Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A (30 markah)

Jawab dan tandakan jawapan yang dipilih pada kertas jawapan


1.

Penghasilan projek Tahun 6 menggunakan bahan logam dan


____________.
A. plastik
B. kayu-kayan

C. bahan buangan
D. bahan bukan logam

E.
2.

Antara bahan yang digunakan untuk penghasilan projek Tahun 6


ialah:
i.
ii.
iii.
iv.

cermin
polivinil klorida (PVC)
perspeks
zink

F.
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv

C. ii, iii dan iv


D. i, ii, iii dan iv

E.
3.

Gerudi tangan digunakan untuk __________________________________.


A.
B.
C.
D.

menjalur wayar
menebuk lubang
memotong wayar
mengesan kebocoran elektrik

F.
4.

Antara berikut, bahan manakah bukan bahan projek?


A. Kayu
B. Pahat

C. Perspeks
D. Aluminium

E.
F.
5.

Menjadikan permukaan kayu lebih menarik, cantik dan


berkilat.
Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan
________________________.
A. syelek
B. kerosin
C. turpentin
D. kertas las
G.

(1)

6. Alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur


panjang kayu?
A. Tali
B. Sesiku L

C. Jangka lukis
D. Pita pengukur

E.
7. Berikut adalah benar tentang ciri-ciri polivinil klorida (PVC)
i. plastik yang ringan
ii. keras
iii. rapuh
iv. kukuh
F.
A.
B.

i, ii dan iii
i, ii dan iv

C.
D.

ii, iii dan iv


i, ii, iii dan iv

E.
8. Polivinil klorida adalah tahan terhadap cuaca yang berubah-ubah,
penebat yang baik, legap dan ___________________.
A. boleh lebur
B. boleh laras

C. boleh lentur
D. boleh potong

E.
9. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan legap?
A. Bahan yang tidak boleh lentur
B. Bahan yang tidak ditembusi cahaya
C. Bahan yang boleh ditembusi cahaya
D. Bahan yang boleh mengkonduksi elektrik
F.
10.

Perspeks ialah salah satu bahan dalam penghasilan projek Tahun 6.

Apakah ciri-ciri perspeks?


i. ringan
ii. keras
iii. tahan lama
iv. sukar dilentur
G.
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv

C. ii, iii dan iv


D. i, ii, iii dan iv

E.
11.

Apakah kepentingan menggunakan alatan tangan yang betul?


i. Menjadikan hasil projek lebih menarik
ii. Mengelakkan alatan tangan dari rosak
iii. Menjadikan hasil projek lebih kemas
iv. Mengelakkan bahan kerja dari rosak
(2)

F.
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv

C. ii, iii dan iv


D. i, ii, iii dan iv

E.
F. Soalan 12 dan 13 adalah berdasarkan Rajah 1.
X

G.
H. Rajah 1
12.

Apakah nama alat yang ditunjukkan di dalam Rajah 1 di atas?


A. Gergaji besi
B. Gergaji puting
C. Gergaji tangan
D. Gergaji lengkung halus
I.

13.

Apakah kegunaan alatan yang ditunjukkan di dalam Rajah 1 di atas?


A. Memotong logam nipis
B. Membuat bentuk lengkung.
C. Memotong PVC dan perspeks
D. Memotong kayu dan papan tebal
J.

14.

Apakah gergaji yang sesuai digunakan untuk membuat bentuk

lengkung pada bahan nipis?


A. Gergaji besi
B. Gergaji puting
C. Gergaji tangan
D. Gergaji lengkung halus
K. Soalan 15 dan 16 adalah berdasarkan Rajah 2.

L.
(3)

M. Rajah 2
15.

Apakah alat yang ditunjukkan di dalam Rajah 2 di atas?


A. Gergaji Mesin
B. Gergaji Rantai

16.

C. Gergaji Kerawang
D. Gergaji Automatik

E.
Apakah kelebihan menggunakan alat di dalam Rajah 2 di atas?
A. Dapat memotong kayu yang besar
B. Dapat memotong banyak kayu dalam satu masa.
C. Dapat memotong bahagian yang melengkung dengan cepat.
D. Dapat mengukir pelbagai bentuk dan corak hiasan pada kayu.
F.

17.

Bagaimanakah hendak menentukan saiz pahat?


A. Berdasarkan panjangnya
B. Berdasarkan lebar hulunya
C. Berdasarkan saiz pemegangnya
D. Berdasarkan lebar mata pemotongnya
G.

18.

Apakah jenis pahat yang biasa digunakan dalam penghasilan projek?


A. Pahat rata
B. Pahat parut

C. Pahat senget
D. Pahat tepi serong

E.
19.

Apakah alat yang boleh digunakan untuk memotong perspeks?


A. Pahat
B. Gergaji tangan

C. Pisau pemotong
D. Gergaji kerawang

E.
20.

Apakah kegunaan pistol pengokot di dalam penghasilan projek Tahun

6?
A.
B.
C.
D.

Untuk
Untuk
Untuk
Untuk

menebuk lubang skru


melekatkan bahan projek
membuat hiasan pada projek
mencantum dua bahan yang nipis dan lembut

F.
21.

Apakah bahan pengikat yang digunakan dalam projek Tahun 6?


i.
tali
ii.
getah
iii.
dawai kokot
iv.
rod perekat panas
G.
A. i dan ii
B. i dan iii

C. ii dan iii
D. iii dan iv
(4)

E.
22.

Apakah sistem yang digunakan dalam mesin pengisar ais?


A. Motor dan gear
B. Motor dan takal

C. Gegancu dan rantai


D. Takal dan tali sawat

E.
23.

Apakah contoh kenderaan yang menggunakan takal dan tali sawat?


A. Lori
B. Basikal

C. Kapal selam
D. Kereta kabel

(5)

E.
24.

Motor memperoleh kuasanya daripada tenaga ____________________.


A. suria
B. elektrik
C. kinetik
D. keupayaan
F.

25.

Sistem Elektromekanikal adalah gabungan elektrik dan

___________________.
A. gear
B. magnet
C. elektronik
D. mekanikal
26. Asas Elektromekanikal adalah terdiri daripada:
i.
mekanik dan elektrik
ii.
motor dan gear
iii.
motor, takal dan tali sawat
iv.
motor, gegancu dan rantai
G.
A.
B.
C.
D.

i, ii dan ii
i, ii dan iv
ii, iii dan iv
i, ii, iii dan iv

H.
27.

Sistem pergerakan sebuah motosikal adalah _____________________.


A. Motor dan gear
B. Takal dan tali sawat
C. Motor, gegancu dan rantai
D. Motor, takal dan tali sawat
I.

28.

Apakah langkah pertama sebelum memulakan kerja penghasilan

projek?
A. Membuat lakaran
B. Memotong benda kerja
C. Mengukur dan menanda
D. Mengenal pasti projek yang hendak dibina
J.
29.

Antara alatan yang digunakan dalam penghasilan projek Tahun

adalah:
i.
ii.

Pistol pengokot
Pistol perekat panas

iii.

Pisau pemotong perspeks

iv.

Gergaji kerawang

K.
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iii
i, ii dan iv
ii, iii dan iv
i, ii, iii dan iv

L.
30.

Apakah kriteria untuk memilih lakaran yang terbaik?


i.
Menepati tema
ii.
Mesra alam
iii.
Mudah dibina
iv.
Menjimatkan kos

M.
N. A.

i, ii dan iii

O. B.

i, ii dan iv

P. C.

ii, iii dan iv

Q. D.

i, ii, iii dan iv

R.

S. Bahagian B (30 markah)


T. Jawab dan tulis jawapan pada ruang jawapan yang disediakan.
U.
1. Penghasilan projek Tahun 6 menggunakan bahan:
a) _________________________
b) _________________________
V. (

/ 2 markah)

W.
2. Tandakan betul (

) bagi pernyataan yang betul dan (

) bagi

pernyataan yang salah.


X.

a) Jarum tangan digunakan untuk memotong kain atau fabrik.

Y.

b) Jahitan kia boleh digunakan untuk membaiki kelim yang

Z.

meretas.
c) Tapak penanaman sayur sesuai dibuat berhampiran

AA.

dengan jalan raya.


d) Penyiram pokok boleh juga digunakan untuk menggembur

AB.

tanah di batas.
e) Bagi mengawal serangan perosak, racun serangga perlu

AC.

disembur pada sayur-sayuran.


f) Sayuran jenis daun ialah seperti timun, petola, labu dan

AD.

peria.
g) Sayuran jenis akar ialah seperti sengkuang, keledek, lobak

AE.

dan keladi.
h) Campuran medium penanaman terdiri daripada tanah

AF.

loam, bahan organik dan pasir.


i) Merumput ialah aktiviti mencantas bahagian pokok yang

AG.

rosak kerana serangan perosak.


j) Baja perlu ditabur setiap hari bagi memastikan pokok

AH.

membesar dengan baik.


AI.
AJ.

/ 10 markah)

AK.
3. Padankan alatan tangan dan kegunaannya.

Memasang skru

AL.

/ 8 Markah)

AM.
4. Tulis BETUL bagi pernyataan yang betul dan tulis SALAH
untuk pernyataan yang salah.

AN.

/ 10 Markah)
AO.
AP.
AQ.
AR.

AS. --- SOALAN TAMAT ---