Anda di halaman 1dari 1

KOP SURAT

Mojokerto,

Nomor

Perihal

: Permintaan Barang

Kepada,
Yth..
..
Bersama ini kami meminta barang-barang sebagai berikut :
Ruang
No
.

:
Nama barang

Jumlah

Keterangan

Demikian surat permintaan barang ini saya buat, saya harap agar
dapat segera dipenuhi demi kelancaran pelayanan yang diberikan. Atas
kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.

Yang meminta,

(..)