Anda di halaman 1dari 1

KERAJAAN MALAYSIA

1102 KEMENTERIAN PELAJARAN


Nama
No. Gaji
No. K/P

: Noor Izzah Binti Abd Aziz


: 20387076
: 881203-11-5506

BULAN

04/2016

Jabatan
: 0211 Kementerian Pelajaran
Pusat Pembayar : 3136 SK Alam Damai

_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN

AMAUN (RM)

Gaji Pokok
Imbuhan Tetap Perumahan
Imbuhan Tetap Khid Awam
Bantuan Sara Hidup

3,122.94
300.00
300.00
300.00

POTONGAN
Zakat-PPZ Wilayah Persktn
Lem. Tabung Haji
Angkasa (Bukan PINJAMAN)

AMAUN (RM)
37.00
350.00
8.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan
Bank

: BSNAMYK1

4,022.94

Jumlah Potongan
Gaji Bersih

No Akaun : 111002900XXXXX

SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN

395.00
3,627.94
(No Siri:35205 )

SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP


SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________