Anda di halaman 1dari 4

Teori Victor Lowenfeld

Peringkat 3
Disedikan oleh:
Heng Jia Yee
Sun Kar Mun
Lalinadevi

Peringkat Schematic ( 7-9 Tahun )

kurang cenderung
untuk melukis imej
objek berbanding
pada
peringkat
awal

Lukisan
mula
dihasilkan
mengikut skema
atau
konsep
tertentu.
Penekanan
lebih
diberikan
pada
cara
penyusunan objek dalam
imej selain daripada imej
manusia dan objek yang
terdapat di sekelilingnya.

Kanak-kanak di peringkat ini tertarik melukis gambar manusia dan


objek-objek yang menarik perhatian mereka.
Dalam gambar, kanak-kanak ini banyak menggunakan bentuk
geometri seperti bujur, empat segi, dan tiga segi.
Lukisannya banyak bersifat hiasan (dekoratif).
Dalam teori Victor Lowenfeld, objek yang dilukis adalah berskala
besar.
hampir memenuhi ruang kertas lukisan.

Contoh