Anda di halaman 1dari 7

Sejarah Tingkatan 2 - Bab 6

Q. Antara berikut, yang manakah merupakan tanaman penting di Pulau Pinang


pada kurun ke 19?
A. Buah pala

B. Kelapa sawit

C. Kopi

D. Teh

2. Tanaman teh banyak diusahakan di negeri mana?


A. Perak

B. Pahang

C. Sabah

D. Selangor

3. Sistem ibedem diperkenalkan oleh H.N. Ridley. Apakah kelebihan sistem


tersebut?
A. Menjimatkan masa torehan

B. Memanjangkan hayat pokok getah

C. Menggunakan alatan tradisional

D. Meningkatkan pengeluaran susu getah


4. Apakah matlamat utama pengenalan rancangan berikut?
- Rancangan Sekatan Stevenson (1922)
- Rancangan Getah Antarabangsa (1934)
A. Menstabilkan harga getah

B. Menambahkan pengeluaran susu getah

C. Memperbanyakkan ladang getah

D. Mengurangkan kemasukan buruh dari India

5. Apakah kaedah melombong yang diperkenalkan oleh orang China di Tanah


Melayu?
A. Lombong dedah

B. Kapal korek

C. Melampan

D. Mendulang

6. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri ekonomi tradisional?


I. Bercorak sara diri
II. Penggunaan teknologi moden
III. Dikuasai oleh syarikat asing
IV. Diusahakan oleh penduduk tempatan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

7. Apakah matlamat utama sistem Kangani?

A. Mengatasi masalah kewangan

B. Memajukan bidang perlombongan

C. Menghalang pinjaman ceti

D. Membawa masuk buruh India

8. Landasan kereta api yang pertama dibina di Tanah Melayu menghubungkan dua tempat
yang penting.
Apakah nama tempat tersebut?
I. Taiping
II. Port Weld
III. Kuala Kangsar
IV Kota Bahru

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

9. Wan Mat Saman bin Wan Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri Kedah yang pertama.
Apakah sumbangan utama beliau kepada pembangunan negerinya?

A. Memajukan pertanian

B. Membina landasan kereta api

C. Menamatkan penjajahan asing

D. Memperkenalkan tanaman dagangan

10. Nama Pelian Pauh ditukar kepada Taiping. Apakah maksudnya?

A. Keindahan

B. Kedamaian

C. Keberanian

D. Kedaulatan

Sejarah Quiz: Tingkatan 2 - Bab 6


1. Antara berikut, yang manakah merupakan tanaman penting di Pulau Pinang pada kurun ke 19?

A. Buah pala

B. Kelapa sawit

C. Kopi

D. Teh

2. Tanaman teh banyak diusahakan di negeri mana?

A. Perak

B. Pahang

C. Sabah

D. Selangor

3. Sistem ibedem diperkenalkan oleh H.N. Ridley. Apakah kelebihan sistem tersebut?

A. Menjimatkan masa torehan

B. Memanjangkan hayat pokok getah

C. Menggunakan alatan tradisional

D. Meningkatkan pengeluaran susu getah

4. Apakah matlamat utama pengenalan rancangan berikut?


- Rancangan Sekatan Stevenson (1922)
- Rancangan Getah Antarabangsa (1934)

A. Menstabilkan harga getah

B. Menambahkan pengeluaran susu getah

C. Memperbanyakkan ladang getah

D. Mengurangkan kemasukan buruh dari India

5. Apakah kaedah melombong yang diperkenalkan oleh orang China di Tanah Melayu?

A. Lombong dedah

B. Kapal korek

C. Melampan

D. Mendulang

6. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri ekonomi tradisional?


I. Bercorak sara diri

II. Penggunaan teknologi moden


III. Dikuasai oleh syarikat asing
IV. Diusahakan oleh penduduk tempatan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

7. Apakah matlamat utama sistem Kangani?

A. Mengatasi masalah kewangan

B. Memajukan bidang perlombongan

C. Menghalang pinjaman ceti

D. Membawa masuk buruh India

8. Landasan kereta api yang pertama dibina di Tanah Melayu menghubungkan dua tempat yang penting.
Apakah nama tempat tersebut?
I. Taiping
II. Port Weld
III. Kuala Kangsar
IV Kota Bahru

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

9. Wan Mat Saman bin Wan Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri Kedah yang pertama. Apakah
sumbangan utama beliau kepada pembangunan negerinya?

A. Memajukan pertanian

B. Membina landasan kereta api

C. Menamatkan penjajahan asing

D. Memperkenalkan tanaman dagangan

10. Nama Pelian Pauh ditukar kepada Taiping. Apakah maksudnya?

A. Keindahan

B. Kedamaian

C. Keberanian

D. Kedaulatan