Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 001/TC-III/2016

Dalam rangka memenuhi keperluan mengurus Berita Acara Pelepasan


Retensi 5 % Pekerjaan Service Screw Press di PMKS Tembusu Kontrak No :
308/THIP-EPD/SERV-LOADING.HOOPER/PTE/III/2015

dan

mengambil

Bukti

Potong PPH 23 PT. TH. Indo Plantation , maka kami PT. Technindo
Contromatra memerintahkan kepada:
1. Nama

Jabatan
2. Nama

Jabatan

: Nico Febrianto
: Sales marketing
: Cahya Gunawan
: Sales marketing

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.


kepada

yang

bersangkutan

untuk

Surat perintah ini diserahkan

dapat

dilaksanakan

sebagaimana

mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah


ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Pekanbaru, 21 Maret 2016

SUHAILA SAFILA, SH
HRD Pekanbaru