Anda di halaman 1dari 11

Sejarah Quiz: Tingkatan 2 Bab 7

1. Antara berikut, siapakah terlibat dalam Perang Pembebasan Kedah?


I Tengku Kudin
II Tunku Abdullah
III Tok Janggut
IV Mat Kilau

A. I dan I

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

2. Siapakah pemimpin penentangan di Naning?

A. Mat Salleh

B. Dol Said

C. Rentap

D. Dato Bahaman

3. Masyarakat manakah yang melaungkan slogan "Agi Idup, Agi Ngelaban" dalam mempertahankan
maruah mereka.?

A. Dayak

B. Kelabit

C. Kadazandusun

D. Iban

4. Mengapakah Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke di Sungai Skrang?

A. Mengganggap Iban sebagai lanun


B. Membakar kubu masyarakat asli
C. Menghina ketua kampung
D. Mengambilalih kuasa pemerintahan
5. Pada tahun 1861, James Brooke memaksa Sultan Brunei menyerahkan Mukah dan menahan Sharif
Masahor. Apakah terjadi pada Shariff Masahor selepas itu?

A. Dihukum bunuh
B. Dibuang negeri )

C. Dipenjarakan
D. Dilucutkan jawatannya
6. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Dato'Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang. Apakah
yang diputuskan dalam mesyuarat tersebut?

A. Melantik ketua penghulu


B. Menggubal perlembagaan
C. Menaikkan kadar cukai
D. Membunuh Residen Perak

7. Antara berikut, siapakah yang menyokong perjuangan Dato' Bahaman menentang British?

A. Rentap
B. Mat Salleh
C. Tok Janggut
D. Tok Gajah (correct)
8. Apakah punca kebangkitan Mat Salleh?

A. Pemecatan penghulu
B. Perlantikan residen
C. Perjuangan Jihad (correct)
D. Kematian pegawai
9. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan SBUB yang menyebabkan penentangan Antanom?
I Larangan membuka tanah baru
II Orang Murut dipaksa menjadi buruh
III Orang Iban dianggap sebagai lanun
IV Pembakaran kubu pertahanan di Pulau Gaya

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
10. Apakah jawatan yang dipegang oleh Tok Janggut semasa menguasai Pasir Puteh selama tiga hari?

A. Raja
B. Penghulu
C. Ketua Kampung
D. Perdana Menteri

Q. Siapakah di Pasai yang membantu menterjemahkan Kitab al-Dur al-Manzum?

A. wali

B. ulama

(correct)

C. penulis

D. pendeta

Q. Siapakah yang dapat membuktikan bahawa berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang
tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara pada tahun 876M?

A. S.Q. Fatimi (correct)

B. John Crawfurd

C. Snouck Hurgronje

D. Emanuel Gadinho Eredia

Q. Penemuan batu bersurat Terengganu membuktikan teori kedatangan Islam datang dari negara

A. India

B. China (correct)

C. Arab

D. Mekah

Q. Perkampungan Ta Shih di Sumatera Utara membuktikan Islam berkembang menerusi

A. pendidikan

B. perdagangan (correct)

C. penaklukan

D. perkahwinan

Q. Terdapat teori yang mengatakan Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi India iaitu wilayah
Gujerat dan _____________.

A. Goa

B. Kalikut

C. Madras

D. pantai Koromandel (correct)

Q. Apakah yang dapat membuktikan yang Islam bertapak di Brunei?

A. Batu nisan

B. Dokumen rasmi

C. Karya hikayat

D. Catatan China (correct)

Q. Antara berikut, manakah menghurai cara Wali Songo berdakwah?


I Mengutip zakat
II Mengelakkan permuafakatan
III Menghapuskan pengangguran
IV Menanamkan semangat bekerja

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV (correct)

Q. Dimanakah Sultan Mahmud Syah dari Melaka mendapatkan sumber rujukan bagi menjawab
kemusykilan agama?

A. Miri

B. Acheh

C. Mindanao

D. Samudera Pasai (correct)

Q. Apakah nama Islam yang diberi kepada Acheh?

A. Darul Iman

B. Darul Ehsan

C. Darul Makmur

D. Darus Salam (correct)

Q. Mengapakah Acheh mendapat gelaran nama "Serambi Makkah"?

A. Menerima kunjungan pedagang luar

B. Didiami oleh ulama-ulama Islam

C. Mempunyai telaga zam-zam

D. Pusat mendalami pengetahuan Islam (correct)

Q. Antara berikut, siapakah terlibat dalam Perang Pembebasan Kedah?


I Tengku Kudin
II Tunku Abdullah
III Tok Janggut
IV Mat Kilau

A. I dan II

B. I dan IV (wrong)

B. I dan IV (wrong)

C. II dan III

D. III dan IV

Q. Siapakah pemimpin penentangan di Naning?

A. Mat Salleh

B. Dol Said (correct)

B. Dol Said (correct)

C. Rentap

D. Dato Bahaman

Q. Masyarakat manakah yang melaungkan slogan "Agi Idup, Agi Ngelaban" dalam mempertahankan
maruah mereka.?

A. Dayak

B. Kelabit

C. Kadazandusun

D. Iban (correct)

D. Iban (correct)

Q. Mengapakah Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke di Sungai Skrang?

A. Mengganggap Iban sebagai lanun (correct)

A. Mengganggap Iban sebagai lanun (correct)

B. Membakar kubu masyarakat asli

C. Menghina ketua kampung

D. Mengambilalih kuasa pemerintahan

Q. Pada tahun 1861, James Brooke memaksa Sultan Brunei menyerahkan Mukah dan menahan Sharif
Masahor. Apakah terjadi pada Shariff Masahor selepas itu?

A. Dihukum bunuh

B. Dibuang negeri

C. Dipenjarakan (wrong)

C. Dipenjarakan (wrong)

D. Dilucutkan jawatannya

Q. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Dato'Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang. Apakah
yang diputuskan dalam mesyuarat tersebut?

A. Melantik ketua penghulu (wrong)

A. Melantik ketua penghulu (wrong)

B. Menggubal perlembagaan

C. Menaikkan kadar cukai

D. Membunuh Residen Perak

Q. Antara berikut, siapakah yang menyokong perjuangan Dato' Bahaman menentang British?

A. Rentap

B. Mat Salleh

C. Tok Janggut (wrong)

C. Tok Janggut (wrong)

D. Tok Gajah

Q. Apakah punca kebangkitan Mat Salleh?

A. Pemecatan penghulu

B. Perlantikan residen

C. Perjuangan Jihad (correct)

C. Perjuangan Jihad (correct)

D. Kematian pegawai

Q. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan SBUB yang menyebabkan penentangan
Antanom?
I Larangan membuka tanah baru
II Orang Murut dipaksa menjadi buruh

III Orang Iban dianggap sebagai lanun


IV Pembakaran kubu pertahanan di Pulau Gaya

A. I dan II (correct)

A. I dan II (correct)

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Q. Apakah jawatan yang dipegang oleh Tok Janggut semasa menguasai Pasir Puteh selama tiga hari?

A. Raja

B. Penghulu

C. Ketua Kampung (wrong)

C. Ketua Kampung (wrong)

D. Perdana Menteri

Q. Siapakah di Pasai yang membantu menterjemahkan Kitab al-Dur al-Manzum?

A. wali (wrong)

A. wali (wrong)

B. ulama

C. penulis

D. pendeta

Q. Siapakah yang dapat membuktikan bahawa berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang
tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara pada tahun 876M?

A. S.Q. Fatimi (correct)

A. S.Q. Fatimi (correct)

B. John Crawfurd

C. Snouck Hurgronje

D. Emanuel Gadinho Eredia

Q. Penemuan batu bersurat Terengganu membuktikan teori kedatangan Islam datang dari negara

A. India

B. China (correct)

B. China (correct)

C. Arab

D. Mekah

Q. Perkampungan Ta Shih di Sumatera Utara membuktikan Islam berkembang menerusi

A. pendidikan

B. perdagangan (correct)

B. perdagangan (correct)

C. penaklukan

D. perkahwinan

Q. Terdapat teori yang mengatakan Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi India iaitu wilayah
Gujerat dan _____________.

A. Goa

B. Kalikut

C. Madras (wrong)

C. Madras (wrong)

D. pantai Koromandel

Q. Apakah yang dapat membuktikan yang Islam bertapak di Brunei?

A. Batu nisan

B. Dokumen rasmi (wrong)

B. Dokumen rasmi (wrong)

C. Karya hikayat

D. Catatan China

Q. Antara berikut, manakah menghurai cara Wali Songo berdakwah?


I Mengutip zakat
II Mengelakkan permuafakatan
III Menghapuskan pengangguran
IV Menanamkan semangat bekerja

A. I dan II

B. I dan IV (wrong)

B. I dan IV (wrong)

C. II dan III

D. III dan IV

Q. Dimanakah Sultan Mahmud Syah dari Melaka mendapatkan sumber rujukan bagi menjawab
kemusykilan agama?

A. Miri

B. Acheh

C. Mindanao

D. Samudera Pasai (correct)

D. Samudera Pasai (correct)

Q. Apakah nama Islam yang diberi kepada Acheh?

A. Darul Iman

B. Darul Ehsan

C. Darul Makmur

D. Darus Salam (correct)

D. Darus Salam (correct)

Q. Mengapakah Acheh mendapat gelaran nama "Serambi Makkah"?

A. Menerima kunjungan pedagang luar

B. Didiami oleh ulama-ulama Islam (wrong)

B. Didiami oleh ulama-ulama Islam (wrong)

C. Mempunyai telaga zam-zam

D. Pusat mendalami pengetahuan Islam