Anda di halaman 1dari 5

Nota Kata Ganti Nama

KATA GANTI NAMA

Kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang
atau benda.

Kata ganti nama terbahagikan kepada enam jenis , iaitu:


kata
kata
kata
kata
kata
kata

ganti
ganti
ganti
ganti
ganti
ganti

nama
nama
nama
nama
nama
nama

diri
singkat
tunjuk
tanya
tempat
tak tentu

KATA GANTI NAMA DIRI

Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama sesorang.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:


kata ganti nama diri pertama
kata ganti nama diri kedua
kata ganti nama diri ketiga

Kata ganti nama diri boleh terdiri daripada bentuk tunggal (satu) dan bentuk jamak
(lebih daripada satu)

KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA

Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama diri sendiri
apabila bercakap dengan orang lain.

Contoh kata ganti nama diri pertama

KATA GANTI NAMA DIRI KEDUA

Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang
dilawan bercakap.

Contoh kata ganti nama diri kedua

KATA GANTI NAMA DIRI KETIGA

Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang
diperkatakan .

Contoh kata ganti nama diri ketiga

KATA GANTI NAMA SINGKAT

Kata ganti nama diri singkat ialah kata ganti nama diri yang disingkatkan.

Kata ganti nama diri singkat mestilah dicantumkan dengan perkataan yang
menerima perkataan ini, sama ada di depan atau di belakang.

Contoh kata ganti nama diri singkat

KATA GANTI NAMA TUNJUK

Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu seperti manusia,
haiwan, benda dan tempat.

Contoh kata ganti nama tunjuk:

KATA GANTI NAMA TANYA

Kata ganti nama tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.

Tandatanya (?)mesti diletakkan pada akhir ayat tanya.

Contoh kata ganti nama tanya:

KATA GANTI NAMA TEMPAT

Kata ganti nama tempat digunakan untuk menggantikan nama tempat.

Contoh kata ganti nama tempat:

KATA GANTI NAMA TAK TENTU

Kata ganti nama tak tentu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda,
perkara,masa atau sesorang yang tidak tentu.

Contoh kata ganti nama tak tentu