boleh dimainkan oleh ASEAN bagi meredakan konflik di
Myanmar ini dan bagaimana negara-negara ASEAN dapat mengatasi dan membantu
dalam isu lambakan pelarian Rohingya ini. Selain itu, penyelesaian konflik Lahad Datu
yang berlaku pada awal Februari 2013 dan pembinaan perdamaian di Acheh telah
menunjukkan kejayaan kerajaan Malaysia mahupun Indonesia dalam menangani
ancaman bukan tradisional dalam masa yang singkat. Perundingan meja bulat ini akan
membincangkan elemen globalisasi yang mendorong kepada ancaman tersebut
sekaligus kemahiran dalam menangani ancaman tersebut secara efektif.

3.0

TARIKH DAN MASA

Program ini dicadangkan untuk diadakan pada 5 - 8 Mei 2014.


4.0

TEMPAT PROGRAM& PEGAWAI BERURUSAN


Siti Nur Hidayah,
Secretary to the Director,
Graduate School,
Universitas Gadjah Mada,
Jl. Teknika Utara, Pogung, Sleman,
Yogyakarta, 55281
No.Tel: (0274) 544975
Email: enh_hidayah@yahoo.com
Maschya Astuti Dewi

4
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta,
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta.
No.Tel : 0274-7852600, 485268 ext. 23
Email: machdewi@yahoo.com
5.0

DELEGASI FSSK, UKM

Ahli Program

: Pelajar
Pensyarah
Jumlah ahli program

28 orang
2 orang
30 orang

6.0
TENTATIF PROGRAM
(Rujuk Lampiran B)
7.0

BELANJAWAN

(Rujuk Lampiran C)
8.0

URUSETIA PROGRAM UKM-UGM-UPN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan surat-menyurat, sila


hubungi:
Ketua Delegasi Program Jaringan Siswazah Nusantara 2.0:
PROF. MADYA DR. ZARINA BINTI OTHMAN
Ketua Program
Program Analisis Strategi dan Keselamatan
Pusat Sejarah, Politik, dan Sejarah
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian
Universiti Kebangsaan Malaysia
Telefon
: +6019 334 7490/ 03-8921 4675 / 5829
Faksimili
: 03-8921 5600
E-mel
: zo@ukm.my / zaiothman02@gmail.com
9.0

RUMUSAN
Diharapkan kertas cadangan ini mendapat pertimbangan serta bantuan kewangan
daripada pihak FSSK, UKM dan sekaligus memberi manfaat bersama kepada fakulti
amnya dan pelajar khususnya.

Disediakanoleh:

PROF. MADYA DR. ZARINA BINTI OTHMAN


Ketua Program
Program Analisis Strategi dan Keselamatan
Pusat Sejarah, Politik, dan Sejarah
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian
Universiti Kebangsaan Malaysia
No Tel: +6019 334 7490/ 03-8921 4675 / 5829

5
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
Email: zo@ukm.my / zaiothman02@gmail.com

6
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
LAMPIRAN A
STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM JARINGAN SISWAZAH NUSANTARA UKM
Penaung
YBhg. Prof. Dato Dr. Noor Azlan Ghazali
Naib Canselor, UKM
Pengerusi
YBhg. Prof. Datin Noor Aziah Mohd Awal,
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar& Alumni), UKM
Penyelaras
Tuan Haji Musa Zainal Abidin b Othman
Timbalan Pendaftar Kanan, Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel)
Penasihat 1
Profesor Dr. Hazita Azman
Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
Penasihat 2
Prof. Madya Dr. Sity Daud
Pengerusi Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS, FSSK)
Ketua Delegasi
Prof. Madya Dr. Zarina Othman
Ketua Program Analisis Strategi dan Keselamatan (PPSPS FSSK)
Ketua Delegasi Pelajar
Nur Fadhilah Binti Othman | P 67398 | FSSK/4 | 017-2587571
Pengarah Program
Shahrulnizam Bin Sabda| P 64458 | FSSK/2| 012-6114084
Timbalan Pengarah Program
Johari Bin Supardi |P 66774 | FSSK/2 | 013-9144799
Setiausaha Program
Aminah Binti Mat Amin| P94318 | FSSK/1 | 016-9535549
Penolong Setiausaha
Mohd Ikhram bin Mohd Ridzuan | P74324 | FSSK/1 | 019 8973648
Bendahari
Nashirah binti Osman | P72080 | FSSK/2 | 017 - 9755984
PenyelarasPemasaran
Mohamad Zhaiez bin Mohamad | P74326 | FSSK/1 | 013 - 4182594
Mohd Syazwan bin Mohd Nasir | P74328 | FSSK/1 | 010 4673372
Mohd Ariff Shah B Muhammad Dzazuli | P69499 | FSSK/2 | 019 - 6458432

Penyelaras Publisiti

7
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
Noor Ifizura binti Ibrahim | P74284 | FSSK/1 | 014 2669623
Mohd Fadhil bin Ahmad | P69500 | FSSK/2 | 014 - 5181146
Penyelaras Program dan Protokol
Che Benazir binti Che Abdul Hadi | P69712 | FSSK/2 | 014 - 5113036
Muhammad Ikhwan Arif bin Muhammad Yusoff | P74928 | FSSK/1 | 013 -4425146
Penyelaras Pengangkutan Dan Keselamatan
AzrulAzlan bin Abdul Rahman | P69711 | FSSK/2 | 013 - 8901413
Afifi bin Nordin | P72070 | FSSK/2 | 019 - 5292393
Penyelaras Cenderahati
Mohd Hazwan bin Abu Hassan | P74324 | FSSK/1 | 012 - 4432339
Nazuha bintiYusof | P74329 | FSSK/1 | 016 - 9214665
Penyelaras Kebajikan dan Penginapan
Abd. Eddy bin Salaman | P74486 | FSSK/1 | 012 - 3294088
Saiful Bakri bin Hj. Ahmad | P72083 | FSSK/1 | 012 - 2875353
Penyelaras Jamuan Dan Makanan
Masnizah binti Mohd Ramli | P74323 | FSSK/1 | 019 3058054
Aminah binti Mat Amin | P74318 | FSSK/1 | 016 9535549
Johari bin Supardi | P66774 | FSSK/2 | 013 - 9144799
Penyelaras Teknikal
Mohd Hisyamuddin bin Hj Basabah | P74339 | FSSK/1 | 010 7631532
Muhammad Farhan bin Zulkifli | P72078 | FSSK/2 | 012 5336589

LAMPIRAN B

8
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014

TENTATIF PROGRAM (5-8 Mei 2014)


TARIKH &
MASA/HAR
I
Hari1
5.05.2014

PERKARA

6.00 AM

-Solat Subuh
-Sarapan pagi
-Berkumpul

7.00 AM

-Bertolak ke LCCT

8.00 AM

-Check in Penerbangan AK 346

9.45AM

-Penerbangan

10.50 AM

-Ketibaan Delegasi JSN UKM

1.00 PM

-Tadbir diri
-Makan tengahari
-Solat Zohor / Asar

3.00 PM

-Taklimat Pembentangan

4.00 PM

-Latihan dalam Kumpulan (LDK)/Dr.Zarina dan


semua pelajar SKSS 6033 & SKSP 6041

TEMPAT

-Masjid UKM
-Cafetaria UKM
-Panggung Seni
UKM
-Kaunter LCCT

-Air Asia
-Adisucipto
International
Airport
-Universitas
Pembangunan
Nasional 'Veteran'
Yogyakarta,
- Ruang Lobi
Hotel Mutiara 2
-Ruang Lobi Hotel
Mutiara 2

5.00 PM

-Tadbir Diri
-Solat Maghrib/Isya

6.00 PM

-Makan Malam

8.00 PM

-Latihan Dalam Kumpulan (LDK)

-Restauran
Wangsolo

10.00 PM

-Rehat/Tidur

-Bilik Seminar
Hotel Mutiara 2

*Semua aktiviti tertakluk pada perubahan


berdasarkan
kesesakan lalulintas
*Indonesia adalah satu jam awal dari Malaysia

- Hotel Mutiara 2

- Hotel Mutiara 2

9
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
Hari2
6.05. 2014
4.30 AM

-Solat Subuh

- Hotel Mutiara 2

5.30 AM

-Sarapan Pagi

- Hotel Mutiara 2

6.30 AM

-Bertolak ke Universitas Pembangunan


Nasional 'Veteran' (UPN) Yogyakarta

7.30 AM

-Ketibaan

-UPN, Yogyakarta

8.00 AM

-Ucapan Aluan
UPN
Maschya Astuti Dewi, Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional, UPN.

-Departemen
Ilmu Hubungan
Internasional,
Universitas
Pembangunan
Nasional 'Veteran'
Yogyakarta

UKM/FSSK/PPSPS
Prof. Madya Dr. Sity Daud
Penasihat 2
Prof. Madya Dr. ZarinaBinti
Othman Ketua Delegasi Program
8.30 AM

-Tayangan Video Korporat/ Pengenalan dan


Promosi PPSPS/FSSK/ UKM.

9.00 AM

10.30 AM

-Perbincangan Meja Bulat Sesi 1: UKM


UPN: Pembinaan Perdamaian di
antara Kerajaan Indonesia (Jakarta)
dan Kerajaan Acheh selepas Tsunami
2004
(Lihat Lampiran D: Senarai
Pelajar/Pembentang/ Kumpulan A UKM)
- Senarai pembentang UPN akan
dimaklumkan

10.45 AM

-Kudapan

12.00 PM

-Rumusan Perbincangan Jaringan Siswazah


Nusantara

2. 00 PM

-Dewan Kuliah
Departemen Ilmu
Hubungan
Internasional,
Universitas
Pembangunan
Nasional 'Veteran'
Yogyakarta

-UI

-Makan Tengah Hari / Solat Zohor/Asar

4.00 PM
4.30 PM

-Perbincangan Meja Bulat Sesi 2, UKM UPN:


Kejayaan Diplomasi Malaysia dalam
Insiden Lahad Datu, Sabah
(Lihat Lampiran D: Senarai
Pelajar/Pembentang/Kumpulan B UKM)
-Senarai pembentang UPN akan
dimaklumkan kemudian.
-Kudapan
-Sesi Bergambar, Ucapan terima kasih, dan

-Dewan Kuliah
Departemen Ilmu
Hubungan
Internasional,

10
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014
Pertukaran Cenderahati FSSK, UKM UPN - Dr.
Zarina Othman

Universitas
Pembangunan
Nasional 'Veteran'
Yogyakarta

5.00PM
6.00 PM

- Hotel Mutiara 2

7.00 PM

-Rekreasi Varsiti UKM vs UPN


Lawatan Perpustakaan UI, Jakarta.

9. 00 PM

-Bertolak ke Hotel
-Solat Maghrib/Isyak

10.00 PM

-Makan Malam Persona di Yogyakarta

-Bandaraya
Yogyakarta
- Hotel Mutiara 2

-Rehat/Tidur
Hari 3
7.05.2014
4.30 AM

-Solat Subuh

5.30 AM

-Sarapan Pagi

6.30 AM

-Bertolak ke Graduate School of Universitas


Gadjah Mada(UGM), Yogyakarta, Indonesia

7.00 AM

-Ketibaan di UGM

-UGM, Yogyakarta

8.00 AM

UcapanAluan UGM

-Bilik Seminar
Graduate School
UGM, Yogyakarta

8. 30 AM

UKM/FSSK/PPSPS
Prof. Madya Dr. Sity Daud
Penasihat 2

9.00 AM
9.30 AM

Prof. Dr. Hartono, Direktor Sekolah


Pascasarjana
Universitas
Gadjah
Mada, Yogyakarta, Indonesia

- Bilik Seminar
Graduate School
UGM, Yogyakarta

Prof. Madya Dr. Zarina Binti


Othman Ketua Delegasi Program

Tayangan Video Korporat/ Pengenalan dan


Promosi Program Asia Timur PPSPS, FSSK,
UKM.
Perbincangan Meja Bulat Sesi III: ASEAN:
What they can do for the immigrants
from Rohingya?
Kumpulan C (Lihat Lampiran D: Kumpulan C

- Bilik Seminar
Graduate School
UGM, Yogyakarta

11
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014

10.30 AM
11.00 AM

12.30 PM

1.30 PM

UKM)
- Senarai pembentang CSIS akan dimaklumkan
kemudian.
-Kudapan
- Perbincangan Meja Bulat Sesi IV: Syrian
Tragedy: Why OIC Doesnt Seem to be
working?
Kumpulan D (Lihat Lampiran D: Kumpulan D
UKM)
- Senarai pembentang CSIS akan dimaklumkan
kemudian.

- Bilik Seminar
Graduate School
UGM, Yogyakarta

- Bilik Seminar
Graduate School
UGM, Yogyakarta

4.00 PM

-Sesi Bergambar, Ucapan Terimakasih dan


Pertukaran Cenderahati FSSK, UKM UI Dr.
Sity Daud

UGM, Yogyakarta

6.00 PM

-Makan Tengah Hari / Solat

- Hotel Mutiara 2

7.00 PM

-Lawatan ke Center for Asia and Pacific Studies


& Center for Security and Peace Studies,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-Bilik Seminar
Hotel Mutiara 2

10.00 PM

-Bertolak ke Hotel/ Istirehat


-Solat Magrib / Makan Malam
-Bengkel Penulisan Semula Artikel untuk
Penerbitan
-Rehat/Tidur
Hari4
8.05.2014
4.30 AM

-Solat Subuh

5.30 AM

-Sarapan Pagi

- Hotel Mutiara 2

8.00 AM

-Bengkel Penulisan Semula Artikel untuk


Penerbitan
(Kumpulan A, B, C)
-Dr. Sity Daud
-Dr. Zarina Othman

-Bilik Seminar
Hotel Mutiara 2

12.00 PM
4. 00 PM
11.25PM
(Waktu
Malaysia)

Check out/Makan Tengah Hari


Bertolak ke Lapangan Terbang

- Adisucipto
International
Airport

Ketibaan

LCCT

12
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014

LAMPIRAN C
ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL

PERKARA

JUMLAH

1. Banner (RM100 X 1 keping)

RM 100.00

2. Tag nama (RM15.00 X 27 orang)


(2 pensyarah + 1 ketua pelajar +24 pelajar)

RM 405.00

3. Perbelanjaan
-cetakan kertas kerja dan PP
(28 delegasi UKM+25 pelajar UGM + 25 pelajar
UPN= 75 xRM5.00)
-sijil penyertaan Urusetia (25 x RM5)
4. Cenderamata untuk pihak UPN dan UGM
-Plak UKM
(RM150.00 x 2 pihak)
-Cenderamata buku nota dan pen UKM
(RM 20.00 x 20 (10 untuk UPN + 10 untuk
UGM)

RM 300.00
RM 125.00
RM 300.00
RM 400.00
RM 16,200.00

5. Perbelanjaan tiket penerbangan dua hala


(RM 600 x 27: 2 pensyarah, 25 delegasi)
6. Penginapan
Pelajar: (RM 80/malam x 25 pelajar x 3 malam)
Pensyarah: (RM 400/malam x 2 pensyarah x 3
malam)
7. Pengangkutan di Yogyakarta (RM 300 x4 hari)
8. Makan
Pelajar: (RM 22.50/hari x 27 x 4)
Pensyarah: (RM320/hari x 2 x 4)
9. First Aid Kit
10. Kontigensi

RM 6,000.00
RM 2,400.00
RM1,200.00
RM2,430.00
RM2,560.00
RM 200.00
RM1,000.00

13
Jaringan Siswazah Nusantara UKM-UGM-UPN

5 - 8 Mei 2014

JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN

RM 34,520.00

ANGGARAN BELANJAWAN
ANGGARAN DANA
BIL

DANA

Jabatan Perkhidmatan Pelajar UKM (JPPel)-Sudah


memohon dan sedang menunggu jawapan

RM3, 000.00

Pusat Pengurusan Siswazah UKM (PPS, UKM)-Sudah


memohon dan sedang menunggu jawapan

RM10,000.00

Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan (FSSK, UKM)

RM 20,000.00

Dana Luar UKM/Korporat


- Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
JUMLAH

JUMLAH

RM 1,520.00
RM 34,520.00