Anda di halaman 1dari 2

BORANG GRAFIK MENJANA IDEA- MENULIS KARANGAN

TAJUK

ISI

IDEA:

KOMPON
EN 1

MENGAPA:

KOMPON
EN 2

JAWAPAN:

BAGAIMANA:

KOMPON
EN 3

JAWAPAN:

KESAN:

KOMPON
EN 4

UNGKAPAN MENARIK:
KOMPON
EN 5

PENEGASAN ISI:
KOMPON
EN 6

Kita mengakui hakikat bahawa

Tegasnya,

Jelaslah kepada kita bahawa

Jelaslah bahawa

Tegasnya kepada kita bahawa

Pada dasarnya,

Hakikatnya,

Secara ringkasnya,

Sesungguhnya,

Pada umumnya,

Secara khususnya,

Realitinya,

Secara umumnya,

Seyogia, (Sepatutnya)

Sememangnya,