Anda di halaman 1dari 10

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 1

MINGGU

TEMA / UNIT

STANDARD
KANDUNGAN

LISAN
1.1 Mendengar dan
1.
Kemahiran bergerakbalas
Mendengar
terhadap pelbagai
bunyi

LISAN
1.
Kemahiran 1.1 Mendengar dan
Mendengar
bergerakbalas
terhadap pelbagai
bunyi

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1.1 Mendengar dan


bergerakbalas
terhadap suara
manusia

DOKUMEN STANDARD INSTRUMENT


PRESTASI
DESKRIPTOR EVIDENS
B1DL1

B1DL1E1

1.1.2 Mendengar dan


bergerakbalas
terhadap bunyi
haiwan

B1DL1E2

1.1.3 Mendengar dan B1DL1


bergerakbalas
terhadap bunyi
kenderaan/ benda

B1DL1E3

1.1.4 Mendengar dan B1DL1


bergerakbalas
terhadap bunyi
alam semulajadi

B1DL1E4

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

CATATAN

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

LISAN
1.
Kemahiran 1.2 Memberi perhatian 1.2.1 Mengecam suara
B2DL1
Mendengar
kepada bunyi
manusia
yang didengar

B2DL1E1

1.2.2 Mengecam bunyi B2DL1


haiwan

B2DL1E2

LISAN
1.2 Memberi perhatian 1.2.3 Mengecam bunyi B2DL1
1.
Kemahiran kepada bunyi
kenderaan
Mendengar
yang didengar
/benda
1.2.4 Mengecam bunyi B2DL1
alam semula
jadi

B2DL1E3

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

B2DL2

B2DL2E1

1.3.2
Membezakan
B2DL2
bunyi yang
didengar

B2DL2E2

1.3 Mengenal pasti bunyi


yang
didengar

B2DL1E4

1.3.1 Memberi tindak


balas arah bunyi
yang didengar

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

1.4 Ucapan bertatasusila

1.4.1 Mendengar dan


bertindak balas
terhadap
pengucapan
bertatasusila

B4DL1

1.5 Mendiskriminasikan 1.5.1 Mengecam bunyi


B3DL2
bunyi
bukan bahasa
1.5.2 Mengenal bunyi
bahasa
( huruf a hingga z ) B3DL2

10

BERTUTUR
2. Kemahiran
Bertutur

BERTUTUR
2. Kemahiran
Bertutur
BERTUTUR
2. Kemahiran

2.1 Prabertutur

2.1.1 Meniup wisel, bulu B2DL3


ayam dan tisu
2.1.2 Membuat mimik
B2DL3
muka

B4DL1E1
B4DL1E2

B3DL2E1

B3DL2E2
B2DL3E1

B2DL3E2

B2DL3E3
2.1 Prabertutur

2.1.3 Membuat latihan B2DL3


artikulasi

2.2 Mengajuk bunyi

2.2.1 Mengajuk bunyi

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

B2DL4
3

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

Bertutur

manusia
2.2.2 Mengajuk bunyi
haiwan

B2DL4

B2DL4

E1
B2DL4E2

2.2.3 Mengajuk bunyi


alam semula jadi
B2DL4
11

12

BERTUTUR
2. Kemahiran
Bertutur

BERTUTUR
2. Kemahiran
Bertutur

B2DL4E3

B4DL1E1
2.3 Ucapan bertatasusila

2.3.1 Mengajuk ucapan B2DL1


bertatasusila
2.3.2 Menyebut ucapan B2DL1
bertatasusila

B4DL1E2

2.4 Menghasilkan bunyi 2.4.1 Menjerit dengan B3DL1


bukan bahasa
nada kuat dan
perlahan

B3DL1E1

2.4.2 Ketawa dengan B3DL1


nada kuat dan
perlahan

B3DL1E2

2.4.3
Menghasilkan B3DL1
bunyi bebelan

B3DL1E3

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

13

14

15

16

BERTUTUR
2. Kemahiran
Bertutur

2.5 Menghasilkan bunyi 2.5.1 Murid mengajuk


B4DB1
bahasa
bunyi huruf

B4DB1E1

BERTUTUR
2. Kemahiran
Bertutur

2.5 Menghasilkan bunyi 2.5.2 Murid mengajuk


bahasa
bunyi suku kata (KV)

B4DB1E2

BACAAN
3. Prabacaan

BACAAN
3. Prabacaan

B4DB1

3.1 Mengenal persamaan 3.1.1


Mengecam B1DB2
objek, huruf
persamaan dari segi
dan suku kata
warna

B1DB2E1

3.1.2
Mengecam B1DB2
persamaan dari segi
bentuk

B1DB2E2

3.1 Mengenal persamaan 3.1.3.Mengecam


objek, huruf
persamaan dari segi
dan suku kata
saiz
3.1.4

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

B1DB2

B1DB2E3

Mengecam B1DB2
5

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

persamaan dari segi


pengamatan
17

BACAAN
3. Prabacaan

B1DB2E4

3.2 Mengenal perbezaan 3.2.1


Mengecam B1DB2
objek, huruf
perbezaan dari segi
dan suku kata
warna
B1DB2

B1DB2E1

B1DB2E2

3.2.2
Mengecam
perbezaan dari dari
segi bentuk
18

BACAAN
3. Prabacaan

3.2 Mengenal perbezaan 3.2.3


Mengecam B1DB2
objek, huruf
perbezaan dari segi
dan suku kata
saiz

B1DB2E3

3.2.4
Mengecam B1DB2
perbezaan dari segi
pengamatan

B1DB2E4

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

21

4. Kemahiran
Membaca

4.1 Menyebut huruf

4.1.1 Menyebut huruf a B3DB1


hingga z

B3DB1E1

22

4. Kemahiran
Membaca

4.1 Menyebut huruf

4.1.1 Menyebut huruf a B3DB1


hingga z

B3DB1E1

23

4. Kemahiran
Membaca

4.1 Menyebut huruf

4.1.2 Menama dan B3DB1


membunyikan huruf
vokal

B3DB1E2

24

4. Kemahiran
Membaca

4.1 Menyebut huruf

4.1.2 Menama dan B3DB1


membunyikan huruf
vokal

B3DB1E2

25

4. Kemahiran
Membaca

4.2 Membunyikan suku 4.2.1 Membunyikan suku


kata
kata KV

26

4. Kemahiran
Membaca

4.2 Membunyikan suku 4.2.1 Membunyikan suku


kata
kata KV

27

4. Kemahiran
Membaca

4.2 Membunyikan suku 4.2.1 Membunyikan suku


kata
kata KV

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

28

TULISAN
5. Pratulisan

5.1 Menggerakkan jari 5.1.1 Menggerakkan jari B1DT1


tanpa alatan
secara bebas
5.1.2 Mengerakkan jari
secara terkawal
B1DT1
contoh mazing

29

30

TULISAN
5. Pratulisan

TULISAN
5. Pratulisan

B1DT1E1

B1DT1E2

5.2 Menggerakkan jari 5.2.1 Memegang pensel B2DT1


dengan alatan
dengan cara
yang betul

B2DT1E1

5.2.2 Membuat pelbagai B2DT1


bentuk secara
terkawal dengan
pensel

B2DT1E2

5.3 Koordinasi
tangan

mata 5.3.1 Membuat


pergerakan tangan
secara terkawal

B3DT1

B3DT1E1

5.3.2
Membuat B3DT1
pergerakan tangan
dengan
menggunakan pensel
secara terkawal

B3DT1E2

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

31

32

TULISAN
5. Pratulisan

TULISAN
5. Pratulisan

5.4 Menggunakan pensel

5.4 Menggunakan pensel

5.4.1 Menyurih bentuk B3DT2


yang disediakan

B3DT2E4

5.4.2 Menekap gambar

B3DT2

B3DT2

5.4.3 Menyambung titik- B3DT2


titik

B3DT2E1

5.4.4 Membuat mazing

B3DT2

B3DT2E3

33

6. Kemahiran
Menulis

6.1 Menulis huruf

6.1.1 Menulis
besar A hingga Z

huruf B4DT1

B4DT1E1

34

6. Kemahiran
Menulis

6.1 Menulis huruf

6.1.1 Menulis
besar A hingga Z

huruf B4DT1

B4DT1E1

35

6. Kemahiran
Menulis

6.1 Menulis huruf

6.1.2 Menulis huruf kecil B4DT1


a hingga z

B4DT1E2

36

6. Kemahiran
Menulis

6.1 Menulis huruf

6.1.2 Menulis huruf kecil B4DT1


a hingga z

B4DT1E2

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 1 SK SERI SENTOSA

37

6. Kemahiran
Menulis

6.2 Menulis suku kata

6.2.1 Menyalin suku kata B4DT2


KV

B4DT2E1

38

6. Kemahiran
Menulis

6.2 Menulis suku kata

6.2.1 Menyalin suku kata B4DT2


KV

B4DT2E1

39

KOMUNIKASI
7. Kemahiran
Komunikasi

7.1 Bercerita tentang diri


dan keluarga

7.1.1 Bercerita tentang B4DK1


diri sendiri

B4DK1E1

7.1 Bercerita tentang diri


dan keluarga

7.1.2 Bercerita tentang B4DK1


keluarga

B4DK1E2

40

KOMUNIKASI
7. Kemahiran
Komunikasi

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

10