Anda di halaman 1dari 7

KELAS/MASA/

SUBJEK

ISI PELAJARAN
TAJUK

TARIKH : 3/3/15
SELASA
PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
1 ZAMRUD
MASA:
7:40 8:10 AM
BIL. MURID:
___ / 38 ORANG

FOKUS : Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang


dengan lakuan yang betul.
SP
:
1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, bengkok, dan zig-zag.
1.2.1 Melakukan pergerakan mencongklang.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

KELAS:
1 MUTIARA
MASA:
8:10 8:40 AM
BIL. MURID:
___ / 38 ORANG

:7) Mencongklang (Galloping)

FOKUS : Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang


dengan lakuan yang betul.
SP
:
1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, bengkok, dan zig-zag.
1.2.1 Melakukan pergerakan mencongklang.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

:7) Mencongklang (Galloping)

FOKUS : Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang


dengan lakuan yang betul.

KELAS:
1 INTAN
MASA:
8:40 9:10 AM
BIL. MURID:
___ / 38 ORANG

BBM :

Gelung
Kon
Pundi Kacang

IMPAK :

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Gelung
Kon
Pundi Kacang

IMPAK :

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Membentuk huruf menggunakan badan).
ii.
Dengan menggunakan gelung, murid mencongklang dalam
kawasan yang ditandakan.
iii.
Meniru pergerakan Ketua mengikut kumpulan.
iv.
Mencongklang zig-zag.
v.
Permainan kecil (Menembak kuda).
TAJUK

PENDIDIKAN
JASMANI

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.

AKTIVITI PDP:i
Pemanasan badan. (Membentuk huruf menggunakan badan).
ii
Dengan menggunakan gelung, murid mencongklang dalam
kawasan yang ditandakan.
iii
Meniru pergerakan Ketua mengikut kumpulan.
iv
Mencongklang zig-zag.
v
Permainan kecil (Menembak kuda).
TAJUK

PENDIDIKAN
JASMANI

:7) Mencongklang (Galloping)

CATATAN

SP
:
1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, bengkok, dan zig-zag.
1.2.1 Melakukan pergerakan mencongklang.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.
AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Membentuk huruf menggunakan badan).
ii.
Dengan menggunakan gelung, murid mencongklang dalam
kawasan yang ditandakan.
iii.
Meniru pergerakan Ketua mengikut kumpulan.
iv.
Mencongklang zig-zag.
v.
Permainan kecil (Menembak kuda).

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

IMPAK :

Gelung
Kon
Pundi Kacang

TAJUK
PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
3 MUTIARA
MASA:
9:10 9:40 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

FOKUS : Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun


dengan lakuan yang betul.
SP
:
1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus
menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan.
2.31 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang
stabil.

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
4 MUTIARA
MASA:
7:40 8:10 AM
BIL. MURID:
___ / 38 ORANG

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Palang gayut
Tilam
Batang kayu.

IMPAK :

AKTIVITI PDP:i.
Memanaskan badan.
ii.
Timbang garam (mengangkat dan mengimbang ketika rakan
di atas belakang).
iii.
Murid bergayut kaki lurus.
iv.
Bergayut sambil menghayun badan.
v.
Penyejukan badan.

KELAS/MASA/
SUBJEK
TARIKH : 4/3/15
RABU

: 5) Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

ISI PELAJARAN
TAJUK

: 7) Pergerakan Berirama (Jom Ke Sawah)

FOKUS : Berkebolehan mereka cipta pergerakan kreatif dan


melakukan konsep pergerakan muzik yang didengar.
SP
:
1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep
pergerakan mengikut muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif
bertema mengikut muzik yang didengar.

CATATAN
ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.

Keusahawanan

BBM :

IMPAK :

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Regangan dinamik)
ii.
Dalam kedudukan statik, murid lakukan aksi menanam,
menuai, dan menampi padi.
iii.
Kitaran padi padi ditiup angin. Lakukan aksi sambil
menyanyi.
iv.
Dalam kumpulan kecil, murid mempersembahkan pergerakan

Kad ransangan
Radio
Cakera padat

kreatif mengikut muzik.

TAJUK
PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
3 MUTIARA
MASA:
8:10 8:40 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

FOKUS : Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun


dengan lakuan yang betul.
SP
:
1.3.2 bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus
menggunakan genggaman atas yang statik dan lutuu difleksikan.
5.2.3 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Membentuk huruf menggunakan badan.
ii.
Gayut dan berhayun bersama pasangan.
iii.
Bergayut kaki fleksi.
iv.
Permainan kecil (Bola Bergayut). Kepit bola dan lepaskan
semasa berhayun.
TAJUK

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
4 INTAN
MASA:
8:40 9:10 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

KELAS:
3 INTAN
MASA:
9:10 9:40 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

: 7) Pergerakan Berirama (Jom Ke Sawah)

FOKUS : Berkebolehan mereka cipta pergerakan kreatif dan


melakukan konsep pergerakan muzik yang didengar.
SP
:
1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep
pergerakan mengikut muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif
bertema mengikut muzik yang didengar.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Bola
Tilam
Kon
Palang

IMPAK :

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.

Keusahawanan

BBM :

Kad ransangan
Radio
Cakera padat

IMPAK :
AKTIVITI PDP:v.
Pemanasan badan. (Regangan dinamik)
vi.
Dalam kedudukan statik, murid lakukan aksi menanam,
menuai, dan menampi padi.
vii.
Kitaran padi padi ditiup angin. Lakukan aksi sambil
menyanyi.
viii.
Dalam kumpulan kecil, murid mempersembahkan pergerakan
kreatif mengikut muzik.
TAJUK

PENDIDIKAN
JASMANI

: 5) Bergayut

:Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

FOKUS : Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun


dengan lakuan yang betul.
SP
:
1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus
menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan.
2.31 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang
stabil.

AKTIVITI PDP:i.
Memanaskan badan.
ii.
Timbang garam (mengangkat dan mengimbang ketika rakan
di atas belakang).
iii.
Murid bergayut kaki lurus.
iv.
Bergayut sambil menghayun badan.
v.
Penyejukan badan.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

IMPAK :

Palang gayut
Tilam
Batang kayu.

TAJUK
PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
5 MUTIARA
MASA:
9:40 10:10 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

: Komponen Kecergasan

FOKUS : Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan


kawalan badan dan sokongan.
OBJEKTIF :
3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri
Ujian SEGAK.
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri berasaskan kesihatan.

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan berpasangan.
ii.
Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan kecil. (4 stesen)
iii.
Murid diminta menimbang berat, tinggi, dan latihan naik turun
bangku.
iv.
Murid rekod pencapaian diri.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

IMPAK :

Pengukur tingi
Penimbang
Rajah Standard SEGAK

KELAS/MASA/
SUBJEK
TARIKH : 5/3/15
KHAMIS
PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
3 INTAN
MASA:
7:40 8:10 AM
BIL. MURID:
___ / ORANG

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
1 MUTIARA
MASA:
8:10 8:40 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
1 ZAMRUD
MASA:
8:40 9:10 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

ISI PELAJARAN
TAJUK

: 5) Bergayut

FOKUS : Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun


dengan lakuan yang betul.
SP
:
1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus
menggunakan genggaman atas yang statik dan lutuu difleksikan.
5.2.3 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
AKTIVITI PDP:v.
Pemanasan badan. (Membentuk huruf menggunakan badan.
vi.
Gayut dan berhayun bersama pasangan.
vii.
Bergayut kaki fleksi.
viii.
Permainan kecil (Bola Bergayut). Kepit bola dan lepaskan
semasa berhayun.
TAJUK

: 8) Berskip

FOKUS

: Berkebolehan melakukan pergerakan berskip dengan betul.

SP
:
1.2.1 Melakukan pergerakan berskip.
2.2.3 Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

CATATAN
ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Bola
Tilam
Kon
Palang

IMPAK :

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Skittal
Bakul.

IMPAK :

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Permainan buka tutup skittal).
ii.
Berskip bebas.
iii.
Skip Mengikut Tempo.
iv.
Berskip mengikut ketua ke pelbagai arah.
v.
Permainan Kecil : Skip Mencari Harta.
TAJUK

: 8) Berskip

FOKUS

: Berkebolehan melakukan pergerakan berskip dengan betul.

SP
:
1.2.1 Melakukan pergerakan berskip.
2.2.3 Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.
AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Permainan buka tutup skittal).
ii.
Berskip bebas.
iii.
Skip Mengikut Tempo.
iv.
Berskip mengikut ketua ke pelbagai arah.
v.
Permainan Kecil : Skip Mencara Harta.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

IMPAK :

Skittal
Bakul.

KELAS/MASA/
SUBJEK

TARIKH : 6/3/15
JUMAAT
PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
4 MUTIARA
MASA:
7:40 8:10 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

ISI PELAJARAN
TAJUK

:8) Kembara Hutan (Pergerakan Berirama)

FOKUS

: Berkebolehan melakukan pergerakan mengikut irama.

SP
:
1.5.1 mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep
pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta
mengikut muzik yang didengar.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

KELAS:
5 MUTIARA
MASA:
8:10 8:40 AM

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Bangku
Tali skital
Muzik
Kad gambar

IMPAK :

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan.
ii.
Penerokaan hutan bergerak melepasi bangku, tali (sungai),
seperti pengembaraan hutan.
iii.
Suasana hutan berkumpulan, murid memilih kad gambar
dan melakukan pergerakan yang mewakili objek yang
terdapat dalam kad.
iv.
Murid melakukan persembahan pergerakan haiwan di dalam
hutan.
TAJUK

PENDIDIKAN
JASMANI

CATATAN

: Komponen Kecergasan

FOKUS : Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan


kawalan badan dan sokongan.
OBJEKTIF :
3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri
Ujian SEGAK.
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri berasaskan kesihatan.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Tilam
Jam randik

IMPAK :

BIL. MURID:
___ /

ORANG

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
6 BERLIAN
MASA:
8:40 9:10 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
1 INTAN
MASA:
9:10 9:40 AM

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan berpasangan.
ii.
Dalam kumpulan, murid dibahagikan kepada 4 stesen
iii.
Murid diminta bangkit tubi, tekan tubi, dan lari ulang alik.
iv.
Murid rekod pencapaian masing masing.
TAJUK

: 1) Pendidikan Sukan

UNIT

: Keselamatan semasa beraktiviti

OBJEKTIF PELAJARAN:
1. Kognitif : Memilih tempat yang sesuai untuk beraktiviti.
2. Afektif : Kepimpian dan kerjasama

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

Slaid
Lembaran kerja.

IMPAK :

AKTIVITI PDP:i.
Set induksi
ii.
Guru menunjukkan slaid gambar tempat permainan yang
selamat dan tidak selamat.
iii.
Murid menyiapkan lembaran kerja
iv.
Murid menyatakan kepentingan memilih tempat beraktiviti
yang selamat.
TAJUK

: 8) Berskip

FOKUS

: Berkebolehan melakukan pergerakan berskip dengan betul.

SP
:
1.2.1 Melakukan pergerakan berskip.
2.2.3 Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

IMPAK :

Skittal
Bakul.

5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.


BIL. MURID:
___ /

ORANG

PENDIDIKAN
JASMANI
KELAS:
4 INTAN
MASA:
9:40 10:10 AM
BIL. MURID:
___ /

ORANG

AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan. (Permainan buka tutup skittal).
ii.
Berskip bebas.
iii.
Skip Mengikut Tempo.
iv.
Berskip mengikut ketua ke pelbagai arah.
v.
Permainan Kecil : Skip Mencara Harta.

TAJUK

:8) Kembara Hutan (Pergerakan Berirama)

FOKUS

: Berkebolehan melakukan pergerakan mengikut irama.

SP
:
1.5.1 mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep
pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta
mengikut muzik yang didengar.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
AKTIVITI PDP:i.
Pemanasan badan.
ii.
Penerokaan hutan bergerak melepasi bangku, tali (sungai),
seperti pengembaraan hutan.
iii.
Suasana hutan berkumpulan, murid memilih kad gambar
dan melakukan pergerakan yang mewakili objek yang
terdapat dalam kad.
iv.
Murid melakukan persembahan pergerakan haiwan di dalam
hutan.

ELEMEN EMK :

Kreativiti & Inovasi.


BBM :

IMPAK :

Bangku
Tali skital
Muzik
Kad gambar