Anda di halaman 1dari 12

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN SENI VISUAL 2016

PENYELARASAN TUGASAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)

Kajian Rekaan Seni Visual.


Kerja Kursus Kertas 3 (2611/3)
Februari Julai

22 24 FEB 2016
PEARL INTERNATIONAL HOTEL
KUALA LUMPUR

TUGASAN 1
BIDANG
TAJUK
PRODUK

:KOMUNIKASI VISUAL
:REKABENTUK GRAFIK
:PEMBUNGKUSAN COKLAT

*Beri keutamaan kepada BAHASA MALAYSIA dan BAHASA INGGERIS

PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:


BIL
1

4
5
6

8
9

10

11

KANDUNGAN TUGASAN
KOLEKSI GAMBAR pelbagai reka
bentuk pembungkusan, muka taip,
ilustrasi,dan aspek-aspek lain yang
berkenaan sebagai sumber ilham.
LAKARAN REKABENTUK
pembungkusan berserta lukisan hamparan
dengan skala
dan catatan.

KEPERLUAN
Gambar pelbagai jenis rekabentuk pembungkusan
,mukataip,illustrasi dan aspek lain yang berkenaan
Koleksi gambar: 2 helaian.
Gambar berwarna(minimum 4 keping)
Setiap gambar ada catatan sumber rujukan.
Rekabentuk sendiri dengan skala dan ada
catatan(bermaklumat)
Skala bebas
Minimum 4 jenis rekabentuk

LAKARAN perkembangan idea muka taip


dengan catatan.

LAKARAN olahan reka bentuk logo atau


identiti syarikat dengan catatan.

Menggunakan jenis-jenis mukataip yang sedia ada.


Perlu membuat lakaran sendiri.
Minimum 4 jenis lakaran dan ada
catatan(bermaklumat)
Minimum 4 lakaran olahan rekabentuk logo
Setiap lakaran perlu bermaklumat.

LAKARAN olahan idea ilustrasi dengan


catatan.
LAKARAN olahan idea reka letak muka
taip, ilustrasi, identiti syarikat, dan aspek
penerangan dengan catatan.

Menghasilkan lakaran olahan idea ilustrasi berkaitan.


Minimum 4 lakaran olahan dan bermaklumat
Olahan idea dalam bentuk hamparan.
Olahan merangkumi rekaletak mukataip,ilustrasi,logo.
Setiap olahan perlu bermaklumat.
Minimum 4 jenis olahan.

KAJIAN WARNA reka bentuk


pembungkusan dengan catatan dan
skema warna.

Menghasilkan 4 kajian warna dan skema


warna(minimum)
Pilih satu yang terbaik dari olahan rekaletak.

Melukis hamparan penuh pembungkusan mengikut


skala(pilih satu yang terbaik dari kajian warna.

Melukis ilustrasi mengikut situasi yang dikehendaki.


Lukis 1 keping

LUKISAN ALAT DAN BAHAN yang


digunakan serta catatan

Melukis alat dan bahan yang digunakan beserta


catatan

LUKISAN atau gambar foto proses dan


teknik penghasilan serta catatan
mengikut urutan.

Melukis proses penghasilan atau gambar foto proses.


Boleh cetak gambar hitam-putih.
Gambar foto mesti individu.

HAMPARAN penuh reka bentuk pilihan.


ILUSTRASI PERSEMBAHAN yang
menggambarkan fungsi dalam situasi
sebenar.

*1. Hasil kerja akhir(Produk) - Jika menggunakan komputer, perlu ada rekod proses kerja dalam CD
2. Semua proses kerja perlu dilakukan secara manual.

TUGASAN 2
BIDANG

:REKA BENTUK

TAJUK

:HIASAN DALAMAN

PRODUK

:MODEL BILIK PENGINAPAN HOTEL BERTEMA

SITUASI
Seorang pemilik hotel ingin menjadikan bilik penginapan di hotelnya unik bagi menarik
minat pelancong untuk menginap. Beliau mahu setiap bilik dihias berdasarkan tema
cerita rakyat Malaysia.
TUGASAN
Anda dikehendaki membuat kajian dan menghasilkan reka bentuk hiasan dalaman bilik
penginapan hotel tersebut berdasarkan tema cerita rakyat Malaysia
Portfolio kajian anda hendaklah mengandungi perkara berikut:BI
L

KANDUNGAN TUGASAN

KEPERLUAN

Koleksi gambar pelbagai jenis ruang bilik


penginapan sebagai sumber ilham.

Kajian dan koleksi gambar tentang cerita


rakyat Malaysia.

Lukisan atau catan realistik gambaran


yang berkaitan cerita rakyat Malaysia.

Lukisan atau catan pelan lantai ruang


bilik mengikut skala.

Lakaran perkembangan idea perabot dan


kelengkapan pada pelan lantai dengan

Gambar pelbagai jenis ruang bilik


penginapan hotel
Koleksi: 2 helaian (minima 4 setiap
helai)
Gambar berwarna.
Setiap gambar mesti ada catatan
Gambar ilustrasi atau kajian dari
mana-mana sumber penceritaan
epik melayu. Contohnya:
i)
Puteri Gunung Ledang.
ii)
Si Tanggang
Koleksi: 2 helaian (minima 4)
Gambar berwarna.
Setiap gambar mesti ada catatan
Lakaran olahan dan perkembangan
diambil dari nombor 2(boleh
digabungkan)
Minimum satu lakaran
Mesti ada catatan
Pilih satu dari no. 1
Minimum 1 lakaran
Hasilkan pelan lantai berskala dan
mempunyai dimensi lengkap
keluasan bilik. (skala mengikut
kesesuaian)
Mesti ada catatan
Tiada pelan lantai.
Hasilkan kajian setiap perabut dan

catatan

Lakaran reka letak perabut dan


kelengkapan pada pelan lantai dengan
catatan.

Kajian ergonomik reka bentuk.

Kajian warna dengan dengan catatan dan


skema warna
Lukisan perspektif tiga sudut pandangan
menarik dengan catatan

10

Lukisan persembahan dalam situasi


sebenar dengan catatan

11

Lukisan alat dan bahan yang digunakan


dengan catatan

12

Lukisan atau gambar foto proses dan


teknik penghasilan dengan catatan
mengikut urutan

peralatan yang berada di dalam


bilik.
Hasilkan lukisan atau catan
perkembangan idea dari bentuk
objek asal ke idea sebenar semua
perabut dan peralatan.
Mesti ada catatan
Hasilkan catan atau lukisan semua
perabut dan kelengkapan berskala
dari pandangan pelan.
Mesti ada catatan
Kajian tentang keserasian
penggunaan produk dan saiz yang
sesuai untuk kegunaan .
Hasilkan demensi dan catatan
Kajian warna ruang dalaman dan
warna perabut dan kelengkapan
4 kajian warna
Hasikan lukisan atau catan 3 sudut
pandangan perspektif dari berlainan
arah.
Catatan mesti dibuat.
Lukisan atau catan situasi sebenar
pada lokasi bilik peinapan yang di
gubah.
Mesti ada catatan
Menghasilkan lukisan atau catan
alat dan bahan yang digunakan
untuk menghasilkan folio dan
produk untuk tugasan 2
Mesti dilabelkan semua alat dan
bahan
Menghasilkan lukisan atau catan
serta boleh menggunakan gambar
proses penghasilan folio dan
produk.
Mesti senaraikan aktiviti di bawah
gambar atau lukisan

TUGASAN 3
BIDANG
TAJUK
PRODUK

: KOMUNIKASI VISUAL
: REKA BENTUK GRAFIK
: REKA BENTUK KORPORAT DAN PENGIKLANAN

PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:


BIL
KANDUNGAN TUGASAN
KEPERLUAN
1.
Kajian reka bentuk korporat dan pengiklanan
Pilih satu syarikat penerbangan dan buat
syarikat penerbangan yang anda pilih.
kajian mengenai:
- Sejarah syarikat
- Contoh logo, sampul surat, kepala surat
dan poster atau pengiklanan (poster).
Gambar berwarna.berserta catatan
2.
Lukisan atau ilustrasi reka bentuk korporat
Lukisan atau ilustrasi :
- Logo
dan pengiklanan syarikat penerbangan yang
- Sampul surat
anda pilih.
- Kepala surat
- Pengiklanan (poster).
3
Koleksi gambar logo, sampul surat, kepala
Koleksi gambar mana-mana syarikat penerbangan.
surat, dan poster dengan catatan.
Koleksi logo 4 contoh
Koleksi sampul surat 4 contoh
Koleksi kepala surat 4 contoh
Koleksi pengiklanan (poster) poster
Gambar berwarna.berserta catatan
4
Lakaran perkembangan idea logo, sampul
Minimum setiap item 4 lakaran
surat, kepala surat dan poster dengan
Mesti ada catatan.
catatan.
5
Kajian tipografi dengan catatan
Minimun 4 lakaran
Mengolah tipografi sedia ada menjadi lebih
menarik.
Tidak boleh cipta sendiri tanpa mengolah muka
taip sedia ada.
Setiap olahan mestilah berserta catatan.
6
Lakaran olahan reka letak (mana-mana yang
Lakaran olahan reka letak untuk:
- Sampul surat - 4 lakaran
berkenaan) dengan catatan
- Kepala surat - 4 lakaran
- Poster - 4 lakaran
Minimum 4 gubahan reka letak dengan catatan
7

Kajian warna dan skema warna dengan


catatan.

Lukisan persembahan dalam situasi sebenar


dengan catatan.

Lukisan alat dan bahan yang digunakan


dengan catatan.

10

Gambar foto atau lukisan proses dan teknik


penghasilan dengan catatan.

Kajian warna pada gubahan rekaletak yang


dipilih untuk setiap rekaan.
4 kajian warna beserta skema dan catatan.
Lukisan persembahan dalam situasi sebenar untuk:
- Kepala surat dan sampul surat
- Poster.
Lukisan alat dan bahan yang digunakan
beserta catatan.
Boleh dilukis secara komposisi atau
berasingan.

Mengambil gambar foto atau melukis proses


dan teknik penghasilan dengan catatan.
Gambar foto mestilah kelihatan gambar
pelajar.

CATATAN :
1.
2.
3.
4.

Logo dan Poster hendaklah dihasilkan secara manual.


Sampul surat dan kepala surat boleh dihasilkan secara manual atau cetakan komputer.
Setiap hasil kerja hendaklah kemas dan dibingkaikan secara berasingan.
Logo, sampul surat dan kepala surat dibingkaikan sekali.
Portfolio anda hendaklah bermaklumat.

TUGASAN 4
BIDANG
TAJUK
PRODUK

: KRAF TRADISIONAL
: UKIRAN KAYU
: PENYANGKUT BAJU

PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:


BIL
1.

KANDUNGAN TUGASAN
Koleksi gambar pelbagai jenis penyangkut
baju sebagai sumber ilham.

2.

Koleksi gambar pelbagai jenis ukiran kayu


sebagai sumber ilham dengan catatan.

Koleksi gambar flora sebagai sumber ilham


dengan catatan.

Lukisan atau catan realistik flora yang dipilih.

Lakaran perkembangan idea penyangkut baju


dengan catatan.

Lakaran olahan idea motif flora dengan


catatan

Kajian warna dan skema warna dengan


catatan (jika perlu)

Lukisan 2 sudut pandangan menarik.

9
10

Lukisan persembahan dalam situasi sebenar


Lukisan alat dan bahan yang digunakan
dengan catatan.

11

Gambar foto atau lukisan proses dan teknik


penghasilan dengan catatan.

CATATAN :
1. Hasil produk hendaklah dikemaskan.
2. Portfolio anda hendaklah bermaklumat.

KEPERLUAN
Koleksi gambar penyangkut baju
Gambar berwarna.berserta catatan
2 helaian kertas lukisan
Koleksi gambar ukiran kayu.
2 helaian kertas lukisan
Gambar berwarna berserta catatan.
Koleksi flora yang bersesuaian
2 helai kertas lukisan
Gambar berwarna.berserta catatan
Pilih satu sahaja dari koleksi gambar
Menggunakan teknik lukisan (media kering)
atau catan (media basah).
Minimun 4 lakaran
Lakaran yang dihasilkan dalam bentuk 3D atau
2D..
Setiap olahan mestilah berserta catatan.
Minimun 4 lakaran
Pilih satu dari no. 5
Lakaran yang dihasilkan dalam gubahan reka
letak.
Setiap olahan mestilah berserta catatan.
Kajian warna pada lakaran olahan idea yang
dipilih untuk setiap rekaan.
4 kajian warna beserta skema dan catatan.
Lukisan 2 sudut yang menarik, contohnya
pandangan hadapan dan sisi kiri atau kanan.
Dipamerkan di satu sudut di bilik hotel,
Lukisan alat dan bahan yang digunakan
beserta catatan.
Boleh dilukis secara komposisi atau
berasingan.
Mengambil gambar foto atau melukis proses
dan teknik penghasilan dengan catatan.
Gambar foto mestilah kelihatan gambar
pelajar.

TUGASAN 5 ARCA (TEMA : PERGERAKAN)


PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:
BIL

KANDUNGAN TUGASAN

Koleksi pelbagai jenis arca sebagai


sumber ilham.

Koleksi pelbagai gambar yang


berkaitan sebagai sumber ilham.

Lakaran realistik satu atau lebih hal


benda yang dijadikan sumber ilham.

Lakaran perkembangan idea arca


dengan catatan.

Lukisan Rekabentuk arca yang


dipilih dengan catatan.

Kajian warna dan skema dengan


catatan ( Jika berkenaan )

Lukisan dari tiga sudut pandangan


yang menarik.

Lukisan persembahan dalam situasi


sebenar dengan catatan.

Lukisan alat dan bahan yang


digunakan dengan catatan.

KEPERLUAN
Minima 4 Gambar dalam satu muka surat
pelbagai arca.
Koleksi: minima 2 helaian
Gambar berwarna/ hitam putih dibenarkan.
Pelbagai jenis gambar berkaitan sumber
ilham yang dipilih.
Koleksi: minima 2 helaian
Gambar berwarna/ hitam putih dibenarkan.

Lukisan realistik atau catan realistik


1 atau lebih subjek.

Lakaran perkembangan idea


Minima 4 lakaran perkembangan idea

Lukisan rekaan yang dipilih dari


perkembangan idea.,
Lakaran rekabentuk perlu ada catatan dan
pilih satu untuk menghasilkan produk akhir.

Membuat 4 kajian warna pada reka bentuk


arca yang dipilih. (jika perlu)
Perlu ada catatan.

Lukisan dari pandangan hadapan dan sisi.

Mengambarkan situasi sebenar pada


pertandingan seni arca tanah air.

Alat dan bahan boleh dilukis dalam bentuk


komposisi atau berasingan.
Mesti dilabelkan dan dicatat fungsinya.

10

Lukisan atau gambar foto proses


dan teknik penghasilan produk
mengikut urutan dengan catatan.

Boleh di lukis secara manual atau gambar


foto.
Catatan mesti ada.

Catatan: 1. Hasil kerja kukuh dan stabil.


2. portfolio anda hendaklah bermaklumat.

TUGASAN 6 KRAF TRADISIONAL (TEMBIKAR) - PASU


PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:
BIL

KANDUNGAN TUGASAN

KEPERLUAN

Koleksi gambar pasu sebagai


sumber ilham

Lukisan atau catan realistik pasu.

Lakaran perkembangan idea pasu


dengan catatan.

4
5

Lukisan sebenar rekabentuk pasu


futuristik yang dipilih
Kajian warna dengan skema warna
dan catatan

Lukisan 3 dimensi pasu dari tiga


sudut pandangan berbeza.

Ilustrasi persembahan yang


menggambarkan fungsi dalam situasi
sebenar.

Lukisan alat dan bahan yang


digunakan dengan catatan
Lukisan atau gambir foto proses dan
teknik penghasilan produk mengikut
urutan dengan catatan.

Koleksi pelbagai gambar pasu, boleh


mengambil gambar futuristik.
Gambar berwarna /hitam putih
Mesti ada catatan.
Minima 2 helaian, 4 gambar dalam satu
mukasurat.
Boleh menggunakan depan dan belakang
helaian.
Pilih satu dari koleksi gambar
Gambar berwarna
Mesti ada catatan
Boleh mix-media
Minima 4 lakaran perkembangan idea
Gambar tidak semestinya berwarna.
Mesti ada catatan.
Pilih satu dari no.3
Gambar berwarna mesti ada catatan
Boleh mix- media
Menghasilkan 4 kajian warna dan skema
warna yang digunakan.
Mesti ada catatan.
Lukisan dari 3 sudut pandangan sisi kiri ,
kanan dan hadapan yang menarik.

Mengambarkan situasi sebenar pada


pertandingan pasu tembikar kraf tangan
Malaysia.

Alat dan bahan boleh dilukis dalam bentuk


komposisi atau berasingan.
Mesti dilabelkan dan dicatat fungsinya.

Boleh di lukis secara manual atau gambar


foto.
Catatan mesti ada.

Catatan: 1 . Hasil kerja hendaklah kukuh dan stabil.


2. Hasil kerja hendaklah dibakar dan disepuh
3. Folio hendaklah bermaklumat.

TUGASAN 7 REKA BENTUK INDUSTRI- PENYEDUT HAMPAGAS


DWIFUNGSI
PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:
BIL

6
7
8

KANDUNGAN TUGASAN

Koleksi pelbagai jenis penyedut


hampagas kompak sebagai
sumber ilham dengan catatan

Lukisan atau catan realistik


penyedut hampagas kompak
yang dipilih dari sumber ilham
Lakaran perkembangan idea
reka bentuk penyedut hampagas
kompak dwifungsi berdasarkan
hal benda yang dipilih dengan
catatan.
Kajian ergonomik reka bentuk
penyedut hampagas kompak
dwifungsi.
Lukisan teknikal reka bentuk
penyedut hampagas kompak
dwifungsi dengan catatan dan
fungsi
Kajian warna dengan skema
warna dan catatan.
Lukisan perspektif dari tiga sudut
pandangan menarik
Lukisan persembahan pada
situasi sebenar

Lukisan alat dan bahan yang


digunakan serta catatan.

10

Lukisan atau gambar foto proses


dan teknik penghasilan serta
catatan mengikut urutan

KEPERLUAN

Gambar pelbagai penyedut hampagas


Koleksi: 2 helaian
Gambar berwarna / hitam putih
Setiap gambar mesti ada catatan /
bermaklumat

I lukisan/ catan realistik


Koleksi 1 helai

Minimum 4 lakaran
Idea diambil dari lukisan/catan realistik

Membuat kajian ergonomik dari pilihan


perkembangan idea
Lakaran dan kajian bermaklumat

Lukisan teknikal 1 sahaja

4 kajian warna dan skema


Bermaklumat

Dari sudut pandangan depan, sisi (kiri/kanan)


dan atas
Contoh: Alat diletakkan di dalam kereta
Dipamerkan di pameran jualan
Melukis dan melabel alat-alat yang digunakan
Catatan fungsi alat dan bahan

Lukisan atau gambar foto. ( gambar pelajar


mesti ada )
Merekodkan proses penghasilan

TUGASAN 8 KOMUNIKASI VISUAL-ILUSTRASI(DUIT KERTAS


MALAYSIA EDISI PERINGATAN)
PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:
BIL

KANDUNGAN TUGASAN

Koleksi pelbagai gambar wang


kertas sebagai sumber ilham

Lukisan/catan realistik wang


kertas yang dipilih dari sumber
ilham

Lakaran perkembangan idea


berdasarkan hal benda atau
tema yang dipilih.

KEPERLUAN

Gambar pelbagai wang kertas


Koleksi: 2 helaian
Gambar berwarna.
Setiap gambar mesti ada catatan.

1 lukisan/catan realistik wang kertas


Lukisan/catan depan dan belakang wang
kertas.

Lakaran berdasarkan tema


Perkembangan idea- sekurang-kuranganya 4
lakaran
Kekalkan gambar agong,logo,no siri dan kod
berkomputer
Tandatangan tidak perlu
Kajian muka taip minimum 4
Contoh: RM50, no siri, Bank Negara Malaysia
dan aspek-aspek yang berkaitan

Kajian tipografi dengan catatan.

Lakaran reka letak ilustrasi


dengan tipografi serta catatan

Lakaran minimum 4 (depan dan belakang)

Kajian warna dengan skema


warna dan catatan

Lakaran minimum 4 (depan dan belakang)

Lukisan persembahan dalam


situasi sebenar

Situasi Majlis Pelancaran Duit Kertas Malaysia


Edisi Peringatan

Lukisan alat dan bahan yang


digunakan serta catatan.

Melukis dan melabel alat-alat yang digunakan


Catatan fungsi alat dan bahan.

Lukisan atau gambar foto. ( gambar pelajar


mesti ada )
Merekodkan proses penghasilan.

Lukisan atau gambar foto proses


dan teknik penghasilan serta
catatan mengikut urutan

TUGASAN 9 SENI HALUS CETAKAN (CETAKAN TIMBULAN)


PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:
BIL

KANDUNGAN TUGASAN

Koleksi gambar pelbagai cetakan

Koleksi gambar pelbagai hal


benda yang boleh dijadikan
sumber ilham

KEPERLUAN

Gambar pelbagai cetakan


Koleksi: 2 helaian
Gambar berwarna.
Setiap gambar mesti ada catatan.

Gambar berkaitan muzik sebagai sumber


ilham
Koleksi 2 helai
Gambar berwarna

5
6

Lukisan atau catan realistik


berdasarkan sumber ilham

Lakaran perkembangan idea


dengan catatan
Lakaran reka letak motif dengan
catatan
Kajian warna dengan skema
warna dan catatan

Boleh beberapa alat muzik atau yang


berkaitan dengan muzik
Gabungan atau berasingan

Lakaran perkembangan idea disertakan


catatan
Minimum 4 lakaran.

Minimum 4 reka letak

Skema warna disertakan catatan

10

Ilustrasi persembahan yang


menggambarkan fungsi dalam
situasi yang sebenar
Lukisan alat dan bahan yang
digunakan serta catatan.
Lukisan atau gambar foto proses
dan teknik penghasilan serta
catatan mengikut urutan
Lampiran minimum tiga edisi
cetakan mengikut urutan

Situasi pameran karya ceatakan Sempena


Karnival Muzik Antarabangsa

Melukis dan melabel alat-alat yang digunakan


Catatan fungsi alat dan bahan

Lukisan atau gambar foto. ( gambar pelajar


mesti ada )
Merekodkan proses penghasilan.

Lampiran tiga edisi disertakan di dalam


portfolio