Anda di halaman 1dari 3

Sejarah Quiz: Tingkatan 2 Bab 8

1. Bagaimanakah Kaum Muda menyebarkan idea pembaharuan mereka?

A. Melalui majalah Al-Imam (correct)

B. Menerusi ceramah umum

C. Menulis dalam buku ilmiah

D. Mendirikan sekolah-sekolah agama

2. Yang manakah merupakan akhbar terbitan Kaum Tua untuk menentang idea
Kaum Muda?
A. Majlis
B. Warta Malaya
C. Saudara
D. Suara Benar (correct)
3. Siapakah pengarang pertama untuk Warta Malaya?

A. Abdul Rahim Kajai

B. Dato' Onn Ja'afar (correct)

C. Omar Mustaffa

D. Mahmud Ahmadi

4. Senarai berikut merujuk kepada tokoh-tokoh perjuangan daripada golongan intelektual yang
berpendidikan Melayu.
- Abdul Rahman Kajai
- Harun Aminurrashid
Apakah sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut?

A. Mengasaskan konsep keadilan

B. Menubuhkan kesatuan politik

C. Membangkitkan kesedaran kebangsaan (correct)

D. Mencetuskan gerakan pemulihan agama

5. Siapakah pengasas Kesatuan Melayu Singapura?

A. Ibrahim Hj Yaacob

B. Ishak Haji Muhammad

C. Mohammad Eunos Abdullah (correct)

D. Tan Cheng Lock

6. Apakah aktiviti yang digalakkan oleh Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) untuk
menyatukan ahli-ahlinya?

A. Penulisan (correct)

B. Permainan

C. Perniagaan

D. Pembahasan

7. Mengapakah Ibrahim Haji Yaacob mengasaskan Kesatuan Melayu Muda?

A. Menghalang berlakunya perang dunia

B. Menyatupadukan orang Melayu (correct)

C. Menwujudkan kesefahaman antara Melayu dengan penduduk lain

D. Menentang Gerakan Kaum Tua

8. Apakah matlamat utama persidangan Kongres Melayu Se-Tanah Melayu?

A. Menuntut pilihanraya

B. Membentuk perpaduan (correct)

C. Menuntut kemerdekaan

D. Mempertahankan adat lama

9. Senarai berikut mempunyai kaitan dengan tokoh politik di Tanah Melayu.


- A.M. soosay
- Mohammad Eunos Abdullah
Apakah ciri persamaan tokoh tersebut?

A. Mengadakan kongres

B. Menentang British

C. Menyatupadukan kaum

D. Mengasaskan persatuan (correct)

10. Apakah matlamat utama pertubuhan orang Cina Peranakan?

A. Melindungi kepentingan Cina di Negeri Selat (correct)

B. Menuntut kebebasan berniaga

C. Menentang ancaman komunis

D. Mempertahankan hak mentadbir