Anda di halaman 1dari 12

LEGER NILAI SEMESTER GANJIL

KKM :

SMP ISLAMIYAH WERU


PAI & BUDI PEKERTI

NO.

1
2

NO INDUK

131407161
131407043

131407001

131407045

131407124

131407204

131407167

131407082

131407087

10

131407013

11

131407213

12

131407016

13

131407175

14

131407134

15

131407215

16

131407254

17

131407138

18

131407218

19

131407180

20

131407060

21

131407258

22

131407184

23

131407259

24

131407102

25

131407065

26

131407029

27

131407225

28

131407067

29

131407106

30

131407068

31

131407032

32

131407109

33

131407151

34

131407193

35

131407270

36

131407073

37

131407117

38

131407158

NISN

0011570939
0005454795
0005191094
0011571949
0005292951
0005231429
0011570875
0011571951
0012137532
0011570826
9996072400
9995978875
0005230687
0012231517
0005293241
0004795064
0005179072
0011751569
0005232055
0005219993
0011593296
0005454783

NAMA SISWA

ABDU ROCHMAT
ABDUL ROHMAN
ADE ANGGARA
AHMAD FAUJI
AHMAD FAZRI
AIN GHIM N.
AMELIA
ANDRIAN NUR A
DIAZ FAUZIAH
DINA FANIRA
FACHRU ROZZY
FAJAR PURNOMO
FERI SASONO
FITRI ADETIA
FITRI INDRI UTAMI
GANGGA SULEHA
INDRIANI PUTRI
JANIKO
JUMISRI
KUNANDI
LOREN SETIAWAN
MAULANA ALDI
MOHAMAD ANDRE

0011571468
0005154959
0005293228
0005179390
9995991585
0004832593
0011570477
0011570878
0006173859
9985873861
0005292943
0005179068
9996073435
0011571438
0005454778

MUKH.GUNAWAN
NIMA
NURHOLIFAH
NURKASANA
OLIMAH
PUNGKY P.G
RAMANDA A.
RECHLATA G
ROSDINI
ROSYIDAH
SERLY ANGGRAENI
SHANTY A.
SOBRIYATUN K.
UMI ALFI ROHMAH
WIDIYANINGSIH

L/P

KOMPETENSI PENGETAHUAN

2.85

KELAS

PKN

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP

KOMPETENSI PENGETAHUAN

8C

BAHASA INDONESIA

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP

KOMPETENSI PENGETAHUAN

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP

L
L
L
L
L
L
P
L
L
P
L
L
L
P
P
P
P
L
P
L
L
L
L
L

3.20
3.20
3.49
3.50
3.50
3.49
3.49
3.49
3.50
3.20
3.49
3.20
3.49
3.20
3.49
3.49
3.20
3.49
3.20
3.20
3.20
3.20
3.50
3.50

B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+

2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.90
2.95
2.85
2.90
2.85
2.90
2.85
2.85
2.85

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2.87

3.17

3.02

2.89

2.88

3.16

2.87

2.93

2.87

3.17

2.85

2.93

2.90

2.90

2.86

2.88

2.89

2.89

2.87

2.80

2.87

3.05

2.86

2.89

2.89

3.03

3.16

3.13

2.88

2.92

2,88

2.95

3.30

B+

3.62

B+

3.82

A-

3.59

A-

3.20

3.96

3.33

B+

3.31

B+

2.90

3.13

2.85

2.89

2.88

3.05

2.86

2.91

2.90

2.99

2.86

2.92

2.90

3.11

3.37

B+

3.27

B+

2.88

2.91

2.90

2.90

2.89

3.45

2.87

2.89

2.90

3.00

2.97

2.97

2.87

2.91

2.89

2.92

2.90

3.00

3.30

B+

3.24

B+

2.89

2.93

3.00

3.08

2.90

2.93

2.89

2.92

2.89

2.90

2.90

2.96

2.89

2.91

2.95

2.85

2.89

3.02

2.93

3.07

P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P

3.49
3.20
3.20
3.49
3.20
3.20
3.20
3.19
3.20
3.49
3.49
3.49
3.20
3.49

B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+

2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2.90

3.21

3.27

B+

3.21

B+

2.88

2.92

3.38

B+

3.35

B+

2.89

3.14

2.97

2.97

3.17

3.47

3.10

3.08

2.89

3.00

3.40

B+

3.36

B+

2.87

2.95

2.97

2.93

2.85

2.90

3.42

B+

3.37

B+

2.85

2.95

2.90

2.88

2.88

3.00

2.93

2.93

3.07

3.37

3.07

3.13

2.89

3.15

3.27

B+

3.25

B+

2.95

3.27

3.10

3.11

3.20

B+

3.51

B+

3.17

3.17

3.03

3.34

3.43

B+

3.47

B+

B.INGGRIS

KOMPETENSI PENGETAHUAN

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP

3.00
3.00
2.85
2.85
2.85
2.95
3.00
2.85
3.30
3.00
2.85
2.88
2.92
3.10
3.00
3.05
2.95
2.88
3.00
2.88
2.90
2.88
2.90
2.87

B
B
B
B
B
B
B
B
B+
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

3.00
3.00
2.88
3.00
2.88
2.95
3.00
2.88
3.45
3.15
2.88
2.90
2.95
3.15
3.05
3.00
3.00
2.90
3.05
2.90
2.90
2.87
2.95
2.90

B
B
B
B
B
B
B
B
B+
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
SB
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

3.00
3.05
2.95
3.20
2.90
2.95
2.98
3.00
2.85
3.20
2.90
3.00
3.30
3.10

B
B
B
B+
B
B
B
B
B
B+
B
B
B+
B

3.05
3.06
2.95
3.25
2.95
3.00
3.05
3.00
2.85
3.30
2.95
3.00
3.30
3.15

B
B
B
B+
B
B
B
B
B
B+
B
B
B+
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SB
B

LEGER NILAI SEMESTER GANJIL

SMP ISLAMIYAH WERU

KKM :

MATEMATIKA
NO.

1
2

NO INDUK

131407161
131407043

NISN

NAMA SISWA

L/P

KOMPETENSI PENGETAHUAN

2.85

IPA

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP

KOMPETENSI PENGETAHUAN

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP SOSIAL

KOMPETENSI P

0011570939
0005454795

ABDU ROCHMAT

3.09

3.25

B+

2.90

2.90

2.90

ABDUL ROHMAN

3.05

3.25

B+

ADE ANGGARA

3.05

3.25

B+

B
B

2.90
2.88

B
B

B
B

AHMAD FAUJI

L
L

2.87
2.86

2.87

0005191094
0011571949

3.16

3.00

AHMAD FAZRI

2.86

3.25

B+

2.87
2.85

B
B

2.89
2.88

B
B

B
B

AIN GHIM N.

2.88

3.00

3.26

B+

3.50

B+

B
B

2.95
3.00

B
B

B
B

2.95

AMELIA

2.95
3.00

2.86
2.87

131407001

131407045

131407124

131407204

131407167

0005292951
0005231429
0011570875

131407082

0011571951

ANDRIAN NUR A

2.96

3.50

B+

2.86

2.88

2.86

131407087

0012137532

DIAZ FAUZIAH

3.30

B+

3.87

10

131407013

0011570826
9996072400
9995978875
0005230687

DINA FANIRA

L
P
L

3.16

3.25

B+

3.08

3.00

3.30
3.00
2.85

B+
B
B

3.45
3.15
2.88

B+
B
B

B
B
B

3.30
3.00
2.85

3.06

3.25

B+

FERI SASONO

L
L

3.16

3.50

B+

FITRI ADETIA

3.35

B+

3.75

A-

B
B
B

2.90
2.95
3.15

B
B
B

B
B
B

2.88
2.92

0012231517
0005293241
0004795064

2.88
2.92
3.10

FITRI INDRI UTAMI

3.16

3.00

3.18

B+

3.00

0005179072
0011751569

INDRIANI PUTRI

P
P
L

3.16

3.00

B
B
B

3.05
3.00
3.00

B
B
B

B
B
B

3.00

GANGGA SULEHA

3.00
3.05
2.95

3.08

3.00

2.88

2.90

0005232055
0005219993

JUMISRI

3.04

3.00

3.00

3.05

3.02

3.00

0011593296
0005454783

LOREN SETIAWAN

P
L
L

3.16

3.50

B+

2.88
2.90

B
B

2.90
2.90

B
B

B
B

3.16

3.50

B+

3.04

3.00

2.88
2.90
2.87
3.00

B
B
B
B

2.87
2.95
2.90
3.05

B
B
B
B

B
B
B
B

2.88
2.90
2.87

3.05
2.95
3.20

B
B
B

3.06
2.95
3.25

B
B
B+

B
B
B

3.05

2.90
2.95

B
B

2.95
3.00

B
B

B
B

2.98
3.00

B
B

3.05
3.00

B
B

B
B

2.90
2.95
2.98
3.00

2.85
3.20
2.90

B
B+
B

2.85
3.30
2.95

B
B+
B

B
B
B

2.85
3.20
2.90

3.00
3.30
3.10

B
B+
B

3.00
3.30
3.15

B
B+
B

B
B
B

3.00
3.30

11

131407213

12

131407016

13

131407175

14

131407134

15

131407215

16

131407254

17

131407138

18

131407218

19

131407180

20

131407060

21

131407258

22

131407184

23

131407259

24

131407102

25

131407065

26

131407029

27

131407225

28

131407067

29
30

FACHRU ROZZY
FAJAR PURNOMO

JANIKO
KUNANDI

0011571468
0005154959
0005293228
0005179390

MUKH.GUNAWAN

L
L
L

3.04

3.00

NIMA

3.04

3.50

B+

NURHOLIFAH

3.16

3.50

B+

NURKASANA

3.16

3.00

OLIMAH

3.16

3.25

B+

131407106

9995991585
0004832593

P
P

3.00

0011570477

RAMANDA A.

3.16

3.25

B+

31

131407032

0011570878

RECHLATA G

3.16

3.50

B+

32

131407109

ROSDINI

3.10

3.00

33

131407151

3.00

131407193

3.16

3.75

35

131407270

SHANTY A.

3.16

3.25

B+

36

131407073

3.00

131407117

UMI ALFI ROHMAH

P
P

3.04

37

0005179068
9996073435
0011571438

P
P
P

3.04

34

0006173859
9985873861
0005292943

P
L
P
P

3.16

131407068

3.08

3.50

B+

38

131407158

0005454778

WIDIYANINGSIH

3.16

3.00

MAULANA ALDI
MOHAMAD ANDRE

PUNGKY P.G

ROSYIDAH
SERLY ANGGRAENI
SOBRIYATUN K.

2.85
3.00

3.10
3.05
2.95
2.88
3.00
2.88
2.90

3.00
2.95
3.20

3.10

KELAS

8C

IPS
KOMPETENSI PENGETAHUAN

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP SOSIAL

2.90

2.90

B
B

2.88
2.89

B
B

B
B

2.88

2.95

3.00

2.88

B+
B
B

3.45
3.15
2.88

B+
B
B

B
B
B

B
B

2.90
2.95

B
B

B
B

3.15

3.05

B
B
B

3.00
3.00
2.90

B
B
B

B
B
B

B
B
B

3.05
2.90
2.90

B
B
B

B
B
B

B
B
B

2.87
2.95
2.90

B
B
B

B
B
B

3.05

3.06

B
B

2.95
3.25

B
B+

B
B

B
B
B
B

2.95
3.00
3.05
3.00

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B+
B

2.85
3.30
2.95

B
B+
B

B
B
B

B
B+

3.00
3.30

B
B+

B
B

3.15

LEGER NILAI SEMESTER GANJIL

SMP ISLAMIYAH WERU

KKM :

SENI BUDAYA
NO.

1
2

NO INDUK

131407161
131407043

NISN

NAMA SISWA

L/P

KOMPETENSI PENGETAHUAN

2.85

PJOK

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP SOSIAL

KOMPETENSI PENGETAHUAN KOMPETENSI KETERAMPILAN SIKAP SOSIAL KOMPETENSI PENGE

0011570939
0005454795

ABDU ROCHMAT

2.87

3.17

3.11

3.20

B+

3.15

ABDUL ROHMAN

2.88

3.16

3.04

3.15

2.85

2.87
2.89

B
B

3.17
3.15

B
B

B
B

3.06
3.19

B
B+

3.14
3.13

B
B

B
B

2.85

131407001

0005191094

ADE ANGGARA

131407045

0011571949

AHMAD FAUJI

L
L

131407124

AHMAD FAZRI

2.89

2.89

3.10

3.05

3.15

131407204

0005292951
0005231429

AIN GHIM N.

2.88

3.05

2.87

3.00

2.85

131407167

0011570875

AMELIA

131407082

ANDRIAN NUR A

B
B

3.03
2.92

B
B

B
B

3.04
2.91

B
B

3.15
3.13

B
B

B
B

131407087

DIAZ FAUZIAH

3.30

B+

3.61

3.21

B+

3.61

A-

3.25

10

131407013

0011571951
0012137532
0011570826

2.89
2.88

2.95

P
L

DINA FANIRA

3.15

3.46

B+

3.19

B+

3.07

2.90

11

131407213

9996072400

FACHRU ROZZY

131407016

FAJAR PURNOMO

2.88
2.89

B
B

3.13
3.05

B
B

B
B

3.11
3.01

B
B

3.31
3.26

B+
B+

B
B

13

131407175

9995978875
0005230687

L
L

2.95

12

FERI SASONO

2.88

2.99

3.13

3.35

B+

3.20

14

131407134

0012231517

FITRI ADETIA

131407215

0005293241

FITRI INDRI UTAMI

2.88
2.85

B
B

3.11
2.91

B
B

B
B

3.38
3.40

B+

3.70
3.59

AA-

B
B

3.20

15

P
P

16

131407254

GANGGA SULEHA

2.88

3.45

B+

3.00

3.05

2.95

17

131407138

0004795064
0005179072

INDRIANI PUTRI

2.89

3.00

3.42

B+

3.53

A-

2.85

18

131407218

0011751569

JANIKO

131407180

0005232055

JUMISRI

2.85
2.89

B
B

2.91
2.93

B
B

B
B

3.07
3.19

B
B

3.71
3.20

AB+

B
B

2.85

19

L
P

20

131407060

KUNANDI

2.88

2.93

2.93

3.25

B+

2.85

21

131407258

0005219993
0011593296

LOREN SETIAWAN

2.88

2.91

2.91

3.05

2.85

22

131407184

0005454783

MAULANA ALDI

131407259

MOHAMAD ANDRE

L
L

2.88
2.88

B
B

2.90
2.91

B
B

B
B

3.48
3.10

B+
B

3.55
3.20

AB+

B
B

2.85

23
24

131407102

MUKH.GUNAWAN

2.89

3.02

3.15

3.22

B+

2.85

25

131407065

0011571468
0005154959

NIMA

131407029

0005293228

NURHOLIFAH

2.90
2.85

B
B

3.21
2.92

B+
B

B
B

3.02
3.08

B
B

3.31
3.15

B+
B

B
B

2.85

26

P
P

27

131407225

NURKASANA

2.89

3.14

3.07

3.13

2.85

28

131407067

0005179390
9995991585

OLIMAH

3.17

B+

3.47

B+

3.19

B+

3.05

2.85

0004832593

PUNGKY P.G

2.89
2.85

B
B

3.00
2.93

B
B

B
B

3.04
3.87

B
B+

3.13
3.04

B
B

B
B

3.15

3.20

2.85

2.85

2.95

2.85

3.20

2.95

30

131407068

0011570477

RAMANDA A.

P
L

31

131407032

RECHLATA G

2.85

2.89

3.71

B+

3.37

B+

2.90

32

131407109

0011570878
0006173859

ROSDINI

2.85

2.94

3.03

3.14

2.95

33

131407151

9985873861

ROSYIDAH

2.88

3.10

2.30

3.03

2.85

34

131407193

0005292943

SERLY ANGGRAENI

3.07

3.37

B+

3.15

3.45

B+

3.25

35

131407270

SHANTY A.

2.88

3.13

3.10

3.03

2.85

36

131407073

0005179068
9996073435

SOBRIYATUN K.

2.95

3.26

B+

3.19

B+

3.11

2.90

37

131407117

0011571438

UMI ALFI ROHMAH

3.20

B+

3.51

A-

3.13

3.01

2.85

38

131407158

0005454778

WIDIYANINGSIH

3.03

3.34

B+

3.10

3.04

2.95

29

131407106

3.25

KELAS

8C

PRAKARYA

B. SUNDA

KOMPETENSI PENGETAHUAN KOMPETENSI KETERAMPILAN SIKAP SOSIAL KOMPETENSI PENGETAHUAN KOMPETENSI KETERAMPILAN SIKAP SOSIAL
H

2.90

2.87

3.17

2.90

2.88

3.16

B+

3.15
3.75

A-

B
B

2.87
2.89

B
B

3.17
3.15

B
B

B
B

3.60

A-

2.89

2.89

3.50

B+

2.88

3.05

B+

3.05
3.80

A-

B
B

2.89
2.88

B
B

3.03
2.92

B
B

B
B

B+

3.75

A-

3.30

B+

3.61

A-

2.95

3.15

3.46

B+

2.85
2.75

B
B

2.88
2.89

B
B

3.13
3.05

B
B

B
B

B+

2.90

2.88

2.99

B+
B

3.65
3.75

AA-

B
B

2.88
2.85

B
B

3.11
2.91

B
B

B
B

2.95

2.88

3.45

B+

3.15

2.89

3.00

2.85
3.75

A-

B
B

2.85
2.89

B
B

2.91
2.93

B
B

B
B

3.05

2.88

2.93

2.95

2.88

2.91

3.05
2.85

B+

B
B

2.88
2.88

B
B

2.90
2.91

B
B

B
B

3.75

A-

2.89

3.02

B
B

3.80
3.75

AA-

B
B

2.90
2.85

B
B

3.21
2.92

B
B

B
B

3.75

A-

2.89

3.14

3.80

A-

3.17

3.47

B+

A-

B+

3.75
2.85

B
B

2.89
2.85

B
B

3.00
2.93

B
B

B
B

2.85

2.85

2.89

3.75

A-

2.85

2.94

3.65

A-

2.88

3.10

B+

3.75

A-

3.07

3.37

B+

3.15

2.88

3.13

2.95

2.95

3.26

B+

3.05

3.20

B+

3.51

A-

2.95

3.03

3.34

B+

LEGER NILAI SEMESTER GANJIL

SMP ISLAMIYAH WERU

KKM :

B. ARAB
NO.

NO INDUK

131407161

NISN

NAMA SISWA

L/P

KOMPETENSI PENGETAHUAN

2.85

EKSKU

B. CERBON

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP SOSIAL

KOMPETENSI PENGETAHUAN

KOMPETENSI KETERAMPILAN

SIKAP SOSIAL

0011570939

ABDU ROCHMAT

3.15

3.13

2.90

3.20

B+

0005454795

ABDUL ROHMAN

3.15

3.11

2.90

3.20

B+

131407001

0005191094

ADE ANGGARA

3.00

3.02

2.90

3.20

B+

131407045

0011571949

AHMAD FAUJI

3.14

3.13

2.91

3.17

131407124

0005292951

AHMAD FAZRI

3.02

3.02

2.90

2.90

131407204

0005231429

AIN GHIM N.

3.12

3.14

2.90

3.07

131407167

0011570875

AMELIA

3.15

3.20

B+

SB

2.91

3.05

131407082

0011571951

ANDRIAN NUR A

3.13

3.12

2.90

2.94

131407087

0012137532

DIAZ FAUZIAH

3.17

3.20

B+

SB

3.32

B+

3.63

A-

10

131407013

0011570826

DINA FANIRA

3.11

3.16

3.18

B+

3.52

A-

131407043

11

131407213

9996072400

FACHRU ROZZY

3.10

3.13

2.90

3.15

12

131407016

9995978875

FAJAR PURNOMO

3.09

3.13

2.91

3.07

13

131407175

0005230687

FERI SASONO

3.07

3.10

2.90

3.00

14

131407134

0012231517

FITRI ADETIA

3.14

3.17

2.90

3.13

15

131407215

0005293241

FITRI INDRI UTAMI

3.16

3.16

2.90

2.92

16

131407254

0004795064

GANGGA SULEHA

3.15

3.13

2.90

3.47

B+

17

131407138

0005179072

INDRIANI PUTRI

3.14

3.14

2.91

3.02

18

131407218

0011751569

JANIKO

3.06

3.12

2.87

2.93

19

131407180

0005232055

JUMISRI

3.16

3.16

2.91

2.95

20

131407060

0005219993

KUNANDI

3.15

3.13

3.00

2.85

21

131407258

0011593296

LOREN SETIAWAN

3.02

3.02

2.90

2.83

22

131407184

0005454783

MAULANA ALDI

3.15

3.13

2.90

2.92

23

131407259

MOHAMAD ANDRE

3.04

3.08

2.90

2.93

24

131407102

0011571468

MUKH.GUNAWAN

3.14

3.15

2.90

3.04

25

131407065

0005154959

NIMA

3.17

3.21

B+

SB

2.92

3.23

B+

26

131407029

0005293228

NURHOLIFAH

3.16

3.13

2.90

2.94

27

131407225

0005179390

NURKASANA

3.15

3.12

2.90

3.16

28

131407067

9995991585

OLIMAH

3.17

3.12

SB

3.20

B+

3.50

B+

29

131407106

0004832593

PUNGKY P.G

3.16

3.12

SB

2.90

3.02

30

131407068

0011570477

RAMANDA A.

3.16

3.12

2.90

2.95

31

131407032

0011570878

RECHLATA G

3.16

3.12

SB

2.90

3.00

32

131407109

0006173859

ROSDINI

3.16

3.12

2.90

2.96

33

131407151

9985873861

ROSYIDAH

3.15

3.12

2.90

3.12

34

131407193

0005292943

SERLY ANGGRAENI

3.16

3.12

3.10

3.40

B+

35

131407270

0005179068

SHANTY A.

3.18

3.14

SB

2.90

3.15

36

131407073

9996073435

SOBRIYATUN K.

3.17

3.17

SB

2.97

3.28

B+

37

131407117

0011571438

UMI ALFI ROHMAH

3.30

3.39

B+

SB

3.22

B+

3.53

A-

38

131407158

0005454778

WIDIYANINGSIH

3.14

3.15

3.05

3.36

B+

SILAT

A+

KELAS
EKSKUL
Drum
Band

B+
B+

B+

B+

8C

KEHADIRAN
S

TK

11

11

Jumlah

LEGER NILAI SEMESTER GANJIL

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NO INDUK
131407161
131407043
131407001
131407045
131407124
131407204
131407167
131407082
131407087
131407013
131407213
131407016
131407175
131407134
131407215
131407254
131407138
131407218
131407180
131407060
131407258
131407184
131407259
131407102
131407065
131407029
131407225
131407067
131407106
131407068
131407032
131407109
131407151
131407193
131407270
131407073
131407117

NISN
0011570939
0005454795
0005191094
0011571949
0005292951
0005231429
0011570875
0011571951
0012137532
0011570826
9996072400
9995978875
0005230687
0012231517
0005293241
0004795064
0005179072
0011751569
0005232055
0005219993
0011593296
0005454783
0011571468
0005154959
0005293228
0005179390
9995991585
0004832593
0011570477
0011570878
0006173859
9985873861
0005292943
0005179068
9996073435
0011571438

KKM : 285
NAMA SISWA
ABDU ROCHMAT
ABDUL ROHMAN
ADE ANGGARA
AHMAD FAUJI
AHMAD FAZRI
AIN GHIM N.
AMELIA
ANDRIAN NUR A
DIAZ FAUZIAH
DINA FANIRA
FACHRU ROZZY
FAJAR PURNOMO
FERI SASONO
FITRI ADETIA
FITRI INDRI UTAMI
GANGGA SULEHA
INDRIANI PUTRI
JANIKO
JUMISRI
KUNANDI
LOREN SETIAWAN
MAULANA ALDI
MOHAMAD ANDRE
MUKH.GUNAWAN
NIMA
NURHOLIFAH
NURKASANA
OLIMAH
PUNGKY P.G
RAMANDA A.
RECHLATA G
ROSDINI
ROSYIDAH
SERLY ANGGRAENI
SHANTY A.
SOBRIYATUN K.
UMI ALFI ROHMAH

L/P
L
L
L
L
L
L
P
L
L
P
L
L
L
P
P
P
P
L
P
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P

38

131407158

0005454778

WIDIYANINGSIH

KELAS : VIII (DELAPAN) C


SIKAP SEPIRITUAL DAN SOSIAL DESKRIPSI ANTAR MATA PELAJARAN
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.
Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.

Secara keseluruhan telah dapat menyelesaikan seluruh KD pengetahuan, ketrampilan dan sikap pada semua mata pelajaran baik.