Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN LONDAH, 73400 GEMAS, NSDK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN, 2016


DUNIA MUZIK TAHUN 1
NAMA : _____________________________

MASA : 1 JAM

A. Lengkapkan senikata lagu Negaraku dan warnakan Jalur Gemilang.


(10
markah)
bertakhta

darahku

hidup

Negaraku,
Tanah tumpahnya _________ ,
Rakyat _______ bersatu dan maju,
Rahmat bahgia tuhan __________ ,
Raja kita selamat ____________ ,
Rahmat bahgia tuhan kurniakan,
________ kita selamat bertakhta.

kurniakan

raja

B.Lengkapkan senikata lagu Negeri Sembilan dan warnakan bendera.


(10
markah)
lanjutkan

makmur

binasa

kurniai

berkatlah

Lagu Kebesaran Negeri Sembilan


__________ Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan,
_________ sihat dan _________ ,
Kasihi rakyat ___________ umur,
Akan berkati sekalian yang setia,
Musuhnya habis __________ ,
Berkatlah Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan.

C. Lengkapkan senikata lagu Siapa Gurau Senda dan warnakan gambar


harimau.
tidur

(10 markah)
siapa

gurau

marah

Siapa Gurau Senda


Siapa, _______ , siapa,
Siapa _________ saya?
Saya Sang Harimau sedang _______ lena,
Jangan, jangan, jangan, jangan _________ !
Saya, saya hanya ________ senda.

ganggu