Anda di halaman 1dari 7

Tingkatan 2 - Bab 2

Q1. Apakah tujuan utama campurtangan British di negeri-negeri Melayu?

A. Mengatasi masalah buruh

B. Menggalakkan pelaburan

C. Mendapatkan bekalan bijih timah

D. Menyekat pengaruh ancaman komunis

Q2. Apakah kesan langsung Perjanjian Pangkot 1874 terhadap Perak?

A. Penamatan sistem perhambaan

B. Pelaburan asing bertambah

C. Pembubaran negeri-negeri Selat

D. Pengenalan sistem residen

Q3. Persengketaan antara Dato' Kelana dan Dato' Bandar menyebabkan campurtangan
British di Sungai Ujong. Apakah punca persengketaan?

A. Perebutan mengutip cukai

B. Pertelingkahan sempadan

C. Percanggahan pendapat

D. Penguasaan kawasan penempatan

Q4. Apakah peristiwa semerta yang membawa kepada campurtangan British di Selangor?

A. Serangan ke atas kapal dagang

B. Pembunuhan pegawai British

C. Permintaan pembesar tempatan

D. Pemberontakan rakyat

Q5. Pada tahun 1888, seorang warganegara British berbangsa Cina ditemui mati
berhampiran istana Sultan Ahmad. Apakah kesan langsung darpada peristiwa berikut?

A. Penempatan residen di Pahang

B. Penguatkuasaan sistem pertahanan

C. Pembinaan balai polis

D. Penamatan kontrak perniagaan asing

Q6. Siapakah Residen Jeneral yang pertama bagi Persekutuan 1896?

A. J.W.W. Birch

B. J.G. Davidson

C. Martin Lister

D. Frank Swettenham

Q7. Siapakah yang akan menjadi Menteri Larut menurut Perjanjian Pangkor?

A. Ngah Ibrahim

B. Raja Abdullah

C. Raja Ismail

D. Sultan Abdul Samad

Q8. British bersetuju menubuhkan Durbar pada tahun 1897. Apakah maksud durbar?

A. Perjumpaan raja-raja

B. Majlis Eksekutif

C. Persidangan nasional

D. Konvensyen kebangsaan

Q9. Durbar kedua diadakan di Kuala Lumpur. Apakah perkara utama yang dibincangkan
dalam durbar tersebut?

A. Kedudukan agama Islam

B. Kemajuan ekonomi negara

C. Penggubalan undang baru

D. Pemulihan kuasa raja

Q10. Antara berikut, negeri manakah tergolong dalam Negeri-negeri Melayu Bersekutu?
I. Perak
II. Pahang
III. Terengganu
IV. Pulau Pinang

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Hantar Jaw apan

Quiz: Tingkatan 2 - Bab 2


1. Apakah tujuan utama campurtangan British di negeri-negeri Melayu?

A. Mengatasi masalah buruh

B. Menggalakkan pelaburan

C. Mendapatkan bekalan bijih timah

D. Menyekat pengaruh ancaman komunis

2. Apakah kesan langsung Perjanjian Pangkot 1874 terhadap Perak?

A. Penamatan sistem perhambaan

B. Pelaburan asing bertambah

C. Pembubaran negeri-negeri Selat

D. Pengenalan sistem residen

3. Persengketaan antara Dato' Kelana dan Dato' Bandar menyebabkan campurtangan British di Sungai
Ujong. Apakah punca persengketaan?

A. Perebutan mengutip cukai

B. Pertelingkahan sempadan

C. Percanggahan pendapat

D. Penguasaan kawasan penempatan

4. Apakah peristiwa semerta yang membawa kepada campurtangan British di Selangor?

A. Serangan ke atas kapal dagang

B. Pembunuhan pegawai British

C. Permintaan pembesar tempatan

D. Pemberontakan rakyat

5. Pada tahun 1888, seorang warganegara British berbangsa Cina ditemui mati berhampiran istana
Sultan Ahmad. Apakah kesan langsung darpada peristiwa berikut?

A. Penempatan residen di Pahang

B. Penguatkuasaan sistem pertahanan

C. Pembinaan balai polis

D. Penamatan kontrak perniagaan asing

6. Siapakah Residen Jeneral yang pertama bagi Persekutuan 1896?

A. J.W.W. Birch

B. J.G. Davidson

C. Martin Lister

D. Frank Swettenham

7. Siapakah yang akan menjadi Menteri Larut menurut Perjanjian Pangkor?

A. Ngah Ibrahim

B. Raja Abdullah

C. Raja Ismail

D. Sultan Abdul Samad

8. British bersetuju menubuhkan Durbar pada tahun 1897. Apakah maksud durbar?

A. Perjumpaan raja-raja

B. Majlis Eksekutif

C. Persidangan nasional

D. Konvensyen kebangsaan

9. Durbar kedua diadakan di Kuala Lumpur. Apakah perkara utama yang dibincangkan dalam durbar
tersebut?

A. Kedudukan agama Islam

B. Kemajuan ekonomi negara

C. Penggubalan undang baru

D. Pemulihan kuasa raja

10. Antara berikut, negeri manakah tergolong dalam Negeri-negeri Melayu Bersekutu?
I. Perak
II. Pahang
III. Terengganu
IV. Pulau Pinang

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV