Anda di halaman 1dari 3

PEMETAAN PENIDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN 1

MINGGU

TEMA /
UNIT

Persepsi
Muzik

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1 Mengenal irama dalam


muzik

1.1.1 Memberi respon


terhadap detik lagu yang
diperdengar

DOKUMEN STANDARD
PRESTASI
INTRUMEN
DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1

B1D1E1

CATATAN

SENARAI
SEMAK

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PEMETAAN DSK DAN DSP KSSR PK 2012

MINGGU

TEMA /
UNIT

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

DOKUMEN STANDARD
PRESTASI
INTRUMEN
DESKRIPTOR

CATATAN

EVIDENS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PEMETAAN DSK DAN DSP KSSR PK 2012

MINGGU

TEMA /
UNIT

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

DOKUMEN STANDARD
PRESTASI
INTRUMEN
DESKRIPTOR

CATATAN

EVIDENS

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

PEMETAAN DSK DAN DSP KSSR PK 2012