Anda di halaman 1dari 17

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah TS1


KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Kebersihan dan keceriaan kantin
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Hal Ehwal Murid/ Kantin

Teras Strategik

Isu-Isu
Strategik

Strategi

Pelan Tindakan

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Meningkatkan
Kebersihan kantin
tahap kebersihan masih di tahap kurang
kantin
memuaskan.

Program

Kantin masih kurang

1. Meningkatkan
tahap kebersihan
dan keselesaan
kantin dari sudut
fizikal dan
makanan.

1. Meningkatkan

Mengadakan program
kebersihan kantin.

Tiada
laporan
murid mengalami
simptom
keracunan
makanan.

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

80%

90%

100%

Isu-Isu
Strategik

Teras Strategik
Keceriaan Kantin

ceria.

Strategi
keceriaan dan
keselesaan kantin
2. Menyemai sikap
bertanggungjawab
murid terhadap aset
kantin dan
kemudahan kantin.

Pelan Tindakan

Mengadakan program
keceriaan kantin

KPI
1. Meningkatkan
keceriaan dan
keselesaan
kantin
2. Menyemai
sikap
bertanggungja
wab murid
terhadap aset
kantin dan
kemudahan
kantin.

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

90%

95%

100%

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah TS1
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Kebersihan dan keceriaan kantin
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Unit kantin
Strategi

Meningkatkan tahap kebersihan & Keceriaan kantin

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

Bil
1.

2.

Program/Projek
Program
Kebersihan Kantin

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

1. Meningkatkan tahap kebersihan dan

keselesaan kantin dari sudut fizikal


dan makanan.

Program Keceriaan 1. Meningkatkan keceriaan dan


kantin
keselesaan kantin
2. Menyemai sikap bertanggungjawab
murid terhadap aset kantin dan
kemudahan kantin.

GPK HEM,
J/K Kantin &
Pengusaha
kantin

GPK HEM,
J/K Kantin &
Pengusaha
kantin

Kos/Sumbe
r

Jan- Nov

Mac

RM1300.00

KPI

TOV

Sasaran

Tiada laporan murid


mengalami
simptom
keracunan makanan.

80%

1. Meningkatkan
keceriaan dan
keselesaan kantin.

90%
-

2. Menyemai sikap
bertanggungjawab
murid terhadap
aset kantin dan
kemudahan kantin.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Kebersihan kantin
Peningkatan Peratus Kebersihan kantin
Jan-Nov 2014
Murid tahun 1,2,3,4,5 dan 6.
1. GPK HEM
2. J/K Kantin
3. Pengusaha Kantin
1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa ;
-

Kata-kata aluan guru besar.

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Pembentangan kertas konsep.


Pelantikan Ahli Jawatankuasa.
Pengagihan tugas dan deskripsi tugas.
Penetapan tarikh, masa dan tempat.
Perbincangan mengenai kos.
Perbincangan perjalanan projek.
Penetapan kumpulan sasaran
Pemberitahuan dan surat menyurat.
Hal-hal lain.

2. Buku Rekod Pemantauan Harian Kantin


-

AJK kantin membuat pemantauan harian

3. Laporan Kendiri Harian


- Buku laporan kendiri harian diisi oleh pengusaha kantin setiap hari
4. Pemeriksaan Kesihatan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
- Memeriksa tahap kebersihan kantin

5. Laporan Bulanan Kantin ke PPD


- Menghantar laporan bulanan kantin ke PPD
- Menghantar laporan Lampiran 12 (KSS1/2011)

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Keceriaan kantin
Peningkatan Peratus Keceriaan kantin
Mac 2014
Murid tahun 1,2,3,4,5 dan 6.
1. GPK HEM
2. J/K Kantin
3. Pengusaha Kantin
1. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Kantin
- Melaporkan tentang tugas dan aduan kantin
- Mencadangkan keceriaan kantin

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

2. Buku Rekod Pemantauan Harian Kantin


- AJK kantin membuat pemantauan harian.
3. Laporan Kendiri Harian
- Buku laporan kendiri harian diisi oleh pengusaha kantin setiap hari
4. Laporan Bulanan Kantin ke PPD
- Menghantar laporan bulanan kantin ke PPD
5. Pelaksanaan Keceriaan Kantin pada bulan Mac
- Menceriakan kantin

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian
Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

Bil
1

Program/Projek
Program Kebersihan
Kantin.

SK Dato; Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid/ Kantin

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Jan Nov 2014

Setiap bulan

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Program Keceriaan
kantin.

Nama Penilai:

Mac 2014

Setiap bulan

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Kebersihan kantin
Peningkatan Peratus Kebersihan kantin
Jan-Nov 2015
Murid tahun 1,2,3,4,5 dan 6.
1. GPK HEM
2. J/K Kantin
3. Pengusaha Kantin
1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa ;
Kata-kata aluan guru besar.
Pembentangan kertas konsep.
Pelantikan Ahli Jawatankuasa.
Pengagihan tugas dan deskripsi tugas.
Penetapan tarikh, masa dan tempat.
Perbincangan mengenai kos.
Perbincangan perjalanan projek.
Penetapan kumpulan sasaran
Pemberitahuan dan surat menyurat.
Hal-hal lain.

2. Buku Rekod Pemantauan Harian Kantin


-

AJK kantin membuat pemantauan harian

3. Laporan Kendiri Harian


- Buku laporan kendiri harian diisi oleh pengusaha kantin setiap hari
4. Pemeriksaan Kesihatan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
- Memeriksa tahap kebersihan kantin

5. Laporan Bulanan Kantin ke PPD


- Menghantar laporan bulanan kantin ke PPD
- Menghantar laporan Lampiran 12 (KSS1/2011)

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Keceriaan kantin
Peningkatan Peratus Keceriaan kantin
Mac 2015
Murid tahun 1,2,3,4,5 dan 6.
1. GPK HEM
2. J/K Kantin
3. Pengusaha Kantin
1. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Kantin
- Melaporkan tentang tugas dan aduan kantin
- Mencadangkan keceriaan kantin
2. Buku Rekod Pemantauan Harian Kantin
- AJK kantin membuat pemantauan harian.
3. Laporan Kendiri Harian
- Buku laporan kendiri harian diisi oleh pengusaha kantin setiap hari
4. Laporan Bulanan Kantin ke PPD
- Menghantar laporan bulanan kantin ke PPD
5. Pelaksanaan Keceriaan Kantin pada bulan Mac
- Menceriakan kantin

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Program Kebersihan
Kantin.

Jan Nov 2015

Setiap bulan

Program Keceriaan
kantin.

Mac 2015

Setiap bulan

Bil

Program/Projek

SK Dato; Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid/ Kantin

Nama Penilai:

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Keberkesanan
Program

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

Tarikh:

Catatan

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Membangunkan potensi individu melalui
Sekolah unggul penjana generasi
JADUAL 5
VISI
pendidikan berkualiti
terbilang
JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Hal Ehwal Murid/ Kantin
Sasaran Prestasi
Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV 2014 2015 2016
2014 2015 2016
Catatan
MISI

Meningkatkan tahap
Tiada laporan murid
kebersihan dan
mengalami simptom
keselesaan kantin dari keracunan makanan.
sudut fizikal dan
makanan.
Meningkatkan
keceriaan dan
keselesaan kantin

Meningkatkan
keceriaan dan
keselesaan kantin

90%

95%

100%

90%

95%

100%

Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH, RPS 2014-2016

SEKOLAH : SK DATO ABU BAKAR BAGINDA


1) Analisis persekitaran TOWS/COWS Matriks (BIDANG/UNIT: HAL EHWAL MURID/ UNIT KANTIN)
(S) Kekuatan:
S1 Sokongan dari pihak sekolah dan
guru dan PIBG
S2 Guru memberi komitmen yang
tinggi.
S3 kerjasama dan semangat
berpasukan yang tinggi di kalangan
warga sekolah.

(W) Kelemahan:
W1 Pengusaha kantin yang kurang peka
tentang mutu perkhidmatan.
W2 Kekurangan tempat khas untuk
murid makan.

Strategi SO:

Strategi WO:

S01 sentiasa melakukan perbincangan


profesional di antara pentadbir, J/K
Kantin dan pengusaha kantin.

1. Menjalankan program kebersihan dan


keceriaan kantin.

(C) Cabaran:

Strategi SC:

Strategi WC:

C1 tidak mendapat kerjasama yang


baik dari pihak kantin.
C2 murid kurang kesedaran tentang
kebersihan kantin.

1. memberi token kepada murid yang


menjaga kebersihan kantin.

1 Memantap kesedaran kebersihan di


kalangan murid dengan memberi motivasi
di setiap perhimpunan pagi.

Dalaman

Luaran
(O) Peluang:
01 mempunyai hubungan yang baik
dengan semua pihak.

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2015
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah TS1


KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Kebersihan dan keceriaan kantin
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Unit kantin
Strategi

Bil
1.

2.

Program/Projek
Program
Kebersihan Kantin

Program Keceriaan
kantin

Meningkatkan tahap kebersihan & Keceriaan kantin

Objektif
1. Meningkatkan tahap kebersihan dan

keselesaan kantin dari sudut fizikal


dan makanan.

1. Meningkatkan keceriaan dan


keselesaan kantin
2. Menyemai sikap bertanggungjawab
murid terhadap aset kantin dan
kemudahan kantin.

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
GPK HEM,
J/K Kantin &
Pengusaha
kantin

GPK HEM,
J/K Kantin &
Pengusaha
kantin

Jan- Nov

Kos/Sumbe
r
-

KPI

TOV

Sasaran

Tiada laporan murid


mengalami
simptom
keracunan makanan.

90%

Mac
RM1300.00

3. Meningkatkan
keceriaan dan
keselesaan kantin.
4. Menyemai sikap
bertanggungjawab
murid terhadap
aset kantin dan
kemudahan kantin.

95%
-