Anda di halaman 1dari 6

PENETAPAN SASARAN AWAL TAHUN

Bil

Maklumat dalam
Borang Markah
Keberhasilan
Aspek
Kualiti Pengurusan

Maklumat dalam dokumen rujukan


Deskripsi
Pengurusan
Kokurikulum

Sasaran / eviden awal tahun


Peningkatan Pencapaian ahli persatuan
Persatuan

TOV

ETR

Pengurusan Fail

PdP/Instruksional

pengetahuan serta
kemahiran yang
dipelajari oleh
murid / pelajar /
guru.

Peningkatan
penglibatan murid
/ pelajar / guru
dalam PdP.

Peningkatan GPMP
Tingkatan

TOV

ETR

Peningkatan % penglibatan
Tingkatan
TOV
ETR

PENETAPAN SEMULA SASARAN PERTENGAHAN TAHUN


Bil

Maklumat
dalam
Borang
Markah
Keberhasilan
Aspek
Kualiti
Pengurusan

PdP
/Instruksional

Maklumat dalam dokumen rujukan

Deskripsi

Sasaran / eviden awal


tahun

1.1Pengurusan
dan
Pemimpinan
Organisasi
1.3 Pengurusan Rujuk Sasaran Kerja
Kokurikulum
Utama Bidang
(45%)
Kokurikulum Tahun
2015
2.4
pengetahuan
serta
kemahiran
yang dipelajari
oleh murid /
pelajar / guru.
(30%)

2.5

Peningkatan GPMP
Ting
2A
2C
1D

TOV
3.12
4.47
3.60

ETR
2.00
3.00
3.00

Tingkatan 2A

Pencapaian Pertengahan Tahun

Sasaran Akhir Tahun

Rujuk Laporan Pertengahan Tahun

Rujuk Sasaran Kerja


Utama Bidang
Kokurikulum Tahun 2015

Terdapat peningkatan GPMP bagi Ting


2A dan 2C tetapi penurunan GPMP bagi
Ting 1D

Peningkatan GPMP

Ting
2A
2C
1D

TOV
3.12
4.47
3.60

PPT
2.59
3.70
3.75

Tingkatan 2A

ETR
2.00
3.00
3.00

+/
0.53
0.77
0.15

Ting
2A
2C
1D

TOV
3.12
4.47
3.60

ETR
2.00
3.00
3.00

Tingkatan 2A

Peningkatan
penglibatan
murid /
pelajar / guru
dalam PdP.
(20%)

sasaran semua

murid (41 orang)


dapat melibatkan diri
dan menjawab soalan
kuiz bagi aktiviti
MathQuiz di sudut

Matematik
sasaran semua
murid (41 orang)
dapat melibatkan diri
dalam perbincangan
kumpulan dan
menyiapkan tugasan
kumpulan yang diberi
semasa kelas
Matematik Tingkatan
2
Tingkatan 2C
sasaran semua
murid (45 orang)
dapat melibatkan diri
dalam aktiviti
berpasangan semasa
PdP dan menyiapkan
tugasan kumpulan
yang diberi semasa
kelas Matematik
Tingkatan 2

hanya 36 dari 41 rang murid


melibatkan diri dan menjawab soalan
kuiz bagi aktiviti MathQuiz di sudut
Matematik
semua murid (41 orang) dapat
melibatkan diri dalam perbincangan
kumpulan dan menyiapkan tugasan
kumpulan yang diberi semasa kelas
Matematik Tingkatan 2

Tingkatan 2C
semua murid (45 orang) dapat

melibatkan diri dalam aktiviti


berpasangan semasa PdP dan
menyiapkan tugasan kumpulan yang
diberi semasa kelas Matematik
Tingkatan 2

sasaran semua
murid (38 orang) dapat
melibatkan diri dan
menjawab soalan kuiz
bagi aktiviti MathQuiz
di sudut Matematik
sasaran semua
murid (38 orang) dapat
melibatkan diri dalam
perbincangan kumpulan
dan menyiapkan
tugasan kumpulan yang
diberi semasa kelas
Matematik Tingkatan 2
Tingkatan 2C
sasaran semua
murid (44 orang) dapat
melibatkan diri dalam
aktiviti berpasangan
semasa PdP dan
menyiapkan tugasan
kumpulan yang diberi
semasa kelas
Matematik Tingkatan 2

sasaran semua murid (45 orang) dapat melibatkan diri dan aktiviti didik hibur dan menyiapkan tugasan.

Aspek Kualiti Pengurusan

Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan

dan Kepimpinan Organisasi


Kurikulum
Kokurikulum
Hal-ehwal Murid
Kewangan
Pentadbiran Pejabat
Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia


Pengurusan Hubungan Luar

Aspek PdP / Instruksional

Pemahaman dan kemahiran murid / pelajar / guru


Pengetahuan sedia ada murid / pelajar / guru
Perkongsian maklumat, ilmu pengetahuan dan kemahiran oleh murid / pelajar / guru
Penglibatan murid / pelajar / guru dalam PdP

Peningkatan dalam:
1.1.
Pengurusan dan kepimpinan organisasi.
1.2.
Pengurusan kurikulum.
1.3.
Pengurusan kokurikulum.
1.4.
Pengurusan Hal-ehwal Murid.
1.5.
Pengurusan kewangan.
1.6.
Pengurusan pentadbiran pejabat.
1.7.
Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal.
1.8.
Pengurusan dan pembangunan sumber manusia.
1.9.
Pengurusan hubungan luar.

2.1.
Peningkatan pemahaman dan kemahiran
murid / pelajar / guru dalam mengaplikasi, menganalisis,
mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.
2.2.
Peningkatan pengetahuan sedia ada murid /

pelajar / guru semasa dan selepas PdP.


2.3.
Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu.
2.4.
pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari
oleh murid / pelajar / guru.
2.5.
Peningkatan penglibatan murid / pelajar / guru
dalam PdP.
3.1. Deskripsi- deskripsi lain