Anda di halaman 1dari 14

SK BUKIT SOGA

TAJUK:
KERTAS KERJA LARIAN MERENTAS DESA

Tarikh:19 JANUARI 2016 (SELASA)

MERENTAS DESA
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SOGA
1. PENGENALAN
Aktiviti Larian Merentas Desa yang dijalankan ini diharapkan akan dapat disertai oleh
100% warga Sekolah Kebangsaan Bukit Soga. Larian ini menggunakan jarak 4
kilometer bagi tahap 2 dan 3 km bagi tahap 1. Selain itu, ianya menjadi satu medan
bagi menggalakkan murid menyertai kegiatan sukan di sekolah dan menjayakan
matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia melalui program 1 Murid 1 Sukan.Aktiviti
ini yang dijalankan dengan tujuan mengutip mata penyertaan dan mata bonus bagi 10
peserta dikalangan murid yang dapat sampai dahulu bagi setiap kategori aliran murid.
2 . OBJEKTIF
2.1 Memperkembangkan potensi setiap warga Sk.Bukit Soga seiring dengan
Falsafah Pendidikan Negara.
2.2 Memberi peluang kepada pelajar untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti
sukan secara positif .
2.3 Memupuk jalinan kerja sama yang erat antara para ibu bapa,guru dan pelajar.
2.4 Membina dan memupuk nilai-nilai displin, kerjasama, daya saing dan daya juang di
kalangan pelajar.
3 . MATLAMAT
3.1 Menjayakan matlamat 1 Murid 1 Sukan di SK Bukit Soga.
3.2 Membina budaya dan gaya hidup sihat serta mengamalkan Konsep Kegairahan
Bersukan (Passion of Sport)
3.3 Melahirkan warga SKBS yang cemerlang, gemilang, terbilang dalam
kurikulum,kokurikulum dan sahsiah pelajar.
3.4 Mencungkil bakat baru bagi mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.

4 . KONSEP
4.1 Dijalankan pada

:19 Januari 2016

4.2 Jarak

: 4 Kilometer

4.3 Garisan mula

: Dataran Sk. Bukit Soga

4.4 Garisan tamat

: Pintu masuk utama Sk.Bukit Soga

4.5 Format

: Berbentuk pertandingan antara 6 pasukan

4.6 Hadiah /sijil

: 10 pelari yang sampai dahulu bagi setia kategori bagi


tahap 2 dan 10 pelari terpantas bagi tahap 1(1,2,3)

4.7 Pakaian

: Pakaian sukan (mengikut rumah sukan)

5 . PENYERTAAN
5.1 Penyertaan semua pelajar tahap 1 dan 2 Sk.Bukit Soga,KECUALI atas
arahan kesihatan.
5.2 Pendaftaran dikira melalui kehadiran pelajar yang akan diambil oleh guru kelas.
6 . KESELAMATAN
6.1Menghubungi Balai Polis (Unit Trafik ),Hospital, makluman kerana melibatkan
keselamatan jalan raya dan keselamatan awam.
6.2 Menubuhkan Unit Peronda Bermotosikal (UPB )untuk mengiringi peserta.
6.3 Tambahan 2 anggota JPAM akan dibahagikan di setiap Check Point tujuan
keselamatan.
7 . HADIAH
7.1 Jumlah hadiah yang disediakan ialah sebanyak 40 hadiah
7.2 Satu mata kemenangan tertentu akan diberikan kepada peserta yang sampai ke
garisan penamat.
7.3 Setiap murid yang menyerti larian merentas desa ini akan diberikan 1 mata penyertaan
.

8 . ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL.

JENIS TUNTUTAN

1.

Hadiah peserta
i) 40 x rm3.50

JUMLAH

Rm 140.00

2.

Bahan percetakan (Banting)

3.

Makanan dan minuman murid


(RM 1.50 X 800)

4.

Teknikal & peralatan

RM 150.00
RM 1200.00

RM 200.00

RM1690.00

JUMLAH

9 . PELAKSANAAN
9.1 Dijalankan pada

: 19 Januari 2016

9.2 Masa berhimpun

: 7.20 pagi

9.3 Masa pelepasan

: 8.30 pagi

9.4 Pelepasan oleh

: En.Rahmad b. Rahman
Guru Besar
SK Bukit Soga

CATATAN

9.5 Aturcara
7.20 pagi
8.00 pagi
8.15 pagi
8.20pagi
8.30 pagi
10.00
10.30 pagi
10.45 pagi

Perhimpunan pelajar

Mengambil kedatangan oleh guru kelas


Senam robik
Taklimat merentas desa 2016
Pegawai Check Point mengambil kedudukan
Bacaan doa

Pelepasan peserta P- (TAHUN 1-6) / L ( TAHUN 1-6)


Semua peserta dijangka sampai ke garisan penamat

Minuman dan makanan ringan diedarkan kepada murid


Penyampaian hadiah dan sijil
Nyanyian lagu Negaraku, pembersihan dan bersurai

10. PENUTUP
10.1 Adalah diharapkan aktiviti ini akan menepati matlamat dan objektif yang
digariskan
10.2 Keselamatan peserta adalah diutamakan
10.3 Kerjasama daripada semua pihak diucapkan terima kasih.

MAJULAH SUKAN UNTUK SEMUA

PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT


KEJOHANAN MERENTAS DESA SKBS 2016
1. UNDANG-UNDANG KEJOHANAN
1.1 Kejohanan ini tertakluk kepada mana-mana udang-undang atau peraturan AM
MSSD tetapi tertakluk kepada peraturan dan syarat-syarat Larian Merentas Desa
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SOGA yang telah digariskan.
2. JENIS-JENIS PERTANDINGAN
2.1 Dinamakan Larian Merentas Desa SKBS 2016
3. KATEGORI PENYERTAAN
3.1 Enam pasukan rumah

- MERAH/KUNING/BIRU/HIJAU OREN

3.2 Dua bahagian

- Lelaki (L) & Perempuan (P)

3.3 Kategori penyertaan

- Mengikut tahun/Aliran bagi tahap 2(A) dan tahun

1,2,3(B) satu kategori yang digabungkan.


4. PENYERTAAN
4.1 Terbuka kepada pelajar yang masih bersekolah dan berdaftar secara sah di SKBS
2016 sahaja.
4.2 Setiap rumah sukan wajib menghantar peserta bagi kedua-dua kategori
4.3 Tiada borang penyertaan kerana kehadiran yang diambil oleh guru kelas dianggap
sebagai syarat kelayakan.
4.4 Pelajar yang tidak memulakan larian di garisan permulaan dianggap tidak layak
menyertai kejohanan

5. MATA DAN KEPUTUSAN KEJOHANAN


5.1 Mata akan dikira bagi penyertaan (1 mata) dan 5 mata bagi setiap 10 orang yang
sampai awal mengikut kategori
5.2 Mata terkumpul bagi setiap kategori / rumah akan dikira dan diumumkan di akhir
Kejohanan.
5.3 Penentuan kedudukan pasukan rumah dikira berdasarkan jumlah kiraan mata
terbanyak bagi keseluruhan kategori.
5.4 Jika berlaku kedudukan mata yang sama (seri ) maka mata kemenangan akan
diberikan berdasarkan bilangan penyertaan bagi setiap rumah .
Murid-murid yang menamatkan lariannya secara sah akan diberikan mata.
Kedudukan rumah dalam pertandingan ini akan ditentukan berdasarkan jumlah mata yang
terbanyak.

6. BANTAHAN
6.1 Bantahan hanya boleh dibuat berhubung dengan status peserta ,kategori ,penipuan
dalam larian .
6.2 Bantahan hendaklah dilakukan serta merta tetapi tidak lewat 10 minit sebelum
Keputusan muktamad diumumkan.
6.3 Bantahan rasmi hendaklah dibuat secara bertulis .
7. HAK JAWATANKUASA PENGELOLA
7.1 J/K Pengelola dengan persetujuan Pengerusi Pengelola berhak meminda manamana bahagian yang difikirkan perlu.
7.2 J/K Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara berbangkit dan yang tidak
bersedia dalam terma Peraturan dan syarat-syarat larian ini.

JAWATANKUASA PROGRAM MERENTAS DESA SKBS 2016

Pengerusi
Naib Pengerusi
Naib Pengerusi 2
Naib Pengerusi 3

:
:

Tahir
Naib Pengerusi 4
Penyelaras program

En Rahmad bin Abd Rahman


En Mohd Sharom bin Silimin
:
En Mohd Nazari bin Shukor
:
Pn Nor Rashidah bte Mohd
:

Pn.Hasmiza bt Hassan

En Razeiff bin Yahya

Pen Penyelaras program :

En Adnan @ Yong bin Ibrahim

Setiausaha Program
:
Naib Setiausaha program
Buku Program
:

En Abu Bakar bin Husein


:
Pn.Nafisah bt.Nawi
Pn Hjh Jamilah bte Omar
En Mohd Nazeri bin Mohd Yusof

Hadiah/sijil

: Pn Noraine bte Ismail


Pn Ida Rina bte Md Shukor

Pencatat/statistik

:
Pn Huzaini bte Jafri
Pn Noorlida bte Ahmad Hijazi

Dokumentasi

: En.Faisal bin Hassan


En.Rosmin b.Hassan Tami
En.Hanifa b.Hosnan

Minuman Peserta/pegawai
Ajam

: Pn Sakenah bte Shah


Pn Fatimah bte Jamhari
Pn Awal Sukirah bte Tawan

Keselamatan /Disiplin
Hamzah

En Mohd Amin bin

En Razinurhisyam bin
Mohamad

Pertolongan Cemas

Rondaan Bermotorsikal

En Hairozi bin Mahmod


En Kharul Amilin bin Mohd
:

Juruacara

: Pn.Hjh Zabariah bt Abd .Manaf


Pn Khafizah bte Mohamed

Siaraya

: En Naushad bin Noordin Mian


En.Fairul Hisham bin Sudin

Hakim

: Pn Fauziah bte Abu Bakar


Cik Norhazwin bte Salim
En Suleiman bin Abd Majid

Check Point

AHLI JAWATANKUASA KERJA


BIL.
1.

AJK GURU
BUKU PROGRAM DAN

BIDANG TUGAS
Menyediakan Buku Program Kejohanan

ALATAN

JEMPUTAN

Mengedarkan Buku Program Kejohanan


Menyediakan dan ,mengedarkan surat
jemputan kepada pihak polis, hospital,
PPD (surat pemberitahuan.)
Membuat tempahan makanan/minuman
untuk pegawai-pegawai dan pelajarpelajar yang bertugas
Mengagihkan makanan/minuman kepada
pegawai-pegawai dan pelajar-pelajar yang
bertugas
Menempah hadiah mengikut kategori
Menyusun hadiah untuk acara
Penyampaian
Hadiah
Menyediakan sijil untuk para pemenang
Hadiah, dulang
dan sijil
Sentiasa berhubung dengan JK
Sumbangan/Tajaan sekiranya pihak
sekolah
menerima sebarang sumbangan yang
berbentuk hadiah
Menyediakan alat siaraya di Tapak
Perhimpunan
Menyimpan semula peralatan yang
digunakan setelah selesai kejohanan
Mengumpul semua maklumat untuk
didokumentasikan
Membuat dokumentasi dengan kerjasama
S/U Kokurikulum dan S/U Sukan
Memastikan persekitaran sekolah berada
dalam keadan bersih

MAKANAN/MINUMAN
PEGAWAI KEJOHANAN

HADIAH, CENDERAMATA DAN


SIJIL

P.A. SISTEM
5
FOTO & DOKUMENTASI
6
KEBERSIHAN
7
KECEMASAN

KESELAMATAN,
DISIPLIN,
DAN KAWALAN LALU LINTAS

JURUACARA MAJLIS
11
12

PERALATAN

Menyediakan pasukan JPAM yang


bertugas
di check point dan stesen-stesen yang
telah dikenalpasti
Memohon bantuan peralatan dan
kerjasama
dari Pusat Kesihatan
Mengawal disiplin murid sepanjang
perjalanan program
Memastikan keselamatan murid dalam
keadaan terkawal sepanjang program

Menyediakan teks yang bersesuaian dan


mengacara kejohanan semasa permulaan
dan penyampaian hadiah pemenang.
Menyusun perabot yang sesuai di Tapak
Perhimpunan untuk para tetamu, Juru
Acara Majlis,

13

PELEPAS
Guru Besar dan Barisan GPK SK
Bukit Soga

PERSIAPAN TREK

14

PENYELARAS
LORONGLORONG PENAMAT DAN
TEMPAT-TEMPAT HAKIM
15

URUSETIA DAN PENYELARAS


BORANG PERTANDINGAN
.

16

17

HAKIM-HAKIM PENAMAT

Urusetia dan AJK Hadiah


Mengemas dan menyimpan
perabot selepas
selesai kejohanan
Melepaskan para peserta
kategori di garisan permulaan

semua

mengikut Hon
dan
Hailer

Mencari trek yang bersesuaian untuk


peserta .
Menyediakan pelan trek/laluan Kejohanan
Merentas Desa
Memasang Check Point di trek.
Menyediakan lorong-lorong penamat dan
tempat kedudukan para Hakim Penamat
sebagaimana pelan
Melabelkan setiap lorong dan kedudukan
para Hakim Penamat untuk panduan
peserta
Mengemas
semula
lorong-lorong
penamat, kerusi dan meja para Hakim
Penamat selepas selesai kejohanan
Menyediakan borang-borang kejohanan
dan mengagihkan kepada setiap Ketua
Hakim
Memberi taklimat kepada setiap Ketua
Hakim tata cara mengisi borang
kejohanan
Membuat publisiti Kejohanan Merentas
Desa peringkat sekolah
Mengaudit markah yang diperolehi dari
Ketua
Hakim
untuk
menentukan
kedudukan Rumah Sukan
bagi
setiap
kategori
dan
keputusan
keseluruhan kejohanan
Menyerahkan keputusan akhir kepada
Juru Acara Majlis untuk acara
Penyampaian Hadiah
Bertugas sebagai ketua hakim penamat
untuk kategori masing-masing
Memberi taklimat tatacara mengisi borang
kejohanan kepada hakim-hakim penamat
Mengambil kupon kedudukan dari no 1
hingga 20 bagi kategori masing-masing
daripada pencatat masa
Menyemak kupon check point para
peserta dan mengagihkan kupon
kedudukan no 1 hingga 20 kepada peserta

Tali
raffia,
penanda,
gunting
dan
masking tape

Borang-borang
kejohanan, alat
tulis
dan
Kalkulator

PENCATAT PEMENANG

18

19

PENYELARAS CHECK POINT

20

MEMANASKAN BADAN
SEBELUM LARIAN &
SENAMROBIK

21

PERONDA
MULA
SEMASA KEJOHANAN

DAN

yang berjaya menamatkan larian untuk


kiraan markah
Memastikan
hakim-hakim
penamat
merekodkan mata merentas desa
mengikut rumah sukan peserta bagi
menentukan pungutan markah rumah
sukan mengikut kategori masing-masing
Menyemak dan menandatangani borangborang kejohanan yang diterima dari
hakim-hakim penamat bagi kategori
masing-masing dan menyerahkannya
kepada urusetia untuk diaudit

Bekerjasama dengan Hakim Penamat dan


Penjaga Masa dalam menentukan masa
kedudukan peserta
Mengambil nama , nama rumah, no KP
bagi pemenang no 1- 20 dan bagi no 21100, nama rumah
sahaja
perlu
dicatat
Membantu urusetia mengira pungutan
bagi kategori masing-masing
Menyelia, membawa dan menyerahkan Penanda check
point dan kupon
kupon check point kepada peserta
check point
Mencatat nombor larian setiap peserta
Membawa pulang penanda check point
masing-masing dan letakkan di pondok
jaga
Memastikan setiap check point ada
Pegawai Check Point yang bertugas
sebelum kejohanan dimulakan
Mengawas pergerakan para peserta di
sekitar laluan trek
Melakukan tunjukcara memanaskan
badan
Memastikan peserta mengikut dan
melakukan aktiviti memanaskan badan
Mengarahkan
pelajar
ke
tempat
permulaan mengikut kategori masingmasing
Meletakkan penanda bagi setiap Check
Point
Meronda trek bersama peserta semasa
dilepaskan oleh pelepas dan semasa
kejohanan

Muzik
yang
sesuai dengan
kerjasama
juruacara majlis.
Healer
dan
Wisel

TENTATIF PROGRAM MERENTAS DESA SK.BUKIT SOGA 2016


TARIKH
:
HARI
MASA
TEMPAT PERMULAAN
TEMPAT BERAKHIR
Masa
7.20 pagi

7.35 pagi

19 JANUARI 2016
:
Selasa
:
7.20 pagi hingga 12.00 tengah hari
:
Kawasan Pagar Sekolah
:
Dataran/Dewan utama Sekolah kebangsaan Bukit Soga

Tentatif
Pendaftaran kehadiran oleh Guru-guru kelas di
Tapak Perhimpunan
Bacaan Doa
Taklimat Kejohanan kepada Pegawai-pegawai
Kejohanan oleh Penolong Pengerusi Teknik di
kantin.
Taklimat Kejohanan kepada peserta oleh
Pengurus Kejohanan di tapak perhimpunan

Tindakan
Guru
Kelas,
Rumah

Guru

Pengerusi
Teknik,
Penolong
Pengerusi
teknik, Pegawai Check
Point, Pencatat Masa,
Hakim Penamat

7.45 pagi

Sesi memanaskan badan dan tunjukcara serta


arahan ke garisan permulaan (Senam Robik)
Pergerakan Pegawai-pegawai Check Point,
Pasukan Keselamatan dan Kawalan Lalu
Lintas serta Pasukan Kecemasan ke check
point dan stesyen masing-masing

Pegawai Check Point,


Pegawai Keselamatan
dan Lalulintas

8.15 pagi

Acara dimulakan dan dilepaskan mengikut


Kategori
Pendidikan Khas
Kategori Perempuan (B) - THN 1 2 3
Kategori Lelaki (B) - THN 1 2 3
Kategori Perempuan THN 4
Kategori Lelaki THN 4
Kategori Perempuan THN 5
Kategori Lelaki THN 5
Kategori Perempuan THN 6
Kategori Lelaki THN 6

Pelepas, Peronda Mula,


Peronda
Semasa
Kejohanan,
Peronda
Akhir,
Pertolongan
cemas

9.30 pagi

Ketua Hakim, Pencatat


Masa
Ajk minuman,hadiah

10.30 pagi

Peserta dijangka tiba


Penyampaian hadiah
Edaran minuman dan makanan ringan
Acara berakhir/negaraku

Semua guru/murid

Disediakan oleh :
.
SETIUSAHA PROGRAM
SK BUKIT SOGA

Disemak oleh,

Disahkan oleh

GPK KOKURIKULUM
SK BUKIT SOGA

GURU BESAR SK.BUKIT SOGA