Anda di halaman 1dari 2

REKOD TRANSIT

BAHASA MALAYSIA BP TAHUN SATU 2012


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SK HASHIM AWANG
TAHUN
: 1

B1
BIL

NAMA MURID

B1 DL1

B1 DB1

B1 DL1 E1

B1 DB1 E1

B1 DB1 E2

B1 DB2

B1 DB1 E3

B1 DB1 E4

B1 DB2 E1

B1
BIL

NAMA MURID

B1 DT1
B1 DT1 E1

B1 DT1 E2

B1 DB2 E2

B1 DB2 E3

B1 DB2 E4

B2
B2 DL1
B2 DL1 E1

B2 DL2
B2 DL2 E1

B2 DL2 E2

B2 DL3
B2 DL3 E1

B2 DL3 E2

B2 DL3 E3

REKOD TRANSIT
BAHASA MALAYSIA BP TAHUN SATU 2012
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SK HASHIM AWANG
TAHUN
: 1

B2
BIL

NAMA MURID

B2 DL4
B2 DL4 E1

B3
B2 DT1

B2 DT1 E1

B3 DL1

B2 DT1 E2

B3 DL1 E1

B3 DL1 E2

B3 DL3
B3 DL1 E3

B3 DL3 E1

B3

BIL

NAMA MURID

B3 DL3
B3 DL3 E2

B3 DL4 E2

B3 DB1
B3 DB1 E1

B3 DB1 E2

B3 DB1 E3