Anda di halaman 1dari 6

RPH INOVASI

Bidang/Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Tema

Seni dan Budaya

Tajuk

Makanan Tradisional

Tahun

2 Perdana

Tarikh

27 April 2016

Masa

60 minit

Bilangan Murid

40 Orang

Fokus Utama

Standard Kandungan :
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

Standard Pembelajaran :
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan
grafik dan bukan grafik dengan betul.

Fokus Sampingan

Standard Kandungan :
3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran :
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul
daripada pelbagai sumber.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Membaca, menakul bahan grafik dan bukan grafik
dengan betul.
2. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.

Kemahiran Berbahasa

Kemahiran membaca

Kemahiran menaakul
Kemahiran mendengar
Kemahiran menulis

Pengisian Kurikulum

Nilai : Bekerjasama, jujur, kebersihan,rajin, besyukur


dan keselamatan.
Ilmu : Kajian Tempatan.
KBT :
KB : Menghubungkaitkan, menjana idea, membuat
keputusan.
BCB : Mencatat maklumat.
KP : Interpersonal

Pengetahuan Sedia Ada

Murid mengetahui jenis-jenis kuih tradisional dan telah


membaca dengan lancar dan berintonasi dengan sebutan
yang betul.

Penerapan Nilai

Bekerjasama, keyakinan diri, besyukur, kebersihan


cintai Malaysia dan keberanian.

Alat Bantu Mengajar

1. Tayangan slaid Microsoft Powerpoint.


2. Video lagu Suasana Hari Raya
3. Lembaran kerja 1 dan 2.
4. LCD, pembesar suara dan komputer riba.

FASA/LANGKAH

AKTIVITI GURU

1. Persediaan/ Set Induksi 1. Guru


( 5 minit)
menayangkan
Orentasi idea
lirik dan
berasaskan
nyanyian lagu
pengetahuan sedia ada
Suasana Hari
Raya.
1.1 Pemerhatian
2. Guru
Menggunakan deria
memasang
lihat, dengar.
lagu Suasana
Hari Raya.
1.2 Analisis
Menyanyi sambil
mengetahui.

AKTIVITI MURID

1. Murid melihat lirik


lagu sambil
mendengar lagu
Seloka Hari Raya.
2. Murid menyanyi
dengan iringan
muzik dan lirik
bersama-sama.

CATATAN

KSBPowerpoint
Lirik dan
lagu
Suasana
Hari Raya.
Nilai :
Bersyukur,
Bekerjasama
Ilmu :
Kajian
Tempatan
EMK :
Kreativiti dan
inovasi
KKT :
Didik hibur

2. Imaginasi
(05 minit)
-Meneroka
-Penstrukturan idea
2.1 Penjanaan Idea
Indikator Amalan
-Mengeluarkan idea
daripada lirik.
2.2 Sintesis Idea
Indikator Amalan
-Belajar sambil
berhibur.

1. Guru meminta
murid
menyebut
nama kuih
tradisional yang
terdapat dalam
lirik lagu
tersebut

1. Murid menyebut
kuih tradisional
yang terdapat dalam
lirik lagu tersebut.

KSB :
slaid gambar
kuih-kuih
tradisional.
Nilai :
Cintai
Malaysia
Kebersihan,
bersyukur
Ilmu :
Kajian
Tempatan
EMK :
Kreativiti dan
inovasi
KKT
Kemahiran
berfikir

3. Perkembangan
(20 minit)
-Menghasilkan idea
baru.
3.1 Penambahbaikan
Indikator Amalan
-Memberikan ciri-ciri
idea yang dihasilkan
dari grafik.
3.2 Menilai
Indikator Amalan
-Memberikan pelbagai
penerangan rasional
tentang idea.
-Membuat pilihan
berdasarkan fakta
tanpa prasangka.

1. Guru
menayangkan
gambar-gambar
kuih tradisional .

1. Murid melihat
menyebut nama
kuih tradisional di
Malaysia.

2. Guru memberi
lembaran kerja 1.

2. Murid membaca
langkah-langkah
membuat lemang
tanpa urutan yang
betul.

3. Guru meminta
murid membuat
urutan yang
betul bagi
membuat
lemang.

3. Murid membuat
urutan yang betul
bagi menghasilkan
lemang pada
lembaran kerja 1.

4. Lembaran kerja
1 dikutip.

4. Murid penghantar
lembaran kerja 1
yang siap pada
guru.

KSB :
Tayangan
slaid gambar
kuih
tradisional
dan langkahlangkah
membuat
lemang..
Lembaran
kerja 1.
Nilai :
Bekerjasama,
Kebersihan,
Besyukur
Keselamatan
EMK :
Kreatif dan
inovasi
KKT :
Kecerdasan
pelbagai.

4. Tindakan
(05 Minit)
-Penyiasatan lanjut
-Ujian kefahaman diri.
4.1 Pelaksanaan
Indikator Amalan
-Mengenal pasti ciri
4.2 Amalan Berterusan
Indikator Amalan
-Menyusun idea secara
tersusun dan mudah
difahami.

1. Guru
memaparkan
teks berkenaan
Dodol dan
Maruku.

1. Murid membaca
petikan secara
kumpulan dengan
gaya dan intonasi
yang betul.

2. Guru
meminta murid
bercerita
tentang teks
yang dibaca.

2. Murid bercerita dan


bersoaljawab
tentang apa yang
dibaca kepada rakan
dan guru.

KSB :
Tayangan
slaid teks
Dodol dan
Maruku dan
lampiran 2.
Nilai :
Bekerjasama,
Bersyukur,
Kebersihan
Ilmu : kajian
Tempatan
KKT :
Kemahiran
berfikir,
KBAT,
Kecerdasan
pelbagai

Pentaksiran
(20 Minit)
Pelaksanaan
Indikator Amalan
-Mengenal pasti ciri

1.Guru
memberikan
lembaran kerja
2 kepada murid.

1. Murid mengisi
maklumat dalam
jadual yang
disediakan
berkenaan teks yang
dibaca.

Amalan Berterusan
Indikator Amalan
-Menyusun idea secara
tersusun dan mudah
difahami.

KSB :
Lempiran 2
Ilmu :
Kajian
tempatan
Nilai :
Berusaha,
rajin, jujur.
KKT :
Kemahiran
berfikir,
KBAT,
Kecerdasan
pelbagai.

Penutup
(05 minit)

1. Guru dan murid


membaca pantun.
2. Rumusan :
Kognitif

1. Murid membaca
Pantun bersama
guru.

KSB :
Slaid pantun
Nilai :
Rajin, jujur,
Kebersihan,
keselamatan,
bekerjasama.
KKT :
Kemahiran
berfikir, BCB

Ulasan Guru

: Alhamdulillah saya bersyukur kerana apa yang saya rancangkan dalam


RPH Inovasi ini dapat dijalankan sepenuhnya dengan sedayaupaya saya.