Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pembelajaran Harian

Jumaat

Topik : 6.1 Cahaya bergerak lurus

Tarikh :
29.04.2016
Subjek :
Sains
Kelas :
Tahun 5
Masa :
09.00-10.00
(2 masa)

Standard 6.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor


pembelajara yang mempengaruhi saiz bayang-bayang.
n:
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Menyatakan ciri pantulan cahaya
(ii)
Memberikan 3 contoh alat yang menggunakan
prinsip pantulan cahaya
Aktiviti :
1.
Guru menyediakan bahan kepada murid
2.
Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3.
Murid melakukan aktiviti untuk melihat cahaya boleh
dipantulkan
4.
Latihan kepada murid diberikan oleh guru melalui
buku latihan.
5.
Refleksi secara lisan oleh guru
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK
Nilai Mendengar arahan guru
BBM Gambar
Aras/
KBAT :

( )Mengingat (
Menilai
( )Mencipta

)Memahami (

)Aplikasi ( )Analisis ( )

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

Rancangan Pembelajaran Harian

Jumaat

Topik : 7.2 Perjuangan tokoh tempatan

Tarikh :
29.04.2016
Subjek :
Sejarah
Kelas :
Tahun 5
Masa :
11.30-12.00
(1 masa)

Standard 7.2.3 Menyatakan sebab penentangan tokoh


pembelajara tempatan terhadap British.
n : K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara
kedaulatan dan kemakmuran negara kita.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(iii)
Meneynaraikan tokoh tempatan yang menentang
British dan sebab ( Rentap)
Aktiviti :
1.
Guru memperkenalkan tajuk.
2.
Murid memberi pendapat secara lisan
3.
Guru memberi penerangan dan latihan kepada
murid.
4.
Refleksi secara lisan oleh guru (soal jawab)
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK
Nilai Mendengar arahan guru
BBM Gambar, peta
Aras/
KBAT :

( )Mengingat (
Menilai
( )Mencipta

)Memahami (

)Aplikasi ( )Analisis ( )

Impak /
Refleksi
Kehadiran :