Anda di halaman 1dari 6

NAMA:________________________________

TINGKATAN:_________________

SMK CHERAS PERDANA


PENDIDIKAN SIVIK
DAN KEWARGANEGARAAN
UJIAN 1
MAC 2016
__________________________________

5. Yang berikut merupakan potensi intelek,


kecuali
A. Membaca
B. Bersenam
C. Mengarang
D. Menulis

Bahagian A
Soalan Objektif
(30 markah)
Arahan: Pilih satu jawapan sahaja.

Soalan 6 berdasarkan penyataan di bawah:


-Sentiasa menyedari kewujudan
pencipta
-Sentiasa mensyukuri
pemberian Tuhan

1. Apakah maksud identiti diri?


A. Gambaran keseluruhan tentang
matlamat hidup seseorang
B. Potensi diri milik seseorang individu
C. Kemahiran asas yang dimiliki oleh
seseorang
D. Kebolehan untuk mengembangkan
potensi diri

6. Penyataan di atas merujuk kepada ciriciri potensi


A. Rohani
B. Intelek
C. Jasmani
D. Emosi
7. Seseorang yang mempunyai harga diri
lazimnya
A. sukar untuk menerima kegagalan
B. selalu berfikiran negatif
C. bersemangat tinggi untuk meraih
kejayaan
D. bersaing untuk menjatuhkan orang lain

2.Yang berikut merupakan langkah-langkah


untuk mengembangkan potensi diri,
kecuali
A.Yakin akan kebolehan diri
B. Mengilap bakat yang ada
C. Gigih dan tabah berusaha
D. Mengabaikan peluang yang ada

8. Sekiranya kita berfikiran optimis, kita


A. tidak mudah dipengaruhi oleh unsur
negatif
B. sukar untuk berinteraksi dengan orang
lain
C. dapat merancang untuk bersaing dengan
orang lain
D. sering dibayangi oleh kelemahan diri

3. Yang manakah antara berikut sikap


seseorang yang berfikiran positif?
A. Tidak berani menghadapi risiko
B. Bijak memanfaatkan peluang
C. Mudah putus asa
D. Sering melakukan kesilapan
4.Bagaimanakah cara untuk memupuk
potensi diri?
A. Menyedari kewujudan pencipta
B. Menghargai keindahan alam
C. Berfikir secara kreatif
D. Menjaga kesihatan badan

9. Potensi yang dimiliki oleh setiap


individu merujuk kepada_____________
yang ada dalam dirinya.
A. kebaikan
B. kasih sayang
C. kebolehan
D. kekuatan
1

15. Rakan Ali mengajaknya ponteng


sekolah dan pergi ke pusat permainan
video. Ali sepatutnya
A. menerima pelawaan tersebut dengan
hati yang gembira
B. bersetuju sekiranya rakannya yang
mengeluarkan belanja.
C. menolak pelawaan tersebut dan
menasihati rakannya
D. memarahi dan memukul rakannya

10. Apakah faktor faktor yang


menggalakkan perkembangan potensi?
A. Alam semula jadi
B. Tahap pemikiran
C. Kesesuaian bidang
D. Rangsangan yang diterima
11. Mengapakah kita perlu mempunyai
matlamat dalam hidup?
A. Agar kita tidak ketinggalan zaman
B. Agar kita memperoleh kejayaan dalam
hidup
C. Agar kita disenangi oleh orang lain
D. Agar kita dapat mengatasi orang lain

16. Apakah yang akan berlaku sekiranya


kita tersalah memilih rakan?
A. kita akan dipandang serong oleh
masyarakat
B. kita mudah terpengaruh dengan gejala
negatif
C. kita akan kehilangan rakan yang baik
D. kita akan mengalami konflik sesama
rakan

12. Setiap orang mempunyai identiti yang


___________ dengan identiti diri orang
lain
A. sama
B. berbeza
C. positif
D. negatif

17. Mengapakah kita perlu mengamalkan


sikap rasional ketika membuat sesuatu
keputusan?
A. Agar kita tidak menyesal di kemudian
hari
B. Agar keputusan tersebut mendatangkan
keuntungan
C. Agar tidak menyusahkan diri sendiri
D. Agar kita mempunyai masa untuk
membetulkan kesilapan

13. Perkembangan potensi diri


membolehkan seseorang itu memperoleh
__________ dalam kehidupan.
A. kesejahteraan
B. kesengsaraan
C. kebolehan
D. keyakinan
14. Mengapakah kita perlu bijak memilih
rakan?
A. Agar tidak terpengaruh dengan kegiatan
yang negatif
B. Agar dapat mengambil kesempatan
terhadap rakan
C. Agar beroleh pertolongan ketika
menghadapi kesusahan
D. Agar dapat berkongsi pengalaman

18. Yang berikut ialah ciri-ciri asertif yang


perlu ada dalam diri, kecuali
A. berfikir dengan matang
B. mudah terpengaruh
C. bersikap tegas
D. mempunyai harga diri
19. Salah seorang rakan anda mengajak
anda berbual-bual ketika guru sedang
mengajar. Apakah tindakan anda?
A. Melayani rakan anda
B. memarahi rakan dengan suara yang kuat
C. menasihati rakan agar tidak berbuat
bising
D. melaporkan kepada guru kelas
2

25. Anak-anak yang mempunyai didikan


yang baik dan sempurna akan
A. menyusahkan ibu bapa
B. memalukan ahli keluarga
C. menjaga maruah diri dan keluarga
D. menjauhkan diri daripada keluarga

20. Apakah peranan rakan sebaya?


A. untuk berkongsi pengalaman dan
masalah
B. untuk menolak pengaruh negatif
C. untuk mempengaruhi rakan yang lain
D. untuk menceriakan hati rakan

26. Apakah tindakan yang perlu diambil


sekiranya salah seorang daripada ahli
keluarga ditimpa masalah?
A. Berbincang dan cuba mencari jalan
penyelesaian
B. Membiarkannya menyelesaikan
masalah tersebut seorang diri
C. Menghindari daripada bertemu
dengannya
D. Mengejek-ejek dan mempersenda
dirinya

21. Keluarga bahagia ialah keluarga yang


sejahtera dan _______________.
A. harmoni
B. kucar-kacir
C. berpecah-belah
D. bermasalah
22. Mengapakah kita perlu mengenang jasa
ibu bapa?
A. kerana mereka memberikan kita wang
belanja
B. kerana mereka banyak berkorban untuk
membesarkan kita
C. kerana mereka lebih berpengalaman
daripada kita
D. kerana mereka mudah berkecil hati

27. ______________merupakan asas


kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam
sesebuah keluarga.
A. Kasih sayang
B. Perasaan iri hati
C. Dendam
D. Curiga

23. Yang berikut merupakan sikap


menghormati ibu bapa, kecuali
A. meminta nasihat mereka sebelum
melakukan sesuatu perkara
B. meminta maaf atas kesalahan yang
dilakukan
C. menghindari perbuatan yang boleh
melukakan perasaan mereka
D. merungut-rungut apabila disuruh
melakukan sesuatu perkara

28. Ciri-ciri keluarga bahagia


ialah_________
I Sentiasa makan bersama-sama
II Melakukan aktiviti bersama-sama
III Sentiasa bertolak ansur dengan ahli
keluarga
IV Saling menyayangi antara ahli keluarga
A. I dan II
B. I,II dan III
C. I, III dan IV
D. I,II,III dan IV

24. Ibu bapa memikul ______________


penting untuk memastikan setiap anggota
keluarga hidup dalam keadaan aman dan
sejahtera.

29. Apakah kepentingan mengamalkan


pemakanan seimbang?
A. Menjamin kualiti hidup sepanjang hayat
B. Menambahkan berat badan
C. menjimatkan wang perbelanjaan
D. Mengelakkan serangan penyakit

A. tanggungjawab
B. bebanan
C. tugas
D. masalah

30. Yang berikut merupakan amalan gaya hidup sihat, kecuali


A. mengamalkan diet yang betul
B. mengamalkan makanan tambahan
C. mengurangkan kuantiti makanan yang dimakan
D. melakukan aktiviti riadah
Bulatkan satu jawapan sahaja utuk setiap soalan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Bahagian B
Soalan Subjektif
(20 markah)
1. Tulis BETUL atau SALAH bagi situasi-situasi yang diberikan .
a) Keluarga yang harmoni akan melahirkan generasi yang mementinkan diri sendiri
b) Kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita dengan cara
mengejek-gejek nasihat mereka.
c) Datuk Eric sedang sakit dan dirawat di hospital. Eric telah melawat
datuknya sambil membawa buah tangan.
d) Setiap anak mesti membalas jasa ibu bapa dengan membiarkan mereka
bersendirian di kampung.
e) Kita dilarang menganiaya anggota keluarga kerana perbuatan tersebut boleh
merenggangkan hubungan kekeluargaan
(10 markah)

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


penyelesaian

pertimbangan

keyakinan

mengelak

keputusan

a) Menghadapi sesuatu masalah atau konflik, kita tidak seharusnya __________________


daripada masalah tersebut tetapi mesti cuba menyelesaikan.
b) Setiap masalah atau ringtangan yang dihadapi dalam hidup ini pasti ada jalan ___________
yang terbaik
c) Setelah membuat ____________ terhadap konflik yang dihadapi, kita mesti yakin dengan
keputusan yang telah kita pilih.
d) Seseorang yang mempunyai ______________ yang tinggi akan sanggup menghadapi apa jua
cabaran dan mampu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul walaupun bersendirian.
e) Orang yang selalu bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya tidak akan
dapat membuat _____________ sendiri apabila menghadapi masalah pada masa akan datang.
(10 markah)
*******SOALAN TAMAT*******
Disediakan oleh:

JUMLAH MARKAH

________________
(HAZALINA BINTI SURATMAN)
Guru mata pelajaran,
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .

50

Disemak oleh:
PERATUS MARKAH

__________________
(PN.SITI NUR ZALLIANI BINTI RAZALI)
Ketua Panitia,
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

10

Disahkan oleh:
__________________
(EN.PARAMINDER SINGH A/L KERNAL SINGH)
Guru Kanan Bidang Kemanusiaan.