Anda di halaman 1dari 7

LAMPIRAN ‘A’

NOTA SERAH TUGAS

UNIT MEKANIKAL AM PERINGKAT JABATAN

KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

 • 1. Surat Penyerahan dan Akaun Terima Nota Serah Tugas.

i

 • 2. Senarai Tugas Jawatan

ii

 • 3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

iii

 • 4. Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat

iv

 • 5. Kedudukan Kewangan /Akaun dan lain-lain

v

 • 6. Fail Meja

vi

 • 7. Manual Prosedur Kerja

vii

 • 8. Lain-lain

vii

I. Surat Pengerahan dan Akuan Terima

Nota Serah Tugas

__________________________________________

MOHD SANI BIN AHMAD

 • a) Adalah saya .....................................................................................................................

AJK UNIT MEKANIKAL AM

yang memegang jawatan .................................................................................................

POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN

 • di Kementerian / Jabatan / Sekolah* ................................................................................

..

ABDUL

AZIZ

SHAH

.....................................................................................................

dari tarikh

.......................................

hingga

30/08/2013

.......................................

bersama-sama ini

menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan

Awam melalui surat Bil.JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga

bersama-sama ini fail Meja/ Manual Prosedur Kerja*.

Diserahkan Oleh :

Tandatangan : ...................................

(Pegawai yang akan bertukar)

Disemak Oleh :

Tandatangan : ...................................

(Ketua Bahagian / unit / Guru Besar)

 • b) Adalah saya .....................................................................................................................

)

yang mengambil alih tugas jawatan .................................................................................

 • di Kementerian / Jabatan / Sekolah* ................................................................................

..........................................................................................................................................

mulai tarikh

........................................................

mengaku telah menerima satu (1)

salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja*.

Diterima Oleh :

Disaksikan Oleh :

Tandatangan : ...................................

Tandatangan : ...................................

(Pegawai yang akan mengambil)

(Pegawai Tadbir Kementerian)

Alih tugas)

Jabatan/Sekolah

Catatan :

* Potong mana yang tidak berkaitan

II.

Senarai Tugas Jawatan

POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Jawatan : Ketua Unit Pentadbiran Jabatan

II. Senarai Tugas Jawatan POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Jawatan : Ketua

Senarai Tugas:

 • 1. Bertanggungjawab kepada Pengarah/ Ketua Jabatan Kej. Mekanikal

 • 2. Membantu melaksanakan keperluan dan perkhidmatan keperluan P&P staf jabatan

 • 3. Membantu pentadbiran induk dalam memastikan pengurusan pentadbiran staf jabatan .

 • 4. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pembersihan jabatan yang diuruskan oleh pekerja kontrak dan mengisi boring laporan harian tentang pembersihan Jabatan.

 • 5. Sebagai penyelaras dalam penempatan keperluan perabut pejabat dan kelas.

 • 6. Menyelaras, menyedia dan mengemaskini jadual pensyarah bertugas di

jabatan.

 • 7. Menguruskan penyediaan kad perakam waktu staf/pensyarah jabatan dan laporan bulanan rekod perakam waktu ke pentadbiran induk.

 • 8. Memastikan surat dan dokumen yang diterima dalam buku daftar surat menyurat. Memperbanyakkan dan mengedarkan segala memo dan dokumen yang perlu agihan kepada semua pensyarah jabatan.

 • 9. Melaksanakan lain-lain tugas diarahkan dari semasa ke semasa oleh Pengarah/ Timbalan Pengarah Sokongan Akademik.

III.

Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Tugas-tugas Yang Belum

Kedudukan Sekarang

Tindakan Susulan Yang

Rujukan Fail, Pegawai

Catatan

Selesai

Diperlukan

Jabatan Yang Berkaitan

FAIL FRK JJ512- PNEUMATICS & HYDRAULICS

FRK TELAH DIKEMASKINI SEHINGGA 29/08/2013

MENJALANKAN P & P PADA TOPIC 4 DAN MENGEMASKINI FRK

 

BERHUBUNG DENGAN PN NORLIZA DAN PN. NORFARAHAIZAN

FAIL FRK JJ508 – ENGINEERING LABORATORY 3 (THERMO)

FRK DAN MARKAH PELAJAR TELAH DIKEMASKINI SEHINGGA 29/08/2013

MENJALANKAN P & P DAN MENGEMASKINI FRK

BERHUBUNG DENGAN EN. KHAIRULNIZAM DAN PN. NORFARAHAIZAN

FAIL JJ303 – MECHANICAL WORKSHOP PRACTICE

FRK DAN MARKAH PELAJAR TELAH DIKEMASKINI SEHINGGA 29/08/2013

MENJALANKAN P & P DAN MENGEMASKINI FRK

BERHUBUNG DENGAN EN. AMBRI

FAIL PEMANTAUAN P&P

40% PENILAIAN PENSYARAH TELAH SELESAI

SELESAIKAN BAKI 60% PENILAIAN PENSYARAH

BERHUBUNG DENGAN EN. PN ZALAIDA DAN PN. HARTINI

PENYELARASAN PERLAKSANAAN SISTEM PA

TAKLIMAT PERLAKSANAAN SISTEM PA TELAH DISELESAIKAN

PENILAIAN PA DAN LAPORAN PA

BERHUBUNG DENGAN EN. PN IFFAH DAN PN. HARTINI

FAIL PA DKM 7A

PENDAFTARAN KURSUS TELAH SELESAI

BERHUBUNG DENGAN EN. PN NORASYIDAH

IV.

Senarai harta benda / Peralatan Pejabat

SEPERTI YANG TERDAPAT DIDALAM BUKU HARTA MODAL DAN INVENTORI

 • V. Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain-lain (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja.

TIADA KAITAN

VI.

Fail Meja

(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran ’A’1)

RUJUK FAIL MEJA YANG DISERTAKAN BERSAMA

VII.

Manual Prosedur Kerja

(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran ’A’2)

RUJUK PADA MANUAL PROSEDUR KERJA YANG DISERTAKAN BERSAMA

VIII.

Lain-Lain

P O L I T E K N I K

SULTAN SALAHUDDIN

A BDUL

AZIZ

SHAH