Anda di halaman 1dari 5

TAJUK

: PENGASINGAN KOMPONEN DI DALAM CAMPURAN

AKTIVITI 4.5
campurannya.

Mengasingkan

garam

dan

pasir

daripada

ARAHAN :
(1) Baca dengan teliti maklumat bagi eksperimen ini sebelum memulakan
aktiviti.
(2) Lengkapkan tujuan, hipotesis, bahan dan radas.
(3) Mulakan eksperimen dan catatkan pemerhatian pada ruangan pemerhatian.
(4) Selepas tamat eksperimen, lengkapkan kesimpulan dan jawab soalan
perbincangan di bawah.
TUJUAN
: Mengkaji proses pengasingan campuran garam dan pasir melalui
proses penurasan
HIPOTESIS :
penurasan.

Pasir

dapat

diasingkan

daripada

larutan

melalui

proses

BAHAN DAN RADAS: garam, pasir, bikar, rod kaca, kanta pembesar, Kertas turas,
corong turas, spatula dan air suling.

PROSEDUR :
1) Satu spatula pasir dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang mengandungi 5
spatula garam dan digaul sehingga sebati.
2) Campuran itu diperhatikan dengan menggunakan kanta pembesar.
Apakah pemerhatian anda terhadap campuran tersebut ?*
Apakah warna campuran itu?*
3) 100 cm3 air suling dimasukkan ke dalam bikar itu dan dikacau selama 1 minit.
Apakah pemerhatian anda terhadap campuran tersebut ?*

Apakah warna larutan itu ? *


4) Larutan dalam bikar tersebut dituraskan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah
4.15.
5) Baki turasan dibiarkan di dalam kertas turas dan diperhatikan dengan kanta
pembesar.
Apakah pemerhatian anda terhadap baki turasan itu? *
Apakah warna baki turasan itu? *
Adakah ia sama dengan campuran sebelum ditambah dengan air suling?*
Apakah pemerhatian anda terhadap hasil turasan ?*
Apakah warna larutan hasil turasan itu ?*
Adakah pasir terkandung dalam hasil turasan? Jika ya, terangkan.*
Adakah garam terkandung dalam hasil turasan ? Jika ya, terangkan.*
PERBINCANGAN :
1) Namakan kaedah pengasingan dalam eksperimen ini.
Kaedah penurasan
2) Apakah bahan yang tertinggal pada kertas turas sebagai baki turasan ?
Pasir
3) Apakah larutan yang terbentuk di dalam hasil turasan ?
Larutan garam
4) Pada pendapat anda, mengapakah pasir tidak wujud dalam hasil turasan?
KBAT
Ini disebabkan butiran pasir terlalu besar untuk melalui ruang-ruang pada kertas
turas.
5) Bolehkah kita boleh mengasingkan garam daripada larutan pada hasil turasan
itu ? Terangkan jawapan anda. KBAT
Boleh.
(a) Melalui proses penyejatan. Larutan garam dibiarkan terdedah kepada cahaya
matahari sehingga air tersejat kering. Seterusnya garam akan terhasil.
(b) Melalui proses pendidihan. Larutan garam dididihkan sehingga larutan itu
kering. GGaram akan terhasil.

TAJUK

: PENGASINGAN KOMPONEN DI DALAM CAMPURAN

ARAHAN : Baca dengan teliti maklumat bagi eksperimen ini sebelum memulakan
aktiviti. Lengkapkan tujuan, hipotesis, bahan dan radas. Mulakan eksperimen
dan catatkan pemerhatian pada ruangan pemerhatian di bawah. Selepas tamat
eksperimen, lengkapkan kesimpulan dan jawab soalan perbincangan di bawah.
AKTIVITI 4.5
campurannya.
TUJUAN

Mengasingkan

garam

dan

pasir

daripada

:________________________________________________________________

HIPOTESIS : _______________________________________________________________
BAHAN DAN RADAS: garam, pasir, bikar, _______________,
kanta pembesar,
___________, corong turas, ___________, dan air suling.

PROSEDUR :
1) Satu spatula pasir dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang mengandungi 5
spatula garam dan digaul sehingga sebati.
2) Campuran itu diperhatikan dengan menggunakan kanta pembesar.
3) 100 cm3 air suling dimasukkan ke dalam bikar itu dan dikacau selama 1 minit.
4) Larutan dalam bikar tersebut dituraskan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah
4.15.
5) Baki turasan dibiarkan di dalam kertas turas dan diperhatikan dengan kanta
pembesar.

PEMERHATIAN :
CAMPURAN
Garam
pasir

WARNA

PEMERHATIAN MELALUI KANTA PEMBESAR

dan

Garam, pasir
dan air suling
Baki
pada
turas

turasan
kertas

Hasil turasan
dalam bikar

KESIMPULAN :
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
PERBINCANGAN :
1) Namakan kaedah pengasingan dalam eksperimen ini.
________________________________________________________________________________
2) Apakah bahan yang tertinggal pada kertas turas sebagai baki turasan ?
_________________________________________________________________________________
3) Apakah larutan yang terbentuk di dalam hasil turasan ?
______________________________________________________________________________
4) Pada pendapat anda, mengapakah pasir tidak wujud dalam hasil turasan?
KBAT

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5) Adakah kita boleh mengasingkan garam daripada larutan pada hasil turasan
itu ? Terangkan jawapan anda. KBAT
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________