Anda di halaman 1dari 9

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Sistem angka

Ciri

Mesir

Menggunakan sistem hieroglifik (pengumpulan semula)

Cara merekod kuantiti berdasarkan asas 10 dengan simbol satu,

Nota

Simbol

sepuluh dan kuasa sepuluh berturut-turut

Mengikut sifat penambahan

Contoh Pengiraan:

mewakili nilai 1.
mewakili nilai 10.
Mewakili nilai 100.
Mewakili nilai 1000.

(garis menegak)
(sampan terbalik)
(gulungan tali)
(bunga teratai)

mewakili nilai 21,346


Mewakili nilai 10 000.

(jari)

Mewakili nilai 100 000. (berudu)


Mewakili nilai 1 000 000. (manusia)
Babylon

Menggunakan dua angka, iaitu satu dan sepuluh.

Menggunakan sistem kedudukan asas-60 (sexagesimal)

Penggunaan sistem berulang untuk nombor 1 hingga 59

Penggunaan nilai tempat

Sumbangan sistem sexagesimal terhadap dunia moden:

Digunakan untuk mengukur sudut, koordinat geografi dan waktu

Menyumbang kepada kemajuan algebra

Menyelesaikan persamaan kuadratik

Menghasilkan rumus kuadratik


1

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Nota

Contoh Pengiraan:
Tuliskan

sebagai angka Hindu-Arab.

Penyelesaian:
Dari kiri ke kanan, nilai tempat ialah 602, 601, and 1.

1 1 60 2 ( 10 1 ) 60 1 ( 10 10 1 1 ) 1
2 60 2 11 60 1 22 1
2 3600 11 60 22 1
7200 660 22
7882
Mayan

Berasaskan sistem 20 (vigesimal)

Mempunyai nilai tempat : 1, 20, 20.18, 20.18, 20.18, ..

Susunan nilai tempat yang menegak dengan susunan dari bawah ke


atas dan nilainya pula dibaca dari atas ke bawah.

mewakili nilai 0.
mewakili nilai 1.
mewakili nilai 5.

Contoh Pengiraan:

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Nota

= 11(2,880,000) = 31,680,000
= 0144,000 = 0
= 147200 = 100,800
= 0360 = 0
=1720 = 340
=8

Rom

Peraturan:

Hanya simbol I, X, C, dan M boleh diulang, tetapi tidak boleh


menulis simbol lebih daripada 3 kali secara berturut-turut.
Contoh: III,XXX(tidak boleh tulis bagi 40)

Bila menggunakan prinsip penolakan, kita hanya boleh menolak I,


X, C, dan M (tidak V, L, atau D tanpa dengan 5)
Contoh: IX(910-1-9), XL(50-10=40), VL(tidak boleh untuk 50-5-45)

Kita hanya boleh menolak angka daripada 2 angka bersebelahan


yang paling tinggi. (contoh. kita boleh ada IV dan IX, tetapi kita

Angka Roman

Angka Hindu-Arab

10

50

100

500

1000

tidak boleh ada IL, IC, ID, IM)


3

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Nota

Gunakan palang di atas simbol atau beberapa simbol untuk


menandakan pendaraban dengan 1000. Contoh:
bermakna 5 x 1000 = 5000;

bermakna 9 x 1000 = 9000

Gunakan palang menegak untuk menandakan pendaraban


dengan 100 .Contoh;
|V| bermakna 5 x 100 = 500 ;
| | bermakna 50 x 1000 x 100 = 5,000,000

Jika angka Roman disenaraikan sedemikian hingga setiap angka


mempunyai nilai lebih besar dari angka di sebelah kanannya, maka
nilai angka boleh didapati menggunakan sifat penambahan. Setiap
angka I,X,C dan M boleh diulang sebanyak tiga kali. Angka-angka
V,L dan D tidak diulang.
Contoh : XVI=16 , CCCVI=306 , MMCCCLXII=2362

Jika angka Roman disenaraikan sedemikian hingga setiap angka


tidak mempunyai nilai lebih besar dari angka di sebelah kanannya,
maka nilai angka tersebut didapati menggunakan sifat
penambahan dan sifat penolakan. Hanya angka I,X,dan C, yang
boleh ditolak daripada angka lain.
Contoh:IV=4; IX=9; XL=40; CD=400

Penggunaan pada masa kini:

Bahagian muka surat awal buku seperti halaman nama penulis,


penerbit, kandungan, lampiran dan sebagainya. Contoh, i),ii)...
4

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Nota

Sistem pernomboran dalam esei, nota dan soalan ujian. Contoh,


a)i), (A)I,II, dan III

Tahun sukan SEA, Olimpik, Asia, contohnya XXIV...

Nombor pendaftaran kereta sempena persidangan antarabangsa;


contohnya XXI NAM

Digunakan di belakang nama waris pemimpin politik yang


mempunyai nama yang sama. Contoh: Sultan Abdulhamid II

Hindu- Arab

Boleh menulis angka bagi sebarang nombor dengan menggunakan

Menggunakan 10 simbol yang disebut digit iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5,

hanya sepuluh simbol yang disebut digit, sama ada besar atau kecil.

6, 7, 8, dan 9

Pernomboran Hindu-Arab adalah sistem asas sepuluh. Pengumpulan


dengan sepuluh (sistem perpuluhan) di mana sepuluh sa ditukar
kepada satu sepuluh, sepuluh puluh ditukar kepada satu ratus. sepuluh
ratus ditukar kepada satu ribu dan sebagainya

Pernomboran

Hindu-Arab

boleh

ditulis

dalam

bentuk

cerakin

( expanded form), di mana nilai digit dalam setiap kedudukan adalah


jelas. Contoh, 663 dalam bentuk cerakin seperti
663 = (6 x 100) + (6 x 10) + (3 x 1)

Pernomboran Hindu-Arab adalah bersifat nilai kedudukan atau sistem


nilai tempat. Nilai kedudukan dalam sistem adalah berasaskan kuasa
10 seperti , 105, 104, 103, 102, 101, 10

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Nota

Kekuatan & Kelemahan sistem angka


Sistem angka

Kekuatan

Kelemahan

Mesir

Penggunaan sistem hieroglifik memudahkan proses penambahan

Tidak ada simbol untuk sifar

Memperkenalkan konsep infiniti. Contoh: simbol infniti iaitu bulatan

Kompleks dari segi penulisan nombor.

Sukar diingati kerana setiap penambahan digit

(kita akan terus mengeliling bulatan tanpa penghujungnya)

Boleh melakukan penambahan untuk angka-angka yang besar


nilainya

Babylon

diwakili dengan simbol yang berbeza.

Mempunyai kemahiran darab

Mempunyai simbol pecahan

Penggunaan sistem berulang untuk nombor 1 hingga 59

Sifar bukan sebagai nombor

memudahkan penulisan nombor

Penggunaan nilai tempat yang tidak jelas

Mempunyai nilai tempat

Menimbulkan kekeliruan nilai kerana diletakkan

Penggunaan simbol yang kurang yang memudahkan ingatan

ruang untuk membezakan nilai tempat dalam angka.


Contoh, dua nilai sepuluh dalam Babylonian yang
ditulis bersebelahan boleh ditafsirkan sebagai 20,
atau 610 atau mungkin 3060.
6

MTES 3013

Mayan

Topik 1 Sistem Angka

Nombor besar senang dinyatakan

Arimetik mudah diselesaikan oleh pengguna

Nota

Memerlukan kaedah yang lebih komplek untuk nilai


20 dan ke atas iaitu memerlukan penggabungan
proses pendaraban dan penambahan.

Rom

Penggunaan prinsip penolakan yang membolehkan nombor

Tiada simbol sifar

diwakili secara lebih ringkas

Sukar untuk mengingati sistem notasi berangka yang

Penggunaan prinsip pendaraban yang memudahkan penulisan


nombor yang bernilai besar

lebih kompleks.

Harus mematuhi beberapa peraturan tertentu jika


menggunakannya

Hindu-Arab

Menggunakan sepuluh simbol yang disebut digit

Boleh ditulis dalam bentuk cerakin

Merupakan sistem nilai kedudukan atau sistem nilai tempat

Senang ditulis dan difahami

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Nota

Jadual perbandingan Sistem Pernomboran Mayan dan Sistem Pernomboran Hindu-Arab


Sistem Pernomboran Mayan

Simbol mewakili simbol sifar ialah cenkerang

Perbandingan

Simbol untuk
mewakili simbol Simbol mewakili sifar ialah kosong ( 0 )
sifar

Menggabungkan dua atau lebih set simbol iaitu cenkerang wakil 0,


titik wakil 1 dan palang wakil 5
Contoh :

Dan

Sistem Pernomboran Hindu-Arab

Menyelesaikan arimatik operasi penambahan dan


penolakan dengan biasa

Dapat
meyelesaikan
Contoh : 15 + 4 = 19
arimatik operasi
penambahan
Dan
dan penolakan
12 - 6 = 6

Menggunakan sistem asas duapuluh (20)

Sistem asas

Mengggunakan sistem asas sepuluh (10)

Simbol yang
digunakan

Menggunakan 10 simbol yang disebut digit iaitu 0, 1, 2, 3,


4, 5, 6, 7, 8, dan 9

Menggunakan 20 simbol daripada nombor 0 19 mewakil 3 simbol


iaitu cengkerang (

) wakil nilai 0, palang () wakil nilai 5 dan

titik ( .) wakil nilai 1

MTES 3013

Topik 1 Sistem Angka

Susunan nilai tempat yang menegak dengan susunan dari bawah ke


atas dan nilainya pula dibaca dari atas ke bawah. Nilai tempat ialah :
1, 20, 20.18, 20.18, 20.18, ..

Nota

Susunan nilai tempat yang mendatar secara kiri ke kanan


dan dibaca dari kanak ke kiri. Nilai tempat bagi sistem
ialah : 1, 10, 100, 1000, atau 1, 10, 10, 10, .

Contoh pengiraan :

Susunan sistem Contoh pengiraan :


Nilai tempat
13000 + 12890 + 345 = 26235
Bentuk cerakin :
663 = (6 x 10) + (6 x 10) + (3 x 1)

Menggunakan angka
13.7.0.4 untuk menulis
nilai yang besar

Cara menulis
nilai nombor

Menulis
96124
dalam
sistem asas
10.