Anda di halaman 1dari 12

Tingkatan 2 Bab 7

1. Antara berikut, siapakah terlibat dalam Perang Pembebasan Kedah?


I Tengku Kudin
II Tunku Abdullah
III Tok Janggut
IV Mat Kilau

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

2. Siapakah pemimpin penentangan di Naning?

A. Mat Salleh

B. Dol Said

C. Rentap

D. Dato Bahaman

3. Masyarakat manakah yang melaungkan slogan "Agi Idup, Agi Ngelaban" dalam
mempertahankan maruah mereka.?

A. Dayak

B. Kelabit

C. Kadazandusun

D. Iban

4. Mengapakah Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke di Sungai Skrang?

A. Mengganggap Iban sebagai lanun

B. Membakar kubu masyarakat asli

C. Menghina ketua kampung

D. Mengambilalih kuasa pemerintahan

5. Pada tahun 1861, James Brooke memaksa Sultan Brunei menyerahkan Mukah dan
menahan Sharif Masahor. Apakah terjadi pada Shariff Masahor selepas itu?

A. Dihukum bunuh

B. Dibuang negeri

C. Dipenjarakan

D. Dilucutkan jawatannya

6. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Dato'Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian
Sebatang. Apakah yang diputuskan dalam mesyuarat tersebut?

A. Melantik ketua penghulu

B. Menggubal perlembagaan

C. Menaikkan kadar cukai

D. Membunuh Residen Perak

7. Antara berikut, siapakah yang menyokong perjuangan Dato' Bahaman menentang


British?

A. Rentap

B. Mat Salleh

C. Tok Janggut

D. Tok Gajah

8. Apakah punca kebangkitan Mat Salleh?

A. Pemecatan penghulu

B. Perlantikan residen

C. Perjuangan Jihad

D. Kematian pegawai

9. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan SBUB yang menyebabkan


penentangan Antanom?
I Larangan membuka tanah baru
II Orang Murut dipaksa menjadi buruh
III Orang Iban dianggap sebagai lanun
IV Pembakaran kubu pertahanan di Pulau Gaya

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

10. Apakah jawatan yang dipegang oleh Tok Janggut semasa menguasai Pasir Puteh
selama tiga hari?

A. Raja

B. Penghulu

C. Ketua Kampung

D. Perdana Menteri

Q. Siapakah di Pasai yang membantu menterjemahkan Kitab al-Dur alManzum?

A. wali

B. ulama

C. penulis

D. pendeta

Q. Siapakah yang dapat membuktikan bahawa berlaku perpindahan beramairamai pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara pada
tahun 876M?

A. S.Q. Fatimi

B. John Crawfurd

C. Snouck Hurgronje

D. Emanuel Gadinho Eredia

Q. Penemuan batu bersurat Terengganu membuktikan teori kedatangan Islam


datang dari negara

A. India

B. China

C. Arab

D. Mekah

Q. Perkampungan Ta Shih di Sumatera Utara membuktikan Islam berkembang


menerusi

A. pendidikan

B. perdagangan

C. penaklukan

D. perkahwinan

Q. Terdapat teori yang mengatakan Islam berkembang ke Asia Tenggara


menerusi India iaitu wilayah Gujerat dan _____________.

A. Goa

B. Kalikut

C. Madras

D. pantai Koromandel

Q. Apakah yang dapat membuktikan yang Islam bertapak di Brunei?

A. Batu nisan

B. Dokumen rasmi

C. Karya hikayat

D. Catatan China

Q. Antara berikut, manakah menghurai cara Wali Songo berdakwah?


I Mengutip zakat
II Mengelakkan permuafakatan
III Menghapuskan pengangguran
IV Menanamkan semangat bekerja

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Q. Dimanakah Sultan Mahmud Syah dari Melaka mendapatkan sumber rujukan


bagi menjawab kemusykilan agama?

A. Miri

B. Acheh

C. Mindanao

D. Samudera Pasai

Q. Apakah nama Islam yang diberi kepada Acheh?

A. Darul Iman

B. Darul Ehsan

C. Darul Makmur

D. Darus Salam

Q. Mengapakah Acheh mendapat gelaran nama "Serambi Makkah"?

A. Menerima kunjungan pedagang luar

B. Didiami oleh ulama-ulama Islam

C. Mempunyai telaga zam-zam

Back

D. Pusat mendalami pengetahuan Islam