Anda di halaman 1dari 17

KANDUNGAN

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perkara
Maklumat Pelatih
Maklumat Pembimbing
Jadual Waktu Pelatih
Jadual Waktu Pelajar Yang Di ajar
Laporan Subjek Yang Diajar
Laporan Jurnal Refleksi Akhir
Laporan Kokurikulum dan Aktiviti Lain
Laporan Pengurusan dan Sahsiah
Laporan Institusi/Sekolah
Lampiran

Muka surat

UTHM/FPTV/LM/01/08

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAZIM
TEL : 07- 456 4114/ 4120
FAX : 07-453 6585
http://www.uthm.edu.my

GAMBAR
UKURAN
PASPORT
TERKINI

MAKLUMAT PELATIH

PROGRAM LATIHAN MENGAJAR

(Kembalikan 2 salinan kepada Penyelaras LM)

Nama Pelatih:
(Dengan Huruf Besar)

NORAZIRA BINTI SAAT

No. KP:

861224-23-5322

No. Matrik:

No. Tel.:

019 - 280 5165

Program:

MASTER PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Bidang
Pengkhususan:

KIMIA

E-mail:

HB 110362
norazirasaat@yahoo.com

Alamat Tetap:

LOT 5203, LORONG TELEKOM, 86100 AYER HITAM, BATU PAHAT,


JOHOR

Nama Waris:

SAAT BIN SURADI

Alamat Waris:

LOT 5203, LORONG TELEKOM, 86100 AYER HITAM, BATU PAHAT,


JOHOR

No. Tel.:

012 762 3653

Hubungan:

E-mail:

BAPA

TIADA

Tempat Latihan:
(Nama
Institusi/Sekolah)

POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA

Alamat Semasa
Latihan Mengajar:

NO 30-31, JALAN MU 5, TAMAN MERLIMAU UTARA, 77300


MERLIMAU, MELAKA

No. Tel.:

019 - 280 5165

Nama Pengarah/
Pengetua:

MEJAR (K) ZOLKARNAIN BIN HJ. JOBSHI

Nama Pembimbing:

CIK NAZILA BINTI ADIB

No. Fax:

TIADA

No. Tel. : 019 658 4046

Nama Penyelia 1:

PN.AZMANIRAH BINTI AB. RAHMAN

Nama Penyelia 2:

PN. NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI No. Tel. : 07 456 4183

No. Tel. : 012 656 9260

LAPORAN
MATA PELAJARAN/SUBJEK YANG DIAJAR
SENARAI TOPIK YANG SEMPAT DIAJAR
1) KURSUS : PB 301 (BUSINESS MANAGEMENT) - SESI DISEMBER 2012
Bil

Perkara/ Topik / Modul

1.

CHAPTER 4 : LEADERSHIP
4.0 LEADERSHIP
4.1 Understand the concept of
directing and its importance to an
organization
4.1.1 Define leadership
4.1.2 Explain the leadership
approach and its related theories
(a) Trait approach

2.

CUTI TAHUN BARU CINA/CUTI


SEMESTER

3.

CHAPTER 4 : LEADERSHIP
4.1.2 Explain the leadership
approach and its related theories
(b) Behavioral approach
(c) Contigency approach
4.2 Understand the concepts of
motivation and its importance to
organization
4.2.1 Define motivation
4.2.2 Discuss the motivation
approach
(a) Maslows Hierarchy of Needs
Theory

Tempoh

M1 (M9)
(7 FEB 2013)
-Thursday-

M2 (M10)
(11 FEB 2013

15 FEB 2013)
M3 (M11)
(19 FEB 2013)
TUESDAY
(21 FEB 2013)
THURSDAY

4.

CHAPTER 4 : LEADERSHIP
4.2 Understand the concepts of
motivation and its importance to
organization
4.2.1 (b) Herzbergs two factor theory
(c) The X and Y theory
4.3 Understand the concepts of
communication and its importance
to organization
4.3.1 Define communication
4.3.2 Identify methods of
Commuication
(a) Verbal communication
(b) Non verbal communication
4.3.3 Identify forms of
communication
(a) Formal communication
(b) Informal communication
4.3.4 Explain the communication
process
(a) Sender
(b) Encoding
(c) Channel
(d) Decoding
(e) Receiver
(f) Disturbance
4.3.5 Elaborate problems in
communication and ways to
overcome
4.3.6 Determine the importance of
coordination and integration in
management

M4 (M12)
(26 FEB 2013)
TUESDAY
(28 FEB 2013)

2. KURSUS : PB 101 (STATISTIC)-SESI DISEMBER 2012


Bil

1.

Perkara/ Topik / Modul

CHAPTER 2: RISK IDENTIFICATION.

Tempoh

M2

2.1 Techniques of risk identification


2.1.1 Types of risk
a. Pure risks
b. Speculative Risk
2.

3.

4.

2.1.1 Types of risk


a. Fundamental risks
b. Speculative Risk
2.1.2 Various methods of risk
identification
a. Importance features of risk
identification
2.1.2 Various methods of risk
identification
b. Various methods of risk
identification techniques.
i. Physical inspections
ii. Checklists
iii.Organizational Charts
2.1.2 Various methods of risk
identification
b. Various methods of risk
identification techniques.
i. Flow Charts
ii. Hazard and operability
studies
iii.Fault Trees
iv. Hazard Indices

(26 JAN 2012)


-KHAMIS(27 JAN 2012)
-JUMAATM3
(2 FEB 2012)
-KHAMIS(3 FEB 2012)
-JUMAATM4
(9 FEB 2012)
-KHAMIS(10 FEB 2012)
-JUMAATM5
(16 FEB 2012)
-KHAMIS(17 FEB 2012)
-JUMAAT-

3. KURSUS : AR101 (KOKURIKULUM 1-POLIBRIGED)-SESI DISEMBER 2011

Bil

1.

Perkara/ Topik / Modul

TOPIK 5: PENGURUSAN JATI DIRI.


5.1 Konsep pengurusan diri.

Tempoh

M2
(25 JAN 2012)

5.1.1Menghuraikan konsep
pengurusan diri
5.1.2 Kaedah penyelesaian masalah
5.1.3 Konsep dalam proses membuat
Kepututsan
5.2 Komunikasi berkesan
5.3 Tatacara perkhemahan dan cara
memasang khemah

2.

TOPIK 2: PENGURUSAN JATI DIRI.

3.

2.1Definisi pertolongan cemas


2.2 Kaedah CPR
2.3 Kaedah rawatan pendarahan kecil
2.4 Kaedah rawatan terseliuh dan patah
2.5 kaedah rawatan lemas dan sesak
nafas
2.5 kaedah rawatan mangsa renjatan
elektrik
2.5 kaedah rawatan sengatan serangga
Dan gigitan binatang.
2.5 kaedah rawatan keracunan makanan
TOPIK 3: PENCEGAHAN KEBAKARAN.
3.1Konsep asas kebakaran
3.2 Cara api merebak
3.3 Jenis-jenis dan cara penggunaan
Alat pemadam api.
3.4 Cara-cara pencegahan kebakaran
3.5 Tatacara pengunsian
bangunan/kawasan kebakaran.

4.

TOPIK 1: KAWAD.(PENILAIAN)
1.1Hukum kawad kaki
1.1 Istilah-istilah kawad kaki
1.2 Pelaksanaan Kawad Kaki

SENARAI TOPIK YANG BELUM SEMPAT DIAJAR

-RABU-

M3
(1 FEB 2012)
-RABU-

M4
(8 FEB 2012)
-RABU-

M5
(15 FEB 2012)
-RABU-

1) KURSUS : PB301 (BUSINESS MANAGEMENT)-SESI DISEMBER 2011


Bil
1.

Perkara/ Topik / Modul

CHAPTER 3 : ORGANIZING
3.3 Organizational structure
3.3.1 Organizational structure
3.3.2 Types of organizational
structure, advantages
and disadvantages
a.
Functional organization
b.
Divisional organization
c.
Matrix organization
3.3.3 Division of labour concept,
advantages and disadvantages
3.4 Accountability and responsibility
3.4.1 Definition of accountability
and responsibility
3.4.2 Importance of accountability
and responsibility in an
organization
3.5 Delegation concept
3.5.1 Definition of Delegation
3.5.2 Concepts of delegation
3.5.3 Principles of delegation
3.5.4 Problems in delegation
3.6 Centralization and decentralization
concept and the situation needed
3.6.1 Definition of centralization and
decentralization
3.6.2 Advantages and disadvantages
of centralization and
decentralization

Ulasan

TAMAT LATIHAN
MENGAJAR DAN
MASALAH CUTI JATUH
PADA HARI DAN
TARIKH UNTUK
SUBJEK BUSINESS
MANAGEMENT

UTHM/FPTV/LM/03/07

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN


MALAYSIA
FAKULTI PENDIDIKAN
TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

LAPORAN JURNAL REFLEKSI AKHIR


PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
NAMA PELATIH:
(Dengan Huruf Besar)

MOHD AZERY BIN MD JOHAR

No. KP:

881020235441

No. Matrik:

No. Tel:

017-7190889

TEMPAT LATIHAN:

POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA

E-mail:

HB110445
jazery@yahoo.com

(Nama
Institusi/Sekolah)

No. Tel:

06-2636687

No. Fax:

Nama Pengarah/
Pengetua:

EN ZOLKARNAIN BIN HJ JOBSHI

Nama Pembimbing:

EN RUZAIHAN BIN HJ JAFFAR

No. Tel. 012-2903369

Nama Penyelia 1:

PN SAREBAH BINTI WARMAN

No. Tel. 013-7522610

Nama Penyelia 2:

PN AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN

No. Tel.

06-2636678

REFLEKSI :
(PMI Positive, Minus &
Interesting)

1. Bisikan hati

2. Menganalisis/

Saya menjalani latihan mengajar di Sekolah Menengah


Kebangsaan Changlun , Jitra ,Kedah.. Saya mengajar di kelas 3
Dinamik bagi subjek KHB ERT iaitu seramai 14 orang pelajar
perempuan. Apabila mula mengajar saya berasa kurang selesa
dengan keadaan suasana di sini kerana kebanyakan pelajar di
Politeknik ini datang dari pelbagai tempat dan berbeza latar
belakang dan pencapaian. Walau bagaiamanpun hubungan
pensyarah dan pelajar adalah rapat. Prestasi akademik disini ini
agak memuaskan terutama didalam pembelajaran yang
melibatkan amali . Oleh demikian, pengajaran dan
pembelajaran di Politeknik ini amat mencabar kerana terdapat
juga pelajar yang berada di sini bukan kebanyakkan pelajar
cemerlang dan mempunyai keputusan SPM yang kurang
memuaskanzxxc.

Menilai

Setelah 4 minggu mengajar Matematik Kejuruteraan 1 dan


Aplikasi Komputer saya mendapati beberapa orang pelajar di
bahagian belakang kelas telah membuat bising semasa
pengajaran saya. Ada kalanya saya terpaksa berhenti mengajar
kerana kebisingan pelajar ini di dalam kelas telah menganggu
pengajaran sehingga mereka tidak dapat memberi perhatian
kepada pengajaran saya. Dalam pada itu, saya percaya bahawa
pelajar ini baru pertama kali menjejakkan kaki di Politeknk ini,
maka unsur kenakalan mesti wujud. Walaubagaimanapun sifat
kenakalan ini tidak boleh dibenarkan kerana menjejas
pengajaran pembelajaran. Menurut Harry K. Wong (1998)
kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru
sendiri.
Most behavior problems in the classroom are caused by the
teachers failure to teach students how to follow procedures.17
Gangguan daripada kebisingan kelas amat ketara semasa
pertukaran waktu mengajar. Mengikut Wong (1998) pelajar
mengambil masa 2 hingga 3 minit ini untuk bercakap, bergerak
dari tempat duduk serta bertingkah laku yang mengganggukan.

3. Kesedaran baru

Dalam pada itu Wong (1998) turut menjelaskan bahawa


prosedur dan rutin akan member keyakinan kepada pelajar
kerana mereka tahu apa yang perlu dilakukan pada setiap
masa.

Saya ingin membawa perubahan dalam keadaan kelas ini. Saya


ingin pelajar mendengar pengajaran saya kerana percakapan
dua hala boleh menjejaskan pembelajaran. Kebisingan yang
disebabkan oleh pembelajaran tidaklah menjadi masalah tetapi
kebisingan yang mengganggu pembelajaran perlu dielakkan.
Murid-murid yang bising bukan sahaja tidak dapat menguasai
kemahiran yang diajar tetapi murid-murid lain juga terjejas dan
ini berlaku tidak adil kepada semua murid-murid yang lain.

Yvonne. J. Clerehugh, (2000) dari Notre Dame High School,


Norwich, UK telah melaksanakan satu kajian tindakan ke atas
pengajaran bahasa asing moden. Dalam kertas kajiannya yang
bertajuk ICT as a Motivator for Disaffected Pupils? Beliau
mendapati penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
dalam pengajaran seperti penggunaan Powerpoint memang

4. Cadangan/
Tindakan

boleh mengurangkan pupil disaffection. Beliau juga


menjelaskan bahawa terdapat bias gender dalam pembelajaran
bahasa asing. Di UK murid-murid lelaki akan suka mempelajari
bahasa Jerman kerana ia lebih bersifat kejantanan sedangkan
murid-murid perempuan suka pada bahasa Spanyol kerana ia
lebih romantik. Perbezaan minat ini mungkin dapat
menerangkan pencapaian dalam bahasa asing seperti bahasa
Inggeris di Malaysia.
Saya terpaksa menyiasat punca-punca masalah kebisingan
daripada sebilangan kecil muridmurid di belakang. Setiap kali
saya mengajar, beberapa murid-murid akan bercakap atau
bermain di belakang. Mereka akan berbuat demikian sepanjang
masa pengajaran saya. Beberapa soalan berlegar dalam minda
saya:
- Apakah murid-murid ini sudah bosan dengan pengajaran
saya?
- Apakah yang menjadikan mereka bosan?
- Bagaimanakah saya mengatasi masalah ini?
- Kenapakah ia berlaku dalam pengajaran saya?
- Adakah saya menjadi punca berlakunya?
- Bolehkah faktor-faktor lain yang terlibat dalam hal ini?
kerjasama dan tolong menolong sesama ahli kumpulan.
Kumpulan murid yang suka membuat bising telah
menunjukkan minat untuk menyiapkan tugasan yang diberi
kerana mereka bukan sahaja mendapat tugasan yang selaras
dengan kebolehan mereka tetapi berada dalam suasana / iklim
penyayang dan positif. Tumpuan dan bimbingan guru yang
prihatin dan berterusan telah membantu murid-murid menjadi
lebih yakin untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang
dijalankan. Keadaan bilik darjah telah dapat dikawal kerana
murid-murid telah menunjukkan minat untuk belajar.
untuk menghasilkan ABBM yang berkesan saya perlu
menggunakan power point yang berinteraktif yang sesuai
dengan situasi pelajar Politeknik dan perkataan boleh
dikurangkan dengan memasukan isi-isi penting. Perkara yang
penting dalam AABM saya ialah perlu menarik dari segi bentuk
slide, tulisan, warna dan grafik. Selain itu, bagi menghasilkan
ABBM yang berbentuk aktiviti dalam kumpulan yang berkesan
saya perlu menggunakan pendekatan yang lebih sesuai seperti
ahli kumpulan yang sedikit bagi setiap kumpulan dan
persekitaran yang luas dan selesa.

T. Tangan Pelatih:
Tarikh :

T. Tangan & Cop Pembimbing/Penyelia:


Tarikh :

UTHM/FPTV/LM/03-05

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

LAPORAN KOKURIKULUM/ AKTIVITI LAIN


PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kokurikulum/Pembimbing)

Nama Guru Pelatih


No. Kad Pengenalan
Tempoh Latihan Mengajar

: MOHD AZERY BIN MD JOHAR


: 881020-23-5441
: 1 JANUARI 2013 28 JANUARI 2013

Kursus : MBV

KOKURIKULUM DAN AKTIVITI LAIN (guna Lampiran tambahan jika perlu)


BIL
1.

2.

3.

JENIS AKTIVITI
Aktiviti luar kokurilum di Padang Golf
Tiara

Kerja-kerja keceriaan di Jabatan


Perdagangan bagi Tujuan Audit 5S.

Persediaan penyusunan dokumen


pensyarah untuk proses Audit MQA.

TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
Membantu pensyarah
Kokurikulum 2 untuk
membuat penilaian asas
kawad kaki bagi pelajarpelajar yang mengikuti
Kelab/ Persatuan JPAM
POLISAS.
Membantu Pensyarah
Jawatankuasa Kerja
Keceriaan untuk mengubah
keadaan semua notice
board yang ada di Jabatan
Perdagangan.
Menbantu Pensyarah
memindahkan file dokumen
pensyarah mengikut
Program(DEC,DLS,DAT,DS

ULASAN

K)

JUMLAH KESELURUHAN (100 markah)


Contoh Kokurikulum dan aktiviti lain :
1. Persatuan/ Kelab 2. Badan Beruniform 3.Sukan/Permainan 4.Koperasi 5.Asrama 6.Disiplin 7. Projek Keceriaan & lain-lain.

ULASAN PEMBIMBING :
Tandatangan GPK Kokurikulum/Pembimbing :
Tarikh : 17 FEBRUARI 2012
Borang yang telah lengkap sila kembalikan kepada :
Dekan,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Batu Pahat, Johor.
(u.p.: Penyelaras Latihan Mengajar)

Nama dan Cop Rasmi :

Tel: 07-456 4114/ 4120


No. Fax : 07-453 6585

UTHM/FPTV/LM/03-05 (1)

RUBRIK PENGLIBATAN PELATIH


DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM/AKTIVITI LAIN
Rubrik penglibatan pelajar ditentukan melalui petunjuk skala berikut:
Skala 1
(E = 1 - 39)

Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum/aktiviti lain. Kurang


Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum/aktiviti lain. Tidak memperlihatkan kemahiran
mengelola.

Skala 2
(D = 40 - 49)

Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum/aktiviti lain. Mengendalikan


aktiviti kokurikulum/aktiviti lain. Tidak memperlihatkan minat untuk menguasai
kemahiran baru.

Skala 3
(C = 50 64)

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum/aktiviti lain dan terlibat sekurang-kurangnya


dalam satu jenis aktiviti sekolah/institusi secara aktif. Memperlihatkan minat dan
kerajinan menjalankan tugas. Mengendalikan aktiviti kokurikulum/aktiviti lain dengan
sederhana. Ada kemahiran mengelola. Berminat untuk menguasai kemahiran baru

Skala 4
(B = 65 - 79)

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum/aktiviti lain dan terlibat sekurang-kurangnya


dalam dua jenis aktiviti sekolah/institusi secara aktif dan bertanggungjawab.
Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Menunjukkan minat yang diperlukan
untuk menjalankan aktiviti.

Skala 5
(A = 80 - 100)

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum/aktiviti lain dan terlibat sekurang-kurangnya


dalam tiga jenis aktiviti sekolah/institusi secara sangat aktif dan bertanggungjawab.
Menunjukkan kemahiran mengelola dengan amat memuaskan. Menunjukkan minat
yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.

BIL

JENIS AKTIVITI

TUGAS

ULASAN

1.

Hari Anugerah

AJK Hadiah

Menunjukkan kemahiran mengelola


dengan cekap

2.

Sukan Tahunan

AJK Teknikal

Aktif dan berkemahiran mengendalikan


aktiviti

3.

Sambutan Hari Guru Sekolah

Pengacara Majlis

Berjaya menunjukkan bakat sebagai


pengacara

4.

Perkhemahan Motivasi

Pembantu Guru
Pengiring

Kurang aktif dan tidak memperlihatkan minat yang tinggi

5.

Pendaftaran Pelajar Baru

Urusetia

6.

Dan lain-lain

Menunjukkan kemahiran mengelola dengan


sederhana

JUMLAH KESELURUHAN (100 markah)

83%
UTHM/FPTV/LM/03-06

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

LAPORAN PENGURUSAN DAN SAHSIAH


PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kurikulum/Pembimbing)

Nama Guru Pelatih


No. Kad Pengenalan
Tempoh Latihan Mengajar

: MOHD AZERY BIN MD JOHAR


: 881020-23-5441
: 1 FEBRUARI 2013 28 FEBRUARI 2013

Kursus : MBV

PENGURUSAN DAN SAHSIAH (guna Lampiran tambahan jika perlu)


BIL

ASPEK

MARKAH

CATATAN

1.

Pengurusan Rutin (50 markah)


a.

b.

2.

Kerja rutin
Rancangan dan persediaan mengajar
Rekod markah pelajar
Buku latihan pelajar
Rekod kehadiran pelajar
Masa
Kehadiran ke sekolah
Kehadiran ke kelas
Aktiviti luar bilik darjah

Sahsiah & Personaliti Guru (50 markah)


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pergaulan dengan komuniti


Kerjasama
Ketrampilan diri
Keyakinan diri
Pekerti
Berfikiran terbuka
Sikap professional
Kemahiran Insaniah

JUMLAH KESELURUHAN (100 markah)


ULASAN PEMBIMBING :

Tandatangan GPK Kurikulum/Pembimbing :

Nama dan Cop Rasmi :

Tarikh :
Borang yang telah lengkap sila kembalikan kepada :
Dekan,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Batu Pahat, Johor.
(u.p.: Penyelaras Latihan Mengajar)

Tel: 07-453 8280/8211


No. Fax : 07-454 1050
UTHM/FPTV/LM/03-04

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

LAPORAN INSTITUSI / SEKOLAH


PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh Pengarah/Pengetua)

Nama Guru Pelatih


No. Kad Pengenalan
Tempoh Latihan Mengajar

: MOHD AZERY BIN MD JOHAR


: 881020-23-5441
: 1 FEBRUARI 2013 28 FEBRUARI 2013

Kursus : MBV

A. SAHSIAH KEGURUAN
Kekuatan :

Kelemahan :

Status Sahsiah : Tandakan ( ) pada skala yang dipilih


Cemerlang (

Baik (

Sederhana (

Tidak Memuaskan (

B. LAPORAN KEHADIRAN
Bilangan Hari Sepatutnya Bertugas
Bilangan Hari Hadir Bertugas
Bilangan Hari Tidak Hadir Bersebab
Bilangan Hari Tidak Hadir Tanpa sebab
Peratus Kehadiran

C. ULASAN PENGARAH / PENGETUA

Tandatangan Pengarah / Pengetua :

Tarikh :
Borang yang telah lengkap sila kembalikan kepada :

Dekan,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Tel: 07-453 8280/8211
86400 Batu Pahat, Johor.
No. Fax : 07-454 1050
(u.p.: Penyelaras Latihan Mengajar)

Nama dan Cop Rasmi :

LAMPIRAN
LAPORAN AKHIR LM