Anda di halaman 1dari 5

TINGKATAN:- 1

BAB:- 4
TAJUK:- KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI
1. Rajah di bawah menunjukkan garam dan pasir dicampurkan bersama.

(a)

Mengapakah bahan yang terhasil dikatakan campuran dan bukannya sebatian?

[1 markah]

(b)

Berdasarkan contoh-contoh campuran berikut, nyatakan kaedah pengasingan


yang betul.
i) Campuran air dan alkohol
ii) Campuran petrol dan air
iii) Campuran air dan pasir
[3 markah]

(c)

Puan Sarah telah membuat air barli. Beliau telah secara tidak sengaja
mencampurkan garam ke dalam air barli tersebut. Terangkan cara untuk
mengasingkan garam dalam campuran air barli tersebut dengan bantuan
gambarajah.

[6 markah]
SOALAN PT3 2015
2. (a) Rajah menunjukkan sebentuk cincin berlian yang diberikan sebagai hadiah oleh Haziq
kepada ibunya sempena Hari Ibu.

(i)

Label P dan Q menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan dalam petak di


bawah.
Logam

Bukan Logam
[2 markah]

(ii)

Emas sesuai digunakan untuk membuat cincin.


Berikan dua alasan untuk menyokong pernyataan ini.

[2 markah]

(b)

Mengapakah emas tulen perlu dicampur dengan logam lain untuk membuat cincin?
Jelaskan jawapan anda.

[2 markah]

TINGKATAN:- 1
BAB:- 4
TAJUK:- KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI

JAWAPAN
1. (a) Ini kerana garam dan pasir dicampurkan secara fizikal tanpa melibatkan tindak balas
kimia
[1 markah]

(b)
i) Campuran air dan alkohol
ii) Campuran petrol dan air
iii) Campuran air dan pasir

penyulingan
Menggunakan corong pemisah
penurasan
[3 markah]

(c)
-Pengasingan air barli menggunakan kaedah penurasan

[1 markah]

-Rajah

[1markah]

-Bahan yang ditapis pada kertas turas ialah Bijirin Barli//


-Cecair yang terkumpul di dalam bikar ialah air garam

[1 markah]

-Pengasingan air garam menggunakan kaedah penyejatan.

[1 markah]

[1markah]

Pepejal putih/ garam terbentuk pada dasar piring sejat/ mangkuk pijar

[1 markah]

2. Jawapan soalan PT3 2015


(a)

(i)

P- Bukan logam

[1 markah]

Q- Logam
(ii)

[1 markah]
1. Mudah ditempa/ mulur
2. Berkilat/ berkilau
3.tidak berkarat/ tidak reaktif

[1 markah]
[1 markah]

(b) F- Emas tulen adalag logam yang lembut


[1 markah]
E- Dengan menambah logam lain, emas tulen akan menjadi lebih keras. [1 markah]