Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

Jalan Bakam
98000 MIRI
SARAWAK
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
MODUL 4: MENGENAL KRAF TRADISIONAL
TAJUK :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (WAU) TAHUN 1 YAKIN

Disempurnakan Oleh:

NAMA PELATIH
SHIRLEY ANAK EMPEN

ANGKA GILIRAN
2013021340089

N0. KAD PENGENALAN


920824-13-5904

Dibimbing Oleh:

GURU PENYELIA

HASNAH BT CHI BONG


Disemak Oleh:

GURU PEMBIMBING

PENGAJIAN
TARIKH MENGAJAR

: HASNAH BT CHI BONG

:
:

PRPSV7
26 JANUARI 2016 (SELASA)

MODUL 4: MENGENAL KRAF TRADISIONAL


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TAHUN 1 YAKIN
Tahun
Modul
Aktiviti
Tema
Tajuk
Masa
Media

:
:
:
:
:
:
:

1 Yakin
Bidang Mengenal Kraf Tradisional
Wau - Mewarna
Alam Benda
Wau Bulan
4.20 p.m 5.20 p.m (1 jam)
Alat:

Tiada

Bahan:

BBM
EMK

Kertas lukisan
Pensel
Pensel warna

: Model wau dan lagu wau bulan


: Elemen Kreativiti dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN
1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan, rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan

2.

mewarna.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi

3.

penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.


Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam

4.

penghasilan wau.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1

Persepsi Esetetik

Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami


bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

Unsur seni
1

Garisan melengkung

2
3
4
2

Rupa organik dan geometri


Jalinan tampak
Prinsip rekaan

Warna primer

1
2
Kontra warna
2

Aplikasi seni

Imbangan simetri
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

visual dalam menghasilkan karya seni.


Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1
1
2

Alat (tiada)
Bahan lakaran wau pada kertas A4, krayon dan bahan
gantian
Mengetahui pengunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan

karya.
3

1
Ekspresi kreatif

Teknik lukisan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan

karya seni 2D dan 3D.


Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual

dalam menghasilkan karya seni 2D.


1
2
4

memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.


Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.

Apresiasi seni
1
2
3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


Mempamerkan karya yang dihasilkan.
Menceritakan karya sendiri secara lisan atau bertulis.
Menghargai karya sendiri dan rakan.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1 Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan karya seni
menggunakan teknik lukisan.
2 Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan karya.
3 Membuat apresiasi mudah terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

PERSEPSI ESTETIK

BBM:

(10 MINIT)

Lagu

wau

bulan
Menyanyikan lagu Wau Bulan Guru menyuruh murid duduk
dengan iringan muzik:

di

hadapan

kelas

untuk

menyanyikan lagu wau bulan


Oh wau bulan oh wau bulan

tersebut.

Oh wau bulan teraju tiga


Oh wau bulan oh wau bulan
Oh wau bulan teraju tiga

Guru menyatakan media yang


digunakan dalam menghasilkan Alat :
wau tersebut.

Tiada

Bahan:
-

Lakaran

wau

kertas A4
Krayon
Bahan gantian

pada

APLIKASI SENI
(Perkembangan 10 minit)
Contoh sebenar
Guru menunjukkan contoh wau
Strategi:

kepada seluruh kelas.

Penerangan,
Guru bersoal jawab tentang:
Unsur Seni:

Contoh

Pemudah cara

Soalan:
garisan, rupa, warna, dan Apakah unsur seni dan EMK:

STANDARD PEMBELAJARAN
jalinan

ILUSTRASI AKTIVITI
CATATAN
prinsip
rekaan
yang Kreatif
terdapat

Prinsip Rekaan:

kontra

(warna)

wau

tersebut?

dan

Jawapan:

imbangan (simetri).

Menyusun proses penghasilan


bagi

pada

mendapatkan

idea

perancangan proses kerja.

Kepelbagaian dari segi

warna dan corak.


Imbang simetri
Jalinan tampak
Rupa
orgnanik

dan

geometri.

Langkah 1

Mengedarkan

wau.
Memilih

lakaran

media

dan

warna yang digemarinya.


EKSPRESI KREATIF
(Perkembangan - 25 minit)
Murid

menghasilkan

(garisan)
guru

dengan

lukisan

Langkah 2

lakaran

corak dengan pensel

bimbingan

berdasarkan

Mewarna
warna,

langkah-

pastel

atau

krayon.

langkah berikut.

Langkah 3

Hasil
APRESIASI SENI (10 minit)

Murid
karya

Membuat kemasan

karya

dibentangkan

oleh murid dihadapan kelas.

menceritakan Media lain:


sendiri

secara

Unsur seni

STANDARD PEMBELAJARAN
lisan.
Murid diminta mencari
media lain yang sedia

ILUSTRASI AKTIVITI
- Pen
- Marker
- highlighter

CATATAN
Prinsip rekaan

ada pada mereka untuk


digunakan

membuat

lukisan.

PENUTUP (5 minit)
Guru mengulangi tajuk ini dan Merumuskan

Nilai:
tajuk

menerapkan nilai murni yang menerapkan nilai


bersesuaian.

dan

Kerjasama
Bantu-

membantu
Kemasan

REFLEKSI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Kekuatan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kelemahan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Penambahbaikkan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Disemak oleh Guru Pembimbing


Catatan:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing


Catatan:

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh